Το σύνολο των απασχολουμένων παραμένει άνω των 4 εκατ.

Ανάρτηση με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με την ανεργία έκανε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτος. Στην ανάρτησή του ο Υπουργός αναφέρεται στη νέα μείωση ανεργίας τον Αύγουστο στο 13,9%, σημειώνοντας πως αποτελεί την  καλύτερη επίδοση από τον Οκτώβριο του 2010. Αναφέρει επίσης πως το σύνολο απασχολουμένων παραμένει άνω των 4 εκατ. , το καλύτερο από τον Ιούλιο του 2011.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ οι άνεργοι ανήλθαν σε 655.644 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 128.293 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2020 (16,4%) και κατά 1.035 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2021 (0,2%).

 Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 17,2% από 21% τον Αύγουστο 2020 και στους άνδρες σε 11,2% από 13,7% τον Αύγουστο πέρυσι.

 Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στις ηλικίες 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 33,9% από 38,8% τον Αύγουστο πέρυσι και στις ηλικίες 25- 74 ετών διαμορφώθηκε σε 12,9% από 15,9% τον Αύγουστο 2020.

 Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.070.814 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 226.985 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2020 (5,9%) και κατά 50.927 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2021 (1,3%).

 Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.131.793 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 128.326 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2020 (3,9%) και κατά 52.503 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2021 (1,6%).