Είχαν αφήσει να εννοηθεί πως η Επιτροπή ∆εοντολογίας δεν θα πρέπει να εξαντλήσει την αυστηρότητά της

Υπέρ της αναστολής της κοµµατικής ιδιότητας του Παύλου Πολάκη

είναι η τάση που κυριαρχεί στο εσωτερικό της εσωκοµµατικής αντιπολίτευσης, δηλαδή της «Οµπρέλας».

Κι αυτό παρά το γεγονός ότι κάποια ηγετικά στελέχη του συγκεκριµένου χώρου τις προηγούµενες ηµέρες είχαν αφήσει να εννοηθεί πως η Επιτροπή ∆εοντολογίας δεν θα πρέπει να εξαντλήσει την αυστηρότητά της.

Η συγκεκριµένη ποινή που προάγουν ναι µεν δεν συνιστά διαγραφή, αλλά, όπως και να το κάνουµε, την ίδια βαρύτητα θα έχει στο τέλος.

Δημοσιεύτηκε στο Secret των ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ στις 4/3

Google News icon

Facebook icon

Twitter icon

Instagram icon

Πηγή: parapolitika.gr