Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται την Δευτέρα το νέο νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει την εισαγωγή ενός νέου επιπέδου εκπαίδευσης διάρκειας δύο ετών, το οποίο θα αφορά στους αποφοίτους Γυμνασίου και θα εστιάζει σε τεχνικά επαγγέλματα τεχνιτών.

Με το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση. το υπουργείο Παιδείας εισάγει ένα νέο επίπεδο εκπαίδευσης, το 3, που  θα αφορά τους αποφοίτους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνασίου), θα είναι διετούς διάρκειας και θα εστιάζει σε επαγγέλματα τεχνιτών, ενώ σαν βαθμίδα θα είναι ένα «κλικ» πίσω από τα ΕΠΑΛ.

Όποιος τελειώνει τις Σχολές αυτές θα μπορεί να γραφτεί στην δεύτερη τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Όσοι τελειώνουν ΕΠΑΛ θα έχουν επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 4.

Τέλος, όσοι τελειώνουν τα ΙΕΚ θα έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των επαγγελματικών σχολών κατάρτισης και θα φτάνει ως το επίπεδο 5 (ΙΕΚ), ενώ θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης και στα ΑΕΙ με εισιτήριες εξετάσεις, μόνο εφόσον υπάρξει θετική ανταπόκριση και αποδοχή από την πλευρά των διοικήσεων των ΑΕΙ και εφόσον οι υποψήφιοι έχουν πιστοποίηση από το αρμόδιο ΕΟΠΠΕΠ. Συγκεκριμένα, τα ΙΕΚ θα αναβαθμιστούν και θα χωριστούν σε Πειραματικά και Θεματικά από τον Σεπτέμβρη 2021.

Όπως είναι γνωστό, έχουν θεσπιστεί οκτώ επίπεδα που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από την πρωτοβάθμια έως την ανώτατη εκπαίδευση. Το επίπεδο 8 αντιστοιχεί στους κατόχους διδακτορικών διπλωμάτων.

Θα ενισχυθούν όμως και τα προγράμματα «Μαθητείας» που έφερναν από νωρίς σε επαφή τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων με τις επιχειρήσεις.

Με το ίδιο νομοσχέδιο καταργείται ο νόμος Γαβρόγλου για τα διετή Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) των πανεπιστημίων ο οποίος με δύο συνεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις βρίσκεται για δεύτερη χρονιά σε αναστολή.