Το σχέδιο του υπoυργείου Υγείας για την προαγωγή της υγιεινής διατροφής

Πανελλαδική µελέτη
, µε αντικείµενο την παρακολούθηση της διατροφικής συµπεριφοράς του γενικού πληθυσµού της χώρας µας και τον σχεδιασµό µέτρων που αφορούν την προαγωγή της υγιεινής διατροφής και την πρόληψη της παχυσαρκίας σε παιδιά και ενήλικους, προωθεί το υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Πρόκειται για ένα έργο που χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ και ο προϋπολογισµός του φτάνει τα 3,5 εκατοµµύρια ευρώ. Ο σχεδιασµός του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, για το νέο ΕΣΥ της χώρας έχει ως πρώτο και βασικό πυλώνα τη δηµόσια υγεία, µε τον ίδιο τον Βασίλη Κικίλια να επισηµαίνει σε κάθε ευκαιρία την ύψιστη προτεραιότητα των πολιτικών πρόληψης, ενός τοµέα ο οποίος, σύµφωνα µε τον καθηγητή Οικονοµικών της Υγείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιάννη Υφαντόπουλο, έχει υποστεί µείωση κατά 40% στις δηµόσιες δαπάνες κατά τη διάρκεια των ετών των µνηµονίων.

Ο σχεδιασμός του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, για το νέο ΕΣΥ της χώρας έχει ως πρώτο και βασικό πυλώνα τη δημόσια υγεία

Σύµφωνα µε όσα αναφέρει ο ίδιος ο κ. Κικίλιας, «οι συµπεριφορικοί και κοινωνικοί παράγοντες του δυτικού τρόπου ζωής, η καθιστική ζωή, το κάπνισµα, η µη άθληση και η κακή διατροφή είναι οι εχθροί µας». Η διεξαγωγή πανελλαδικής µελέτης της υγείας και της διατροφής έχει ως στόχο τον πυρήνα ενός συνολικού πλαισίου δράσεων για την προαγωγή της δηµόσιας υγείας στον τοµέα της διατροφής και βασίζεται στην εκτίµηση των διατροφικών συνηθειών, στον τρόπο ζωής και στους σχετιζόµενους µε αυτά παράγοντες κινδύνου και δείκτες υγείας, σε ένα αντιπροσωπευτικό, πανελλαδικό δείγµα. Απώτερος σκοπός της έρευνας είναι η ενηµέρωση των υγειονοµικών Αρχών για την ιεράρχηση και τη λήψη µέτρων υγείας, καθώς και για την υλοποίηση παρεµβατικών προγραµµάτων για την προαγωγή της δηµόσιας υγείας, µε έµφαση στον τοµέα της διατροφής, για την πρωτογενή και τη δευτερογενή πρόληψη χρόνιων νοσηµάτων, καθώς και της παιδικής παχυσαρκίας. Κάποια από τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν αφορούν:

 • Αξιολόγηση υγείας πληθυσµού. Επιπολασµοί κύριων χρόνιων νοσηµάτων και δείκτες υγείας.
 • Αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών και της διατροφικής κατάστασης του πληθυσµού µέσω ανθρωποµετρικών µετρήσεων, εργαστηριακών – βιοχηµικών ευρηµάτων και µεθόδων καταγραφής τροφίµων και ποτών. Σύνδεση κλινικής αξιολόγησης και διατροφικής πρόσληψης.
 • Παχυσαρκία – σύνθεση σώµατος. Ανάγκη παρακολούθησης και κατανόησης της αυξανόµενης παχυσαρκίας και σύνδεση µε πληροφορίες σωµατικής δραστηριότητας, τρόπου ζωής και διατροφικής συµπεριφοράς. Αξιολόγηση βάρους, ύψους, δείκτη µάζας σώµατος σε παιδιά, εφήβους, ενηλίκους και ηλικιωµένους.
 • Τρόπος ζωής, αξιολόγηση ποιότητας ζωής, σωµατικής δραστηριότητας, επιπέδων κατανάλωσης αλκοόλ και καπνίσµατος, καθώς και στρες.
 • Υγεία ηλικιωµένων. Παρακολούθηση νοητικής λειτουργίας λόγω αυξανόµενης γήρανσης του πληθυσµού και αξιολόγηση της ποιότητας ζωής.

Η πανελλαδική έρευνα, το κόστος των 3,5 εκατ. ευρώ και η υλοποίηση παρεμβατικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στόχος, η μείωση της παιδικής παχυσαρκίας

Ο σχεδιασµός του κ. Κικίλια δίνει αυτή τη φορά στις πολιτικές του υπουργείου Υγείας τόσο σηµαντικό ρόλο στην πρόληψη, ένας από τους στρατηγικούς στόχους της οποίας είναι η µείωση της παιδικής παχυσαρκίας.

Πρόκειται για τη µεγαλύτερη παρέµβαση του σχεδίου «Σπύρος ∆οξιάδης», καθώς περιλαµβάνει παρεµβάσεις µε οµάδα-στόχο το µαθητικό δυναµικό της χώρας. Βασικοί άξονες εφαρµογής του προγράµµατος, ως προς την προαγωγή της υγιεινής διατροφής, είναι:

 • Η υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας, µε τη συνεργασία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
 • Η υλοποίηση εκστρατείας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των γονέων και του γενικού πληθυσµού για τα οφέλη της υγιεινής διατροφής.
 • Η αναθεώρηση του ρυθµιστικού πλαισίου, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία και δηµόσιους φορείς, µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των τροφίµων και την ενίσχυση της ασφάλειάς τους, σε συνάρτηση µε τους βασικούς διατροφικούς κινδύνους.
 • Η συνεργασία της Πολιτείας µε τη βιοµηχανία τροφίµων για τη βελτίωση της σύστασης κατά την παραγωγή τυποποιηµένων βιοµηχανικών τροφών, µε στόχο τη µείωση της προσθήκης άλατος, σακχάρων, κορεσµένων λιπαρών οξέων και βιοµηχανικώς παραγόµενων trans λιπαρών οξέων.
 • Η διαµόρφωση κοινών συνεργειών ελέγχου των συναρµόδιων Αρχών ως προς την τήρηση των υγειονοµικών διατάξεων, ιδίως σε κυλικεία σχολείων και σε αντίστοιχους χώρους εστίασης στην εργασία.

Ενδεικτικοί άξονες εφαρµογής του προγράµµατος αφορούν την ανάδειξη του ρόλου της φυσικής άσκησης:

 • Εφαρµογή παρεµβατικών προγραµµάτων για τη βελτιστοποίηση των χώρων και των όρων άθλησης στο σχολικό περιβάλλον, µε τη συνεργασία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
 • Συνέργεια µε τους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθµού ως προς την υποστήριξη προγραµµάτων άθλησης στις κατά τόπους αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και διαµόρφωση προγραµµάτων άθλησης για όλες τις ηλικιακές οµάδες του πληθυσµού.
 • Ανάληψη κοινής δράσης µε τα υπουργεία Παιδείας-Θρησκευµάτων και Πολιτισµού-Αθλητισµού για την παροχή πρόσθετων κινήτρων άθλησης στις υποδοµές κάθε βαθµίδας Εκπαίδευσης.