Όλες οι αλλαγές – Τι καταργείται

Στις 12.00 ξεκινά η «μάχη» στη Βουλή
, ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση για την ψήφο των ομογενών, ένα νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που θα συζητηθεί από τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, με τίτλο «Άρση περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού».

Η άμεση πρωτοβουλία του υπουργείου Εσωτερικών, να καταθέσει στην Βουλή νομοσχέδιο για την πλήρη δυνατότητα της συμμετοχής των απόδημων Ελλήνων στις εθνικές εκλογές από τον τόπο κατοικίας τους με την άρση κάθε περιορισμού, αναμένεται να δημιουργήσει νέα αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ αλλά και έντονες κοινοβουλευτικές διεργασίες στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Όλες οι αλλαγές για την ψήφο των ομογενών

Συγκεκριμένα η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4648/2019 (Α΄ 205) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εκλογείς που επιθυμούν να διευκολυνθούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εγγράφονται με δική τους μέριμνα στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού γίνεται οποτεδήποτε με αίτηση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4. Αντιστοίχως, η τροποποίηση όσον αφορά τη διεύθυνση κατοικίας και η αναστολή ή η ακύρωση της αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού γίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 4. Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης γίνονται με απόφαση της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.».

Επίσης, η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4648/2019 αντικαθίσταται ως εξής: « Κατά την αίτησή του, ο εκλογέας συμπληρώνει τα στοιχεία του και προσδιορίζει την εκτός Επικρατείας περιφέρεια δικαιοδοσίας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, στην οποία επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα».

Ακόμη το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 4648/2019 αντικαθίσταται και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής: « Η αίτηση εγγραφής οριστικοποιείται με απόφαση της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2. Η αίτηση μεταβολής και αναστολής ή διαγραφής γίνεται αμέσως οριστική».

Τι καταργείται

Οι παράγραφοι 2, περί προϋποθέσεων εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού, 6, περί συγκρότησης Διακομματικής Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά απορριπτικών αποφάσεων εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, 7, περί διαδικασίας εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και 10, περί της εφαρμογής των περιορισμών εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους στις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του άρθρου 2 του ν. 4648/2019 καταργούνται.

Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4648/2019 περί εξουσιοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών ή την άντληση των απαιτούμενων πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων του Ελληνικού Δημοσίου καταργείται.

Από πότε έχει ισχύ

Η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 4 του άρθρου 51 του Συντάγματος, δηλαδή της υπερψήφισής του από την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση των συνεπειών της ρύθμισης η οποία συνοδεύει το νομοσχέδιο, με τη ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται η δίκαιη και ίση μεταχείριση μεταξύ εκλογέων που έχουν δικαίωμα ψήφου, ωστόσο οι μεν βρίσκονται στη ημεδαπή κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, οι δε στο εξωτερικό.

«Με τον τρόπο αυτό, το Κράτος αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να διασφαλίσει αποτελεσματικά την άσκηση, από τους πολίτες του, θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, ενισχύοντας τη διαφάνεια στην λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος» αναφέρεται επίσης στο νομοσχέδιο.