Τι συζήτησαν

Συνάντηση με την Γενική Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Δέσποινα Χατζηβασιλείου-Τσοβίλη είχε ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων, Γιώργος Μυλωνάκης.

Η Γενική Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη στήριξη κατά την εκλογή της από την ελληνική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία στη Συνέλευση, αλλά και από το υπουργείο Εξωτερικών και αναφέρθηκε στον ρόλο της και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει από τη θέση αυτή εν μέσω πανδημίας.

Επίσης, ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής για τη στενή συνεργασία εν όψει της Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις 21-22 Οκτωβρίου 2021, στην Αθήνα και ειδικότερα για την προετοιμασία της συνάντησης των Γενικών Γραμματέων Κοινοβουλίων που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο αυτό.