Δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία αίτηση για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλου από τον e-ΕΦΚΑ στη παρούσα φάση, στο πλαίσιο των προγραμμάτων κινητικότητας στο Δημόσιο, ξεκαθαρίζει, «σε συνέχεια ήδη εφαρμοζόμενης πολιτικής, το το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Όπως εξηγεί, η πρακτική αυτή λαμβάνει υπόψη τις αυξημένες ανάγκες που έχει ο e-ΕΦΚΑ σε ανθρώπινο δυναμικό αυτή την περίοδο, λόγω της έμφασης που δίνεται στην επίσπευση των αποφάσεων έκδοσης εκκρεμών συντάξεων.

«Κάθε άλλη πολιτική, θα δημιουργούσε εύλογες απορίες στο κοινωνικό σύνολο, οι δε εξαιρέσεις θα αποτελούσαν λόγο έμμεσης ακύρωσης αυτής της πρακτικής.

Το ζήτημα θα επανεξεταστεί μόλις αντιμετωπιστεί το θέμα των συντάξεων» τονίζει το υπουργείο.