Συρεγγέλα: Κατατίθεται άμεσα η τροπολογία για τις «νταντάδες της γειτονιάς»

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασαν τη συμφωνία τους στο νομοσχέδιο, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήματος Αλλαγής, της Ελληνικής Λύσης και του ΜέΡΑ25 επιφυλάχθηκαν, ενώ οι βουλευτές του ΚΚΕ διαφώνησαν. Μια σειρά εκρπροσώπων εξέφρασε τις απόψεις της επί του νομοσχείου.

Την άμεση κατάθεση της τροπολογίας για την υλοποίηση του προγράμματος «νταντάδες της γειτονιάς» ανακοίνωσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης.

Όπως είπε, με τις προτεινόμενες διατάξεις, εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το μοντέλο της θεσμικά οργανωμένης παροχής κατ’ οίκον φροντίδας βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως δυόμισι ετών. Σημείωσε επίσης ότι αυτό υπάρχει στη χώρα μας, πλέον όμως θα είναι και θεσμικά και οργανωμένα κατοχυρωμένο: «Παροχή, λοιπόν, κατ’ οίκον φροντίδας βρεφών και νηπίων, που θα ονομάζονται επιμελητές και επιμελήτριες και θα αφορά την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης δράσης νταντάδες της γειτονιάς».

Με τη δράση «νταντάδες της γειτονιάς» διαμορφώνεται ένα σύστημα εξυπηρέτησης των εργαζόμενων γονέων από διαπιστευμένους λειτουργούς μέσω ενός διαδραστικού ηλεκτρονικού περιβάλλοντος φιλικού προς τους χρήστες γονείς και παρόχους επιμελητές, με κάλυψη μέρους της αμοιβής τους, είπε η κ. Συρεγγέλα, υπογραμμίζοντας ότι οι επιμελητές και οι επιμελήτριες θα αμείβονται και θα ασφαλίζονται με εργόσημο, όπως προβλέπεται για τους εργαζομένους που παρέχουν τις κατ’ οίκον υπηρεσίες.

Συνέχισε λέγοντας, ότι οι επιμελητές θα ελέγχονται ως προς τη σωματική και ψυχική τους υγεία, ενώ θα αποκλείονται από το μητρώο όσα πρόσωπα μηνύονται, διώκονται, καταδικάζονται ή έχουν καταδικαστεί για κακουργήματα, για αδικήματα που επισύρουν έκπτωση από την γονική μέριμνα, ή για άλλα αδικήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας, κατά της προσωπικής ελευθερίας και κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

Σύμφωνα με την υφυπουργό, πρόκειται για μια καινοτόμο δράση, η οποία θα εφαρμοστεί στην αρχή πιλοτικά, σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

«Με τη δράση αυτή, με τις νταντάδες της γειτονιάς, προσφέρεται η ευελιξία στους γονείς να έχουν συνεχή και επιδοτούμενη ποιοτική φροντίδα για τα παιδιά τους, ανάλογα με τις ώρες εργασίας τους, από επαγγελματίες που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και υπόκεινται σε έλεγχο και αξιολόγηση.»

Έτσι, καλύπτονται οι ανάγκες της οικογένειας μέσω μιας ευέλικτης και οργανωμένης διαδικασίας φροντίδας των παιδιών και προωθείται η εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Παράλληλα, ενισχύει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, καλά αμειβομένων, με κοινωνική ασφάλιση και με βιωσιμότητα.Άρα, δεν είναι μόνο οι γυναίκες που θα διατηρήσουν την εργασία τους, αλλά και οι επιμελητές ή οι επιμελήτριες που θα έχουν και ασφάλιση και εργασία και θα φαίνονται, πλέον, στους εθνικούς δείκτες», υπογράμμισε η κυρία Συρεγγέλα.

 «Σήμα διαφορετικότητας» σε επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων

Επίσης, η Μαρία Συρεγγέλα δήλωσε ότι στην ίδια τροπολογία για τις «νταντάδες της γειτονιάς» θα περιλαμβάνεται άρθρο για το «σήμα διαφορετικότητας» για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης, από τη γενική γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Όπως σημείωσε, το σήμα θα χορηγείται στις επιχειρήσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ως επιβράβευσή τους για την ενσωμάτωση στρατηγικών και για την υλοποίηση δράσεων που προωθούν την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο και συντελούν στην καταπολέμηση των διακρίσεων για λόγους φυλής, χρώματος, εθνικής και εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή και κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, οι οποίοι αποτελούν λόγους άμεσης ή έμμεσης διάκρισης ενός προσώπου, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.4443 του 2006 και της Οδηγίας 2000/43.

Με αυτή τη ρύθμιση, «οι επιχειρήσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ενθαρρύνονται να υιοθετούν πολιτικές και να υλοποιούν δράσεις για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος εργασιακού ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια κάθε προσώπου. Η αποδοχή και η ένταξη της διαφορετικότητας στην απασχόληση έχει αποδειχθεί από πάρα πολλές μελέτες ότι αποφέρει οφέλη για τις ίδιες τις επιχειρήσεις».

Τέλος, η κ. Συρεγγέλα είπε ότι, «το σήμα διαφορετικότητας συντελεί στη δημιουργία κουλτούρας μηδενικής ανοχής στις διακρίσεις που απαγορεύονται στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Με την ενεργοποίηση της διάταξης αυτής η γενική γραμματεία Δημογραφικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, θα προχωρήσει στην υλοποίηση προγράμματος που λέγεται Diversity Awereness, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω του οποίου θα δημιουργηθεί ένα μοντέλο ενσωμάτωσης, διάχυσης, μετρησιμότητας και αξιολόγησης των πολιτικών διαφορετικότητας στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα».