Αξίζει να επισημανθεί ότι τη διαδικασία πολεοδομήσεως της παραχωρηθείσης εκτάσεως θα την αναλάβει ο Δήμος Ναυπλιέων, σε στενή συνεργασία με το ΤΕΘΑ

Η συμφωνία για την παραχώρηση τμήματος εκτάσεως 160 στρεμμάτων από το ενεργό στρατόπεδο «Ζησιμόπουλου
» στο Ναύπλιο υπογράφτηκε σήμερα με τη μορφή «Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντιλήψεως», από τον υπουργό Εθνικής Αμύνης, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, εκ μέρους του αρμόδιου Ταμείου Εθνικής Αμύνης (ΤΕΘΑ) και του Δημάρχου Ναυπλιέων, Δημήτριου Κωστούρου, ο οποίος και θα αναλάβει την αξιοποίησή τους.

Εκτός του ΥΕΘΑ, στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος, Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Β’ Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης, Πολεμικό Ναυτικό και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

«Η προαναφερθείσα συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασίας, η οποία αποσκοπεί αφ’ ενός στην ανάπτυξη περιοχών εντός του δήμου και αφ’ ετέρου στην αξιοποίηση, κατά τον βέλτιστο τρόπο, της ακίνητης περιουσίας του ΤΕΘΑ», τονίζεται από το ΥΠΕΘΑ.

Όπως επισημάνθηκε κατά την τελετή « Η συνεργασία μεταξύ ΤΕΘΑ και Δήμου Ναυπλιέων πραγματοποιείται με γνώμονα:

  • Την εξυπηρέτηση λόγων γενικού συμφέροντος, βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού των δύο πλευρών και ειδικότερα, την ανάγκη οικονομικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ναυπλιέων, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας διαβίωσης των κατοίκων του και αύξησης του τοπικά παραγόμενου εισοδήματος, με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, σε συνάρτηση με τα οικονομικά και λοιπά οφέλη, τα οποία μπορούν να αποκομίσουν, τόσο ο δήμος Ναυπλιέων όσο και το ΤΕΘΑ, ως στρατηγικοί εταίροι.
  • Τη συνέργεια δύο βασικών θεσμών της Πολιτείας (Ένοπλες Δυνάμεις – Τοπική Αυτοδιοίκηση), αναφορικά με την αξιοποίηση του υφιστάμενου στον δήμο Ναυπλιέων ακινήτου ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ».

Αξίζει να επισημανθεί ότι τη διαδικασία πολεοδομήσεως της παραχωρηθείσης εκτάσεως θα την αναλάβει ο Δήμος Ναυπλιέων, σε στενή συνεργασία με το ΤΕΘΑ, με πρόβλεψη ολοκληρώσεώς της εντός χρονικού διαστήματος 3 ετών από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντιλήψεως, δηλαδή σήμερα. Μετά το πέρας αυτής, στο ΤΕΘΑ θα αποδοθεί σε οικοδομικά τετράγωνα, με επιλεγμένες χρήσεις γης και όρους δόμησης, περίπου το 50%, από την έκταση των 160.000 τ.μ. Η υπόλοιπη έκταση, θα αποδοθεί στον Δήμο Ναυπλιέων, ως εισφορά σε γη και χρήμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας, για την πολεοδόμηση περιοχών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, στον δήμο παραχωρούνται άμεσα, μετά από σχετική απόφαση που θα λάβει η διοικητική επιτροπή του ΤΕΘΑ, περίπου 30 στρέμματα, για τη δημιουργία σχολείων, με πρόβλεψη τα συγκεκριμένα στρέμματα, να περιληφθούν στο συνολικό ποσοστό που θα αποδοθεί, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στο Δήμο Ναυπλιέων.