Η ευκαιρία για επενδύσεις, η υλοποίηση σημαντικών έργων που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα και η απλούστευση πολλών διαδικασιών ταλαιπωρίας

Κλείνοντας έναν χρόνο πανδηµίας, αυτό που γίνεται κατανοητό από όλους είναι πως η αντιµετώπιση του κορoνοϊού αποτελεί µαραθώνιο. Και, όπως σε κάθε µαραθώνιο, χρειάζεται προετοιµασία και προσήλωση στον στόχο.

Αυτές οι αρχές εφαρµόζονται ευλαβικά στον ψηφιακό µετασχηµατισµό, έναν τοµέα όπου η Ελλάδα ξεκίνησε ουραγός και εξελίσσεται σε διεθνές παράδειγµα. Θα µπορούσε κάποιος να χωρίσει τη διαχείριση της πανδηµίας σε τρεις κύκλους: περιορισµό, αντιµετώπιση, επιστροφή στην κανονικότητα.

Φυσικά, οι κύκλοι αυτοί τέµνονται: αυτήν τη στιγµή όλες οι χώρες βρίσκονται ανάµεσα στον περιορισµό και την αντιµετώπιση, αλλά ταυτόχρονα συζητούν έντονα την «επόµενη µέρα».

∆εν είναι τυχαίο ότι ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, και οι δύο υφυπουργοί του, Γιώργος Γεωργαντάς και Γιώργος Στύλιος, εµπλέκονται µε πολλαπλούς και διαφορετικούς τρόπους και στα τρία στάδια.

1. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
Αρχικά, ήταν το gov.gr και η γρήγορη ψηφιοποίηση µιας σειράς από υπηρεσίες που συνέβαλαν στην επιτυχία του πρώτου lockdown σε ό,τι έχει να κάνει µε τον περιορισµό του κορονοϊού. Αυτό αποτυπώθηκε πρόσφατα και ποσοτικά, µέσα από τα στοιχεία για τις λεγόµενες «ηλεκτρονικές συναλλαγές»: µε τον όρο αυτό περιγράφονται αθροιστικά οι υπηρεσίες που παρέχονται µε τη χρήση των κωδικών του Taxisnet και οι διασυνδέσεις µεταξύ µητρώων και υπηρεσιών του ∆ηµοσίου. Από τα λιγότερα από 9 εκατοµµύρια το 2018 οι ηλεκτρονικές συναλλαγές εκτοξεύτηκαν το 2020, ξεπερνώντας τα 90 εκατοµµύρια.

2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Με την είσοδο στο 2021, ξεκίνησε η εφαρµογή της εθνικής εκστρατείας για τον εµβολιασµό. Η συνεισφορά του υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης στην επιχείρηση «Ελευθερία» εντοπίζεται στην οργάνωση των ραντεβού για τον εµβολιασµό. Με επίκεντρο το emvolio.gov.gr, το οποίο είναι συνδεδεµένο τόσο µε την άυλη συνταγογρά φηση όσο και µε «φυσικά σηµεία» (φαρµακεία, ΚΕΠ), η Ελλάδα έχει πετύχει να διαθέτει έναν από τους αποδοτικότερους µηχανισµούς εµβολιασµών και να βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, χωρίς να αντιµετωπίζει οργανωτικά προβλήµατα που έχουν ανακύψει σε χώρες όπως η Γερµανία και η Γαλλία.

3. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Και αν ακόµα δεν ήταν προαποφασισµένη η ενεργή συµµετοχή του υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης στη διαδικασία εξόδου από την πανδηµία, θα καθίστατο απαραίτητη, εξαιτίας των όρων και της δοµής του Ταµείου Ανάκαµψης. Από τα συνολικά κονδύλια που αναλογούν στην Ελλάδα, το 20% είναι συνδεδεµένο µε την υλοποίηση ψηφιακών έργων.
∆εδοµένου ότι ο στόχος είναι να µη µείνει ούτε ευρώ ανεκµετάλλευτο, γίνεται απόλυτα σαφές ότι το επιτελείο του Κυριάκου Πιερρακάκη καλείται να φέρει εις πέρας και αυτή την πρόκληση.

4. Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το Ταµείο Ανάκαµψης θεωρείται λιγότερο πρόκληση και περισσότερο ευκαιρία. Ο λόγος είναι απλός: διότι η χώρα έχει την ευκαιρία να χρηµατοδοτήσει ταχύτερα το πρόγραµµα ψηφιοποίησης που έχει εξαγγείλει από την πρώτη µέρα της θητείας της η κυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης όχι απλώς έχει ολοκληρώσει το στάδιο του σχεδιασµού, αλλά έχει περάσει ήδη στο στάδιο της υλοποίησης.
Αναφερόµαστε, φυσικά, στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, η οποία αποτελεί τον οδικό χάρτη προς την ψηφιακή Ελλάδα. Πέρα από τα πάνω από 400 ψηφιακά έργα µικρής και µεγάλης κλίµακας, οριζόντια και τοµεακά, η Βίβλος περιλαµβάνει µια σειρά από αρχές και στόχους. Και όλα αυτά ενταγµένα σε ένα λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα. Αν ανατρέξει κάποιος στο digitalstrategy.gov.gr, µόνο η γλώσσα πείθει ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν µε το ελληνικό κράτος όπως το γνωρίζαµε.

5. ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

∆εν είναι έκπληξη ότι στη Βίβλο βρίσκονται και όλα τα µεγάλα έργα που αποτελούσαν χρόνια εκκρεµότητα της χώρας: το Σύστηµα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασµού (ERP), το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Σχέσεων µε τους Πολίτες (CRM) και το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνου ∆υναµικού του ∆ηµοσίου (HRMS). Εκεί βρίσκεται και το ΚΣΗ∆Ε, το Κεντρικό Σύστηµα Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εγγράφων, που ξεκίνησε τα προηγούµενα χρόνια και βαίνει προς ολοκλήρωση.
Μήπως, όµως, αυτός ο φιλόδοξος σχεδιασµός θα µείνει στα χαρτιά, όπως τόσες ιδέες; Η καλύτερη απόδειξη για το αντίθετο είναι ότι ο σχεδιασµός αυτός υλοποιείται ήδη: 106 έργα βρίσκονται σε εξέλιξη – µάλιστα, όποιος επιθυµεί µπορεί να βρει αναρτηµένο και τον προγραµµατισµό του επόµενου εξαµήνου!

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μια από τις σηµαντικότερες πρωτοβουλίες που ετοιµάζει το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης είναι η πλατφόρµα µέσω της οποίας η έναρξη ατοµικής επιχείρησης θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, µε τρόπο γρήγορο και απλό και µε ελάχιστη «χαρτούρα» για τους ενδιαφεροµένους. Στο έργο εµπλέκονται και εργάζονται πυρετωδώς αρκετοί ακόµα φορείς, όπως η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, η ΑΑ∆Ε και ο ΕΦΚΑ. Στόχος είναι η πιο συνηθισµένη µορφή επιχειρηµατικής δραστηριότητας (σ.σ.: οι ατοµικές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% των επιχειρήσεων) να πάψει να απαιτεί µια δαιδαλώδη και αχρείαστη διαδικασία εκκίνησης.
Αυτό προβλέπει απλοποίηση πολλών σταδίων και εκτεταµένες διαλειτουργικότητες, ώστε τα διάφορα µητρώα να «µιλούν» µεταξύ τους, ανταλλάσσοντας αυτόµατα την πληροφορία, αντί να µετατρέπουν τον πολίτη σε κλητήρα. Η εµπλοκή του υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης είναι διπλή: αφενός η τεχνική, την οποία έχει αναλάβει η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, και αφετέρου η (πολύ περίπλοκη) νοµοθετική, η οποία ανήκει στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και Απλούστευσης ∆ιαδικασιών.

7. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕ ΕΝΑ «ΚΛΙΚ»

Μέσα στις επόµενες ηµέρες χιλιάδες πολίτες -και ιδίως όσοι συµµετέχουν σε διαγωνισµούς και προµήθειες του ∆ηµοσίου- θα βρεθούν µπροστά σε µια ευχάριστη έκπληξη. Αντί να χρειάζεται να δαπανήσουν δύο πρωινά για να παραλάβουν το ποινικό τους µητρώο από την Εισαγγελία του τόπου γέννησής τους (ή να το αναθέσουν σε δικηγόρο), πλέον θα το κάνουν µέσα σε λίγα λεπτά από το σπίτι ή το γραφείο τους, χρησιµοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet.
Η ηλεκτρονική παραγγελία και λήψη ποινικού µητρώου βρίσκεται στις τελευταίες λεπτοµέρειες και θα αποτελέσει έναν σηµαντικό κρίκο στην αλυσίδα πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση της ∆ικαιοσύνης. Εξάλλου, µέσα στην εβδοµάδα ξεκίνησε πιλοτικά (για το Πρωτοδικείο και Εφετείο Πειραιώς και το Ειρηνοδικείο και Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης) η έκδοση επίσηµων ηλεκτρονικών αντιγράφων για δικαστικές αποφάσεις. 

8. ΞΕΠΑΓΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οποιος έχει χρειαστεί να ασχοληθεί πρόσφατα µε οποιαδήποτε διαδικασία µεταβίβασης ακινήτου είναι σίγουρο ότι έχει ταλαιπωρηθεί φοβερά. Αυτό δεν θα µπορούσε να µην έχει συνέπειες στην αγορά ακινήτων, η οποία, σε συνδυασµό µε την πανδηµία, βρίσκεται στην «κατάψυξη». Το πρώτο βήµα για την απλοποίηση της διαδικασίας γίνεται από την ΑΑ∆Ε και αφορά την ψηφιοποίηση της διαδικασίας πληρωµής του φόρου µεταβίβασης.
Αυτή η πλατφόρµα θα είναι συνδεδεµένη µε εκείνη που ετοιµάζει το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και θα είναι ένας ηλεκτρονικός φάκελος µεταβίβασης ακινήτου, ο οποίος θα αντλεί αυτόµατα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που µέχρι στιγµής πιστοποιούνταν µέσω αµέτρητων πιστοποιητικών (ΤΑΠ, ΕΝΦΙΑ, ενηµερότητες κ.λπ). Η πρωτοβουλία αυτή θα είναι έτοιµη µέσα στην άνοιξη και πρόκειται να αποτελέσει ένα από τα πιο ισχυρά χτυπήµατα των τελευταίων ετών στη γραφειοκρατία.

9. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΕΝΑ «ΚΛΙΚ»

Κοµµάτι της στρατηγικής για την αγορά ακινήτων δεν θα µπορούσε να µην είναι και το νέο «κοµµάτι» του παζλ αρµοδιοτήτων του υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. Αναφερόµαστε, φυσικά, στο Κτηµατολόγιο και την προαναγγελία της δυνατότητας ηλεκτρονικής πρόσβασης στα στοιχεία των εν λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων. Μέσα στις επόµενες εβδοµάδες, δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, µηχανικοί και δικαστικοί επιµελητές θα µπορούν να κάνουν τη δουλειά τους από το σπίτι ή το γραφείο τους, χωρίς να χρειάζεται να µεταβαίνουν στα κατά τόπους Κτηµατολογικά Γραφεία. Και αυτό είναι µόνο η αρχή για τις δράσεις σχετικά µε το πολύπαθο Κτηµατολόγιο που ετοιµάζει το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης.

10. ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 5G ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ – ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ «ΦΑΙΣΤΟΣ»

Η Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων έφερε εις πέρας εντός χρονοδια γράµµατος τη δηµοπρασία για το φάσµα των δικτύων 5ης γενιάς και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των δικτύων, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει οι πάροχοι. Παράλληλα προς τα δίκτυα θα ξεκινήσει η δράση του Ταµείου «Φαιστός», το οποίο θα χρηµατοδοτεί ερευνητικές και επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες σε σχέση µε το 5G.

11. ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Αν όλος αυτός ο σχεδιασµός έπρεπε να κωδικοποιηθεί σε µία φράση, αυτή θα ήταν «το νέο ∆ηµόσιο». Ενα ∆ηµόσιο ψηφιακό, µε µητρώα και επιχειρήσεις που θα είναι σε διαρκή σύνδεση για να καταπολεµήσουν τη γραφειοκρατία. Ενα ∆ηµόσιο προσβάσιµο, απλό και φιλικό προς όλους -ιδίως τους πιο αδυνάµους- και µε σύγχρονες δικλίδες ασφαλείας, διαφάνειας και ισότιµης µεταχείρισης. Τελικά, ένα ∆ηµόσιο που θα πάψει να αποτελεί εµπόδιο και πηγή ανισοτήτων και θα µετατραπεί σε σύµµαχο των πολιτών.

Τα φώτα δίπλα στο Πάντειο µένουν ανοιχτά µέχρι αργά το βράδυ. Οι µηχανικοί και τα στελέχη του υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης έχουν καταγράψει πολλές εργατοώρες πάνω στα projects που έχει αναλάβει το υπουργείο. Σίγουρα τους επόµενους µήνες µεγάλο µέρος αυτής της ενέργειας θα διοχετευτεί στον εµβολιασµό, όµως, όπως είδαµε πιο πάνω, υπάρχουν πολλά ακόµα µέτωπα.