Με άλλα λόγια, «σφάζονται» σε αρκετές περιφέρειες

Σε ποια εκλογική περιφέρεια του λεκανοπεδίου δίνονται τα περισσότερα συντροφικά χτυπήµατα κάτω από τη ζώνη και σε ποιο κόµµα;

Η απάντηση δεν είναι εύκολη, διότι υπάρχει τεράστιος ανταγωνισµός.

Με άλλα λόγια, «σφάζονται» σε αρκετές περιφέρειες.

Δημοσιεύτηκε στο Secret των ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ στις 18/2

Google News icon

Facebook icon

Twitter icon

Instagram icon

Πηγή: parapolitika.gr