Ο τέως υπουργός Υγείας ζήτησε γενναία ενίσχυση του συστήματος Υγείας

Μία γενναία, αλλά και μονίμου χαρακτήρα ενίσχυση του ΕΣΥ της χώρας μας, καθώς, όπως ο ίδιος ανέφερε, η πανδημία δεν ήταν μία «παρένθεση», ζήτησε το πρωί της Δευτέρας ο τέως υπουργός Υγείας και τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε συνέδριο για την Υγεία. Η ομιλία του Ανδρέα Ξανθού, μάλιστα, αγνοήθηκε από την κομματική «Αυγή»...

Συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Ξανθός σημείωσε μεταξύ άλλων τα εξής σχετικά:

«Η διεθνής τάση σήμερα , μετά την εμπειρία της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης , είναι η αύξηση των διαθέσιμων πόρων υπέρ της Δημόσιας Υγείας . Άρα δεν υπάρχει πλέον καμιά δικαιολογία για να μην δρομολογηθεί μια γενναία και μόνιμου χαρακτήρα «ένεση» ανθρώπινου δυναμικού , κτιριακών υποδομών και σύγχρονου εξοπλισμού στο ΕΣΥ , με στόχο διευρυμένου φάσματος και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες υγείας .Αρκεί η πανδημία να μην αντιμετωπιστεί ως μια «παρένθεση» . Αυτό που δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι ότι η Δημόσια Υγεία αλλά και η δημόσια περίθαλψη , είναι κρίσιμος όρος υγειονομικής ασφάλειας , ισοτιμίας των πολιτών , κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης-ευημερίας για κάθε πολιτισμένη χώρα».