Τα εμβόλια αντιμετωπίζουν σε μεγάλα ποσοστά και την νέα μετάλλαξη και το πιθαανό 4ο κύμα που θα προκαλέσει – Στη «μάχη για την ελευθερία» και τα παιδιά 16 – 17 ετών και οι εμβολιασμοί κατ’οίκον

Ολοταχώς για τον γενικό εµβολιασµό των αγοριών και των κοριτσιών ηλικίας 16-17 ετών, αλλά και όσων παιδιών ηλικίας 12-15 ετών πάσχουν από υποκείµενο νόσηµα, προχωρά η Ελλάδα µετά την απόφαση που έλαβε την Τρίτη η Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµών να προχωρήσει στην έγγραφη διατύπωση της σχετικής σύστασης.

Ο εµβολιασµός παιδιών και εφήβων θα είναι προαιρετικός και την ευθύνη για αυτόν θα έχουν οι γονείς, ενώ τη σχετική απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εµβολιασµών υπαγόρευσε η ταχύτατη εξάπλωση του στελέχους «∆έλτα» του νέου κορονοϊού, το οποίο αναµένεται να έχει διαδοθεί µέχρι το τέλος του Αυγούστου σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., συνεπώς και στην Ελλάδα.

Σύµφωνα µε όσα έχουν αναφέρει ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θάνος ∆ηµόπουλος, και ο επίκουρος καθηγητής Επιδηµιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και µέλος της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων του υπουργείου Υγείας, Γκίκας Μαγιορκίνης, η αποτελεσµατικότητα των εµβολίων όσον αφορά τη συµπτωµατική νόσο COVID-19 έπειτα από µία δόση για το στέλεχος «Αλφα» φαίνεται ότι είναι 49%, έναντι 35% για το «∆έλτα», ενώ έπειτα από δύο δόσεις φτάνει το 89% για το «Αλφα» έναντι 79% για το «∆έλτα». Οσον αφορά την αποτελεσµατικότητα έναντι της εισαγωγής στο νοσοκοµείο για µία δόση εµβολίου φαίνεται ότι είναι 78% για το «Αλφα», έναντι 80% για το «∆έλτα», ενώ έπειτα από δύο δόσεις εµβολίου φαίνεται ότι είναι 93% για το «Αλφα» έναντι 96% για το «∆έλτα».

Σύµφωνα πάντα µε τους ίδιους, η ελαφρώς αυξηµένη προστασία του εµβολιασµού έναντι του στελέχους «∆έλτα» για εισαγωγή στα νοσοκοµεία, αν και µη στατιστικά σηµαντική, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για την πορεία της πανδηµίας και τονίζει τη µεγάλη σηµασία που έχει η επίσπευση του εµβολιασµού για τον έλεγχο της πίεσης στα νοσοκοµεία σε περίπτωση έλευσης ενός µαζικού κύµατος «∆έλτα» στη χώρα µας.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η επίδραση του εµβολιασµού αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στον εξαιρετικά χαµηλό ρυθµό θανάτων ανά περίπτωση νόσου (case fatality rate), όπως έχει αποτυπωθεί για τη «∆έλτα» από 1ης Φεβρουαρίου 2021 µέχρι σήµερα, ο οποίος είναι 0,1% (δηλαδή 1 στα 1.000 άτοµα µε διάγνωση λοίµωξης µε στέλεχος «∆έλτα» κατέληξαν). Να σηµειωθεί ότι, σε σχέση µε το στέλεχος «Αλφα», το ίδιο χρονικό διάστηµα, ο ρυθµός θανάτου από το στέλεχος «∆έλτα» είναι σχεδόν 20 φορές χαµηλότερος (1,9% ρυθµός θανάτου για το στέλεχος «Αλφα»). Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο εµβολιασµός την εποχή που επικρατούσε το στέλεχος «Αλφα» είχε µικρότερη κάλυψη, ενώ την περίοδο που επικρατεί το στέλεχος «∆έλτα» το µεγαλύτερο τµήµα του ευάλωτου πληθυσµού έχει ήδη εµβολιαστεί στο Ηνωµένο Βασίλειο.

Υπενθυµίζεται ότι τα συµπτώµατα της νόσησης από λοίµωξη COVID-19 µε το στέλεχος «∆έλτα» δεν είναι τα ίδια µε εκείνα της νόσησης µε το στέλεχος «Αλφα» και περιλαµβάνουν κεφαλαλγία, βήχα και συνάχι. Στη χώρα µας, σύµφωνα µε όσα ανακοίνωσε τη ∆ευτέρα ο γενικός γραµµατέας Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεµιστοκλέους, µε την ολοκλήρωση των ραντεβού προς εµβολιασµό αναµένεται να έχει εµβολιαστεί πλήρως το 70% της ηλικιακής κατηγορίας άνω των 85 ετών, το 71% της κατηγορίας 80-84 ετών, το 83% της κατηγορίας 75-79 ετών, το 77% της κατηγορίας 70-74 ετών, το 77% της κατηγορίας 65-69 ετών, το 72% της κατηγορίας 60- 64 ετών, το 68% της κατηγορίας 55-59 ετών, το 64% της κατηγορίας 50-54 ετών, το 60% της κατηγορίας 45-49 ετών, το 53% της κατηγορίας 40-44 ετών, το 43% της κατηγορίας 35-39 ετών, το 40% της κατηγορίας 30-34 ετών, το 33% της κατηγορίας 25-29 ετών και το 20% της κατηγορίας 18- 24 ετών.

Η τελευταία κατηγορία εκτιµάται ότι θα σηµειώσει αισθητή αύξηση, πέραν του 20% επί του συνόλου του πληθυσµού της, µετά την ανακοίνωση της δωροκάρτας των 150 ευρώ για κάθε νέο και νέα αυτής της ηλικιακής κατηγορίας που λαµβάνει την πρώτη δόση του εµβολίου κατά του νέου κορονοϊού.

Σύµφωνα πάντα µε τον Μάριο Θεµιστοκλέους, περισσότερο από το 54% του γενικού πληθυσµού των νησιών µας έχει λάβει τουλάχιστον µία δόση του εµβολίου, ενώ περισσότερο από το 45% έχει ολοκληρώσει τον εµβολιασµό του.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε ό,τι προκύπτει µέχρι την Τρίτη από τα επίσηµα στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας emvolio.gov.gr, σε πιο χαµηλά επίπεδα εµβολιαστικής κάλυψης και, συνεπώς, πιο έκθετες έναντι της µετάλλαξης «∆έλτα» είναι, µεταξύ άλλων, οι Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύµνου, Ηρακλείου, Γρεβενών, Φωκίδας, Κω, Κοζάνης και Εβρου.

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Στα 3 ευρώ θα είναι η αποζηµίωση για κάθε εµβόλιο που θα χορηγούν οι ιδιώτες γιατροί στο ιατρείο τους, εφόσον ο πολίτης µπορεί να µεταβεί σε αυτό, και στα 20 ευρώ για κάθε εµβόλιο που θα χορηγούν στο σπίτι των πολιτών, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να µετακινηθούν, στο πλαίσιο του προγράµµατος της κατ’ οίκον χορήγησης του εµβολίου κατά του νέου κορονοϊού.

Οπως αναφέρεται στο κείµενο της σχετικής νοµοθετικής διάταξης, ο κατ’ οίκον εµβολιασµός διενεργείται µόνο για τους πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εµβολιαστικά κέντρα. Εως τις 30 Σεπτεµβρίου ο εµβολιασµός τους θα γίνεται από ιδιώτες γιατρούς κάθε ειδικότητας, οι οποίοι θα δηλώσουν ενδιαφέρον για συµµετοχή στη διαδικασία. Οι γιατροί θα καταχωρίζουν τα στοιχεία των εµβολιασµένων και τη διενέργεια του εµβολιασµού στο Εθνικό Μητρώο Εµβολιασµών κατά του κορονοϊού. Η αποζηµίωση που θα λαµβάνουν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος θα επιχορηγηθεί εκτάκτως από τον προϋπολογισµό του υπουργείου Υγείας.

Η αποζηµίωση θα είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του ∆ηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν θα δεσµεύεται και δεν θα συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το ∆ηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες και τα ασφαλιστικά ταµεία ή πιστωτικά ιδρύµατα.