Η υιοθέτηση µιας στρατηγικής για τη σύνδεση της δραστηριότητας του κόµµατος µε την κυβερνητική καθηµερινότητα στο πλάνο του νέου γραμματέα της ΝΔ

Ένα από τα πρώτα θέµατα στην ατζέντα του νέου γραµµατέα της Ν.∆., Παύλου Μαρινάκη

, θα είναι η υιοθέτηση µιας στρατηγικής για τη σύνδεση της δραστηριότητας του κόµµατος µε την κυβερνητική καθηµερινότητα, ένα µέτωπο που µέχρι σήµερα δεν είναι µόνο ανενεργό, αλλά και ανύπαρκτο. Ωστόσο, ο νεαρός δικηγόρος έχει πάρει απόφαση να ενεργοποιήσει το σύνολο των κοµµατικών στελεχών και των τοµεαρχών προς αυτήν την κατεύθυνση, ενώ, όπως λένε οι γνωρίζοντες, σηµαντικό ρόλο σε αυτό το κοµµάτι θα παίξει αφενός η επιθυµία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφετέρου οι άριστες σχέσεις του νέου γραµµατέα µε τον διευθυντή του πρωθυπουργού, Γρηγόρη ∆ηµητριάδη.

Google News icon

Facebook icon

Twitter icon

Instagram icon

Πηγή: parapolitika.gr