Στόχος της κυβέρνησης είναι έως το τέλος Μαρτίου να έχει ξεπεραστεί το όριο των 1.700.000 εμβολιασμών, ώστε να έχουν καλυφθεί κατά μείζονα λόγο οι ηλικιακές ομάδες άνω των 75 ετών και μεγάλο τμήμα των άνω των 60 και των ευπαθών ομάδων με υποκείμενα νοσήματα. Σύμφωνα δε με πληροφορίες από τον Μάιο κι έπειτα οι εμβολιασμοί θα προχωρήσουν όχι μόνο με υγειονομικά κριτήρια, αλλά και με γνώμονα τις επαγγελματικές δραστηριότητες (πχ. εργαζόμενοι στην εστίαση, στον τουρισμό, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στις παραδόσεις κατ’οίκον).

Ειδικότερα, οι κλάδοι που θα επιλεγούν πρώτοι -αλλά όχι απαραίτητα με τη συγκεκριμένη σειρά- καθώς οι εργαζόμενοι σε αυτούς έρχονται σε επαφή με πολύ και διαφορετικό κόσμο, είναι οι εξής: εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, ντελίβερι, μέσα μαζικής μεταφοράς, εκπαιδευτικοί και δικαστικοί. Με βάση αυτόν τον σχεδιασμό εκτιμάται ότι την Άνοιξη θα έχει υποχωρήσει σημαντικά η πίεση στο σύστημα Υγείας.