Οι μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης, το εθνικό σχέδιο για τη νεολαία και την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους

Στροφή στην οικονοµία της καθηµερινότητας, µε έµφαση στην ελάφρυνση των βαρών επιχειρήσεων και νοικοκυριών
, αλλά και στους νέους, επιχειρεί η κυβέρνηση. Προτεραιότητα είναι η νέα επιδότηση για το ρεύµα και το φυσικό αέριο, όπως ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, για να απορροφηθεί ακόµα ένα µέρος των αυξήσεων των τιµών, αλλά ο σχεδιασµός είναι ευρύτερος. Για παράδειγµα, στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιµούν ότι οι εκκρεµείς επιστροφές ΦΠΑ αποδείχθηκαν τροχοπέδη για τη λειτουργία της οικονοµίας πριν και ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, προκαλώντας επίσης ζητήµατα ρευστότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η επιτάχυνση των σχετικών πληρωµών θα επιτευχθεί µε ένα νέο, πλήρως αυτοµατοποιηµένο σύστηµα επιστροφών ΦΠΑ, που ήδη µελετάται. Η αίτηση επιστροφής χρηµάτων θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και το ποσό θα πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασµό µε τον ίδιο τρόπο, για την πλειονότητα των αιτήσεων επιστροφής χρηµάτων (97%).

Επιπλέον, για λόγους διαφάνειας και προκειµένου οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν τον πραγµατικό χρόνο που απαιτείται για την επιστροφή χρηµάτων, οι φορολογούµενοι θα ενηµερώνονται άµεσα µέσω e-mail όταν το αίτηµά τους πρόκειται να υποβληθεί σε αυτόµατη επεξεργασία χωρίς έλεγχο.

Η καθημερινότητα προτεραιότητα για την κυβέρνηση, με έμφαση στην ελάφρυνση το βαρών επιχειρήσεων και νοικοκυριών αλλά και στους νέους

Μια άλλη µεταρρύθµιση που είναι στα σκαριά, το Παρατηρητήριο Πιστωτικής Επέκτασης, έχει στόχο την παρακολούθηση της ρευστότητας στην οικονοµία. Θα παρακολουθεί, δηλαδή, την πορεία και πρόοδο των νέων δανείων και ευρύτερα των χρηµατοδοτήσεων και θα µπορεί να παρέχει ανά πάσα στιγµή την εικόνα τού πόσα χρήµατα δίνονται, σε ποιους κλάδους δραστηριότητας και σε ποιες γεωγραφικές περιοχές. Αυτό εκτιµάται ότι θα επιτρέψει την παρέµβαση του κράτους εκεί όπου πραγµατικά έχει ανάγκη η αγορά και θα συµβάλει στην έγκαιρη πρόληψη και αντιµετώπιση των προβληµάτων ρευστότητας των επιχειρήσεων. Αµεσα θα ξεκινήσει ο διαγωνισµός για την υλοποίηση του πληροφοριακού συστήµατος υποστήριξης και λειτουργίας του Παρατηρητηρίου.

567

Ειδικότερα για τη νέα γενιά, έχει µπει πλέον στην τελική ευθεία το εθνικό σχέδιο για τη νεολαία, το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση. Παράλληλα, ήδη από την περασµένη εβδοµάδα, από την αρχή δηλαδή του νέου έτους, όσοι νέοι µπαίνουν στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά ως εργαζόµενοι αποκτούν έναν «ατοµικό κουµπαρά» και πλέον θα έχουν σηµαντικό έλεγχο πάνω στη σύνταξή τους και στο τελικό της ύψος. Ξεκίνησε, επίσης, να εφαρµόζεται το πρόγραµµα «Πρώτο ένσηµο»: Όλοι οι νέοι από 18 έως 29 ετών που δεν έχουν προηγούµενη εργασιακή εµπειρία και θα προσληφθούν εντός της φετινής χρονιάς λαµβάνουν συνολικό ποσό ύψους 1.200 ευρώ για τους πρώτους έξι µήνες απασχόλησης.

Kατάργηση χρέους

Άλλο ένα µέτρο ελάφρυνσης των βαρών για τη νεολαία είναι η κατάργηση του τέλους συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας για νέους έως 29 ετών, η οποία θα µειώσει έτσι σηµαντικά τους λογαριασµούς που θα πληρώνουν στο εξής. Επίσης, επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης σε νέους αγρότες και αγρότες-µέλη συνεργατικών σχηµάτων του έτους 2022.

Για τη στήριξη του εισοδήµατος εν γένει, από την 1η Ιανουαρίου αυξήθηκε ο κατώτατος µισθός κατά 2% και θα υπάρξει και νέα αύξηση εντός του 2022, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόµα ο ακριβής χρόνος υλοποίησης.

Όσον αφορά την προκαταβολή φόρου, διαµορφώνεται πλέον από το 100% στο 80% για τα νοµικά πρόσωπα και στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα σε µόνιµη βάση, ενώ συνεχίζεται και για το πρώτο εξάµηνο του 2022 η µείωση των συντελεστών ΦΠΑ στις µεταφορές, στον καφέ και στα µη αλκοολούχα ποτά, στα εισιτήρια κινηµατογράφων, στο τουριστικό πακέτο και στα γυµναστήρια.

Στο κοµµάτι της έµµεσης ενίσχυσης του εισοδήµατος συγκαταλέγεται η µείωση στο 10% για το τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας, από 12% έως 20% όπου κυµαινόταν έως πέρυσι, για όλους άνω των 29 ετών. Οπως τονίζουν από το πρωθυπουργικό επιτελείο, σηµαντικά µέτρα για τη στήριξη της εργασίας και των επενδύσεων είναι η µείωση στον φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων από το 24% στο 22%, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου, αλλά και η συνέχιση εφαρµογής δύο µέτρων: Αναστολή καταβολής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τοµέα και µείωση κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα.

Τέλος, στο πεδίο της στόχευσης για αντιµετώπιση του ιδιωτικού χρέους, σηµαντικότερη µεταρρυθµιστική προτεραιότητα αποτελεί η εφαρµογή του νέου πλαισίου ρύθµισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας. Η µεταρρύθµιση αυτή περιλαµβάνει -µεταξύ άλλων- την ανάπτυξη µηχανισµού προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δυνατότητα συνολικής ρύθµισης για όλα τα χρέη, καθώς και διαγραφής όλων των χρεών υπό προϋποθέσεις, ενώ ενσωµατώνει και ρυθµίσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών.