Σε ρυθμούς μεγαλύτερης κανονικότητας μπαίνει η Βουλή από την 1η Ιουλίου.

  Kαθώς η διάσκεψη των προέδρων αποφάσισε μετά το «πράσινο φως» που έδωσε και η ειδική υπηρεσία υγειονομικής κάλυψης του ΕΟΔΥ, στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας να παραβρίσκονται 120 βουλευτές από 60 που ήταν σήμερα. Και για την αίθουσα της Γερουσίας 50 Βουλευτές, με την επισήμανση ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη παρουσία όλων, στον ίδιο χώρο, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα νομοσχέδια θα συνεχίσει να τα επεξεργάζεται η Ολομέλεια σε δύο συνεδριάσεις (επί της αρχής και επί των άρθρων), πλην των διεθνών συμβάσεων και των περιορισμένου ενδιαφέροντος σχεδίων νόμων.

 Πλέον δεν θα κατατίθεται κατάλογος ομιλητών από τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες αλλά θα διενεργείται ηλεκτρονική εγγραφή όσων επιθυμούν να ομιλήσουν χωρίς περιορισμό. Ακόμα στη σημερινή διάσκεψη των προέδρων έγινε μια σύντομη αναφορά, εν είδει απολογισμού, στο κοινοβουλευτικό έργο που πραγματοποιήθηκε μέχρι τώρα, ώστε να διαπιστώσουν τα μέλη ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά παραγωγική χρονιά, ακόμα και στη διάρκεια των δύσκολων μηνών της πανδημίας που λειτούργησε η Βουλή σε πρωτόγνωρες συνθήκες, με υγειονομικές οριοθετήσεις.

 Αναλυτικότερα, ως προς το νομοθετικό έργο, από την έναρξη της Α’ Συνόδου, δηλαδή από τις 17 Ιουλίου 2019 έως και τις 30 Ιουνίου 2020, θα έχουν συζητηθεί και ψηφιστεί 81 νομοσχέδια (60 νομοσχέδια + 21 διεθνείς συμβάσεις), εκ των οποίων:

 τα 75 εισήχθησαν προς συζήτηση και ψήφιση με την κανονική διαδικασία,

τα 5 με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και

το ένα με τη διαδικασία του επείγοντος.

Όσον αφορά τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο, μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχουν συζητηθεί 585 επίκαιρες ερωτήσεις και 83 αιτήσεις για αναπάντητες ερωτήσεις και αναφορές, συνολικά δηλαδή 668, ενώ μόνο 2 επίκαιρες ερωτήσεις δεν συζητήθηκαν λόγω μη προβλεπόμενου κωλύματος των ερωτώμενων Υπουργών.

 Συγκεκριμένα, οι περισσότερες επίκαιρες ερωτήσεις που απαντήθηκαν, ήταν αρμοδιότητας των Υπουργείων Εργασίας (97), Υγείας (75), Περιβάλλοντος (62), Παιδείας (49) και Υποδομών (47).

 Στατιστικά οι Υπουργοί που προσήλθαν να απαντήσουν τις περισσότερες φορές, ήταν ο Υπουργός Εργασίας (κ. Βρούτσης, 62 φορές), ο Υπουργός Υποδομών (κ. Καραμανλής, 35 φορές), ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (κ. Βορίδης, 29 φορές), ο Υπουργός Περιβάλλοντος (κ. Χατζηδάκης, 21 φορές) και ο Υπουργός Ανάπτυξης (κ. Γεωργιάδης, 19 φορές).

 και από τους Υφυπουργούς, ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Κοντοζαμάνης (68 φορές), ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, κ. Δ.Οικονόμου (30 φορές), ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Λιβάνιος, (29 φορές) , ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελ. Οικονόμου (27 φορές) και η Υφυπουργός Παιδείας κα Ζαχαράκη (27 φορές).

 Εκτός από τους Υπουργούς, ο Πρωθυπουργός απάντησε στο πλαίσιο της λεγόμενης «Ώρας του Πρωθυπουργού» σε 5 επίκαιρες ερωτήσεις [ 2 ΣΥΡΙΖΑ/ 2 Κίνημα Αλλαγής/ 1 ΜέΡΑ25], ενώ είχαμε και δύο φορές την ειδική διαδικασία του άρθρου 142Α της ενημέρωσης δηλαδή της Βουλής από τον Πρωθυπουργό σε σχέση με θέματα επικαιρότητας.

 Όσον αφορά τις επίκαιρες επερωτήσεις και τις επερωτήσεις, μέχρι σήμερα έχουν συζητηθεί 9 από τις 22 που κατατέθηκαν ( με την επισήμανση ότι κατά την περίοδο της πανδημίας, με απόφαση της Διάσκεψης, δεν συζητούνταν επερωτήσεις).

 Νομοθετικό έργο

Σχετικά με το νομοθετικό έργο που έχει ήδη δρομολογηθεί:

 Το σχεδίο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» θα συνεχιστεί την Τρίτη, 30 Ιουνίου και ώρα 10.00’, με τη συζήτηση επί των άρθρων και επί των τροπολογιών και την ψήφισή του.

 Το σχεδίο νόμου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τίτλο: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης», θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, με τη συζήτηση επί των άρθρων και την ψήφιση του νομοσχεδίου, με ώρα έναρξης της συνεδρίασης την 10η πρωινή.

 Επίσης, αναμένεται αύριο, Παρασκευή, η κατάθεση από το Υπουργείο Υγείας, σχεδίου νόμου για την «Κύρωση: α) της απ΄23.6.2020 τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς, β) των από 23.6.2020 των Επιμέρους Συμβάσεων Δωρεάς για τα Έργα ΙΧ και Χ και γ) της από 23.6.2020 τροποποίησης της Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VII- Τραύμα της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας, που κυρώθηκε με το ν. 4564/2018 (Α’ 89) και συμπλήρωση του ν. 4693/2020 (Α’ 116)». Η επεξεργασία του από την αρμόδια επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και ώρα 14.00’ στην αίθουσα της Γερουσίας και η εισαγωγή του στην Ολομέλεια, θα γίνει την Τετάρτη 1η Ιουλίου και ώρα 11.00’, σε μία συνεδρίαση, με ενιαία συζήτηση, επί της αρχής και επί των άρθρων. 

Ως προς τα κατατεθέντα νομοσχέδια, θα εισαχθούν προς επεξεργασία, στην επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, την Τετάρτη 1η Ιουλίου, τρία νομοσχέδια, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας για την προμήθεια Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Άμυνας»
του Υπουργείου Εξωτερικών, με τίτλο: «Κύρωση της Συνολικής και Ενισχυμένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου», και του επίσης του Υπουργείου Εξωτερικών, με τίτλο: «Κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Κεντρικής Αμερικής αφετέρου.»