Την ισχυρότερη δικλείδα ασφαλείας αποκτούν οι εργαζόμενοι, την «ψηφιακή κάρτα εργασίας», η οποία περιλαμβάνεται στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Κ. Χατζηδάκη και σήμερα το μεσημέρι αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις σε συνεργασία με τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Κυρ. Πιερρακάκη. Η συνάντηση των κ. Χατζηδάκη και Πιερρακάκη θα πραγματοποιηθεί στις 12 μμ στο υπ. Εργασίας και θα αφορά τον τρόπο λειτουργίας της νέας μεθόδου η οποία χρησιμοποιείται σε κάποια μορφή της σε ορισμένες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και η εφαρμογή της πρόκειται να επεκταθεί καθολικώς στο Δημόσιο, τις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες.

Με την ψηφιακή κάρτα (κυρίως ως εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο), το σύστημα (ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για το ωράριο εργασίας των εργαζομένων και θα χαρακτηρίζει αυτόματα κάθε ώρα εργασίας ως κανονικό ωράριο – υπερεργασία, υπερωρία ή διευθέτηση, όπως επίσης τα διαλείμματα, τις ώρες και ημέρες απουσίας, τις άδειες, κλπ.

Επιπλέον, για τις επιχειρήσεις που υιοθετούν την ψηφιακή κάρτα θα συμπληρώνεται αυτόματα η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και καταργείται το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών. Δηλαδή μειώνεται η γραφειοκρατία και το διοικητικό βάρος. Η εγκατάσταση θα γίνει σταδιακά, αρχής γενομένης από τις μεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν ήδη σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας και θα επεκταθεί με βάση χρονοδιάγραμμα στις μεσαίες και μικρές. Όσον δε για τη χρηματοδότηση της θα γίνει κυρίως από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.