Η τροπολογία αφορά στην υποστήριξη του έργου και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων

Τροπολογία, με την οποία επιδιώκεται η απρόσκοπτη χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητος, καθώς και η αναστολή μέτρων αναγκαστικής και διοικητικής εκτελέσεως εις βάρος της κινητής και της ακίνητης περιουσίας για τα «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα» (ΕΑΣ) κατέθεσε σήμερα – και την υποστήριξε – στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.

Η προαναφερθείσα τροπολογία κατετέθη στη διάρκεια της συζητήσεως επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων «Για την Προστασία της Εργασίας», και κατά την τοποθέτησή του, ο ΥΕΘΑ τόνισε – μεταξύ άλλων – ότι η τροπολογία «…αφορά στην υποστήριξη του έργου και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ ΑΒΕΕ) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιούνται τα άρθρα 125 και 126 του ν. 4446/2016 και επιδιώκεται η απρόσκοπτη χορήγηση στην εταιρεία ΕΑΣ ΑΒΕΕ αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και η αναστολή μέτρων αναγκαστικής και διοικητικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, για 12 επιπλέον μήνες, ήτοι έως 22 Ιουνίου 2022.

Η διευκόλυνση που παρέχεται θα συμβάλλει καθοριστικά στη διασφάλιση της περαιτέρω συμμετοχής των ΕΑΣ ΑΒΕΕ σε δημόσιους διαγωνισμούς έργων ή προμηθειών, στη δυνατότητα είσπραξης χρημάτων από το ελληνικό Δημόσιο και στη συνέχιση της λειτουργίας και δραστηριοποίησής της στην παραγωγή και εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού, σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση εκκρεμουσών συμβάσεων με το ελληνικό Δημόσιο, στοιχεία που αναπόσπαστα συνδέονται με την εθνική άμυνα και ασφάλεια.

Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία στη διοικητική δράση των ΕΑΣ ΑΒΕΕ, προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα την υποστήριξη της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων. Για τον λόγο αυτό κρίνουμε αναγκαία την υπερψήφιση των προτεινόμενων διατάξεων».