Συνολικά 24 δις. ευρώ το 2020 και άλλα 7,5 δις. ευρώ το 2021 θα δαπανήσει το κράτος για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κοροναϊού σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως τονίζει στα «Παραπολιτικά» ο κ. Σταϊκούρας, ο οποίος περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα δοθούν ακόμα δύο πακέτα επιστρεπτέας προκαταβολής.

Υπάρχει µεγάλη συζήτηση σχετικά µε την αποπληρωµή ή ακόµα και τη διαγραφή των χρεών που δηµιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδηµίας. Ποιος είναι ο δικός σας σχεδιασµός;

Σήµερα υλοποιούµε πολιτικές που διευκολύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, µε τη µετακύλιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και την επέκταση σε βάθος χρόνου οφειλών που δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Παράλληλα, παρέχουµε ουσιαστική στήριξη, για πρώτη φορά και σε συνεπείς δανειολήπτες, επιδοτώντας, για αρκετούς µήνες, τις δόσεις δανείων τους. Σε κάθε περίπτωση, θα παρακολουθούµε τις εξελίξεις στο υγειονοµικό πεδίο, και ανάλογα θα προσαρµόζουµε, θα εµπλουτίζουµε και θα επεκτείνουµε τις πολιτικές µας στο οικονοµικό πεδίο. Ως οικονοµικό επιτελείο θα σταθούµε κοντά στην κοινωνία, για όσο χρειαστεί, και το 2021.

Πόσες επιχειρήσεις εντάχθηκαν στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4; Πότε θα ανοίξει η επιστρεπτέα 5 και ποια τα χαρακτηριστικά της;

Εντάχθηκαν περίπου 448.000 επιχειρήσεις. Εχει ενισχυθεί σχεδόν το σύνολό τους, µε το συνολικό ποσό να προσεγγίζει τα 2,2 δισ. ευρώ. Ετσι, µέσα στο 2020 διοχετεύτηκαν, µέσω των τεσσάρων κύκλων του προγράµµατος, κυρίως στις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, περίπου 5,5 δισ. ευρώ. Οσον αφορά τον 5ο κύκλο αυτού του -αποδεδειγµένα- άκρως επιτυχηµένου χρηµατοδοτικού εργαλείου, θα υλοποιηθεί τον Ιανουάριο, το 50% θα εξακολουθήσει να µην είναι επιστρεπτέο, θα συµπεριλάβει τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο, θα περικλείει νέες επιχειρήσεις, ενώ θα συνοδεύεται από υποχρέωση διατήρησης θέσεων απασχόλησης µέχρι τον Ιούνιο. Και µε τα σηµερινά δεδοµένα, θα ακολουθήσει και άλλος κύκλος ενίσχυσης της πραγµατικής οικονοµίας, το πρώτο τρίµηνο του 2021.

Η τοµεάρχης Οικονοµικών του ΣΥΡΙΖΑ, Εφη Αχτσιόγλου, υποστηρίζει ότι όχι µόνο δεν έχουν δοθεί 24 δισ. ευρώ φέτος για την ενίσχυση εργαζοµένων και επιχειρήσεων, αλλά µέχρι τον Οκτώβριο τα υπολογίζει σε 6,7 δισ. ευρώ. Πόσα τελικά έχει δαπανήσει το κράτος για να αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας;

Το σύνολο των µέτρων ανέρχεται στα 24 δισ. ευρώ για το 2020, ενώ προβλέπονται επιπλέον 7,5 δισ. ευρώ για το 2021. Αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά τόσο στον Προϋπολογισµό όσο και στα κείµενα και στις εκθέσεις θεσµών και εταίρων. Είναι µέτρα δηµοσιονοµικά, τόσο στο σκέλος των εσόδων (4,9 δισ. ευρώ) όσο και σε αυτό των δαπανών (10,7 δισ. ευρώ), καθώς και παρεµβάσεις ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων (8,3 δισ. ευρώ). Είναι, συνεπώς, προφανές ότι η αριθµητική του ΣΥΡΙΖΑ προσκρούει στην πραγµατικότητα. Οπως προσκρούει και η ανάλυσή του. Για παράδειγµα, εκτός των άλλων, η αξιωµατική αντιπολίτευση, µόνη σε όλη την Ευρώπη, αγνοεί τις παρεµβάσεις στο σκέλος των εσόδων, γιατί αυτές δεν συνοδεύονται από εκταµίευση πόρων προς την κοινωνία. Αλήθεια όµως, η µείωση -και σε αρκετές περιπτώσεις ο µηδενισµός- της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος, οι µειώσεις ΦΠΑ στην εστίαση και στις µεταφορές, οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η µη καταβολή δηµοτικών τελών, οι συµψηφισµοί και οι εκπτώσεις οφειλών, οι µειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης δεν ενισχύουν το διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών; ∆εν παρέχουν σηµαντική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις; Και δεν στερούν πόρους για την πραγµατοποίηση δαπανών, οπότε απαιτούν τη χρήση ταµειακών διαθεσίµων της χώρας; Αλλά, είπαµε, όπως έχει άλλωστε αποδειχθεί, η οικονοµία δεν ήταν και δεν είναι το «asset» της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.

Σας ανησυχεί το ενδεχόµενο την εποµένη της πανδηµίας πολλές επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε απολύσεις εργαζοµένων;

Θα ήταν ανεύθυνο να σας πω ότι δεν µας ανησυχεί. Το ζητούµενο είναι να ελαχιστοποιήσου µε τις πιθανότητες αυτό να συµβεί, όταν ακόµη υφίστανται µεγάλες αβεβαιότητες. Και αυτό πράττουµε µε την υλοποίηση µέτρων διατήρησης και ενίσχυσης της απασχόλησης, όπως είναι η αποζηµίωση ειδικού σκοπού, το πρόγραµµα «Συν-Εργασία» και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τη δηµιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, καθώς και µε τις παρεµβάσεις στήριξης των επιχειρήσεων, οι οποίες συνοδεύονται από όρους διατήρησης των θέσεων απασχόλησης. Μέχρι σήµερα τα έχουµε καταφέρει, συγκριτικά µε τις άλλες χώρες, ικανοποιητικά, όπως αυτό αποτυπώνεται σε τρεις διεθνείς εκθέσεις: σε αυτήν της Eurostat, σύµφωνα µε την οποία η χώρα µας κατατάσσεται ανάµεσα σε εκείνες που είχαν τη µικρότερη απώλεια θέσεων εργασίας, στην ανάλυση της διεθνούς οικονοµικής ιστοσελίδας VoxEU, η οποία αναγνωρίζει την αποτελεσµατικότητα των κυβερνητικών µέτρων υπέρ των εργαζοµένων, και στη φθινοπωρινή πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε την οποία η Ελλάδα αναµένεται να πετύχει τη δεύτερη µεγαλύτερη –µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών-µελών– µείωση του ποσοστού ανεργίας το 2021. Προσδοκούµε και επιδιώκουµε, και πάλι, να τα καταφέρουµε!

Γιατί η χώρα µας σηµείωσε τη χαµηλότερη επίδοση στην ευρωζώνη ως προς την ύφεση του γ’ φετινού τριµήνου;

∆ιότι η εξάρτηση που έχει η οικονοµία από τον τουρισµό είναι πολύ µεγαλύτερη έναντι των άλλων οικονοµιών της ευρωζώνης. Οπως αποδεικνύουν τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η µεγάλη συρρίκνωση του ΑΕΠ το γ’ τρίµηνο προκλήθηκε, σχεδόν αποκλειστικά, από την πολύ µεγάλη µείωση των εξαγωγών υπηρεσιών, εξαιτίας της επίπτωσης της υγειονοµικής κρίσης στον τουριστικό τοµέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι τουριστικές εισπράξεις περιορίστηκαν σε µόλις 3,5 δισ. ευρώ το 9µηνο του 2020, έναντι 16,1 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα. Αυτό ήταν κάτι που γνωρίζαµε ότι θα συµβεί εξαιτίας των, αναγκαίων, περιορισµών που επιβλήθηκαν στις µετακινήσεις και την οικονοµική δραστηριότητα, χάριν της προστασίας της δηµόσιας υγείας. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική οικονοµία έχει δείξει σηµαντικές αντοχές σε αυτή στην κρίση και αυτό αποτυπώνεται στα στοιχεία του α’ εξαµήνου του 2020, όπου η χώρα µας παρουσίασε ύφεση κατά 6,9%, όταν ο µέσος όρος στην ευρωζώνη ήταν στο -9%. Και υλοποιούµε πολιτικές ώστε σύντοµα να «πιάσουµε το νήµα» από εκεί που το αφήσαµε στις αρχές του 2020, µε δυναµική ανάπτυξης, όταν η Ευρώπη, κατά µέσο όρο, είχε ήδη βυθιστεί σε ύφεση.

Σε πρόσφατη οµιλία σας θέσατε ως βασική προτεραιότητα για τη µετα-κορονοϊό εποχή τη µείωση φορολογικών συντελεστών. Ποιες νέες µειώσεις µπορεί να δούµε το 2021;

Πράγµατι, οι µειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών αποτελούν κοµβική κυβερνητική προτεραιότητα και βασικό άξονα για την επίτευξη βιώσιµων και χωρίς αποκλεισµούς ρυθµών ανάπτυξης. Γι’ αυτό και ήδη έχουµε µειώσει, µε µόνιµο τρόπο, µεταξύ άλλων, τον εισαγωγικό συντελεστή στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων, τον φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων, τη φορολογία διανεµόµενων κερδών, τις ασφαλιστικές εισφορές και τον ΕΝΦΙΑ, ενώ έχουµε δώσει ισχυρά φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε «πράσινη» οικονοµία, ενέργεια, ψηφιοποίηση και δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας. Ακόµα, όµως, και µέσα στην κρίση, προχωρήσαµε σε πρόσθετες µη µόνιµες µειώσεις φόρων, σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Καλύψαµε ασφαλιστικές εισφορές εργαζοµένων, µειώσαµε την προκαταβολή φόρου εισοδήµατος, καταργούµε την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, µειώνουµε -περαιτέρω- τις ασφαλιστικές εισφορές µισθωτών, διατηρούµε τον µειωµένο ΦΠΑ σε συγκεκριµένες υπηρεσίες και προϊόντα, εφαρµόζουµε κίνητρα για την προσέλκυση επιχειρήσεων, εργαζοµένων και συνταξιούχων στη χώρα µας κ.ά. Προσδοκούµε, όταν κλείσει η παρένθεση της υγειονοµικής κρίσης και ανάλογα µε τις δηµοσιονοµικές δυνατότητες της χώρας και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, σε κάποιους από αυτούς τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές ή σε κάποιους άλλους να µονιµοποιηθούν οι µειώσεις τους.

Ποια είναι τα πρώτα πρακτικά αποτελέσµατα της υιοθέτησης ειδικού πλαισίου για τους διαµένοντες µη κατοίκους στην Ελλάδα (non-dom) και για όσους συνταξιούχους µεταφέρουν στη χώρα µας τη φορολογική τους κατοικία;

Οσον αφορά στον θεσµό του «διαµένοντος µη κατοίκου», µέσα στην πανδηµία ολοκληρώθηκε η αποδοχή 27 αιτήσεων. Το ελληνικό ∆ηµόσιο εισέπραξε περίπου 2 εκατ. ευρώ από τις επενδύσεις που αυτοί πραγµατοποίησαν στη χώρα. Οσο για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήµατος σε συνταξιούχους του εξωτερικού, παρά την πολύ πρόσφατη νοµοθέτηση, έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία και αποδοχή 7 αιτήσεων. Το ενδιαφέρον είναι έντονο και σύντοµα εκτιµάται ότι θα ακολουθήσει µεγάλος αριθµός νέων αιτήσεων. Είµαστε αισιόδοξοι ότι τόσο µε αυτές τις παρεµβάσεις όσο και µε την τελευταία που νοµοθετήσαµε την περασµένη εβδοµάδα και η οποία αφορά την προσέλκυση αλλοδαπών εργαζοµένων και αυτοαπασχολουµένων, αλλά και Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα στη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, θα καταφέρουµε να προσελκύσουµε σηµαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο και επενδύσεις στην πατρίδα µας.

Ορισµένες ξένες κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να κλείσουν τα νέα «παράθυρα» στη φοροδιαφυγή, όπως είναι αυτά των επί πληρωµή infl uencers στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ή όσων έχουν έσοδα από την προβολή βίντεο σε διαδικτυακές πλατφόρµες. Είναι και στο δικό σας «µικροσκόπιο» αυτή η κατηγορία επαγγελµατιών;

Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, µέσω της µείωσης της φοροδιαφυγής και της ορθολογικής φορολόγησης εισοδηµάτων για τα οποία δεν καταβάλλονταν µέχρι πρότινος φόροι, αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης από την αρχή της θητείας της. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία µε την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, εντείνουµε συνεχώς τους ελέγχους και αντιµετωπίζουµε, µεθοδικά, νέα «παράθυρα» φοροδιαφυγής. Ειδικά για τις περιπτώσεις τις οποίες αναφέρατε, η ΑΑ∆Ε πραγµατοποιεί, το τελευταίο διάστηµα, στοχευµένους ελέγχους σε λογαριασµούς διασήµων στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου θεωρεί ότι υπάρχει ενδεχόµενη φοροδιαφυγή. Μέσω ειδικού αλγορίθµου, διαπιστώνει εάν υπάρχουν αποκρυβέντα εισοδήµατα και κινεί τις νόµιµες διαδικασίες.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παραπολιτικά το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου