Στη νέα σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομήθηκε μεταξύ κράτους και πολίτη, εν μέσω της πανδημίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της προστασίας της δημόσιας υγείας αλλά και τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας, αναφέρθηκε ο Αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή έννοια του Κράτους ως «Δημόσια Υπηρεσία» και οι κρίσεις», που διοργανώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου και την Περιφέρεια Αττικής. Ειδικότερα, ο κ. Βαρβιτσιώτης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης προκειμένου να προχωρήσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, ώστε να αρθούν παθογένειες του παρελθόντος, αλλά και να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές συνέπειες της κρίσης.

Όπως είπε, «η κυβέρνηση έχει το όραμα αλλά και το σχέδιο δράσης, για τη μεταρρύθμιση του κράτους και της οικονομίας, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου οικονομικής ευημερίας και ανάπτυξης. Πρόσθεσε, ακόμη, ότι σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση θα παίξει η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης». 

Ο κ. Βαρβιτσιώτης, υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής των υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφέρθηκε και στις προτεραιότητες της τρέχουσας Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, τονίζοντας τη σημασία της υπογραφής της Διακήρυξης των Αθηνών, ενός νομικού κειμένου που θα αποτελέσει μία νέα σελίδα στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας εν καιρώ πανδημίας. 

«Ποτέ να μην υποτιμούμε το βαθμό που μπορεί να επηρεάσει μια πανδημία τις βασικές αξίες της κοινωνίας μας και πρέπει πάντα να είμαστε θεματοφύλακες αυτών, χωρίς τις οποίες δε μπορούμε να διαχειριστούμε ούτε τις πανδημίες, ούτε τις οικονομικές προκλήσεις που παρουσιάζονται ενώπιον μας», ανέφερε χαρακτηρσιτικά ο ίδιος.