Μέχρι τώρα ήταν γενικός γραμμτέας Οικονομικής Πολιτικής στο υπουργείο Οικονομικών.

Από τα πρόσωπα που αναβαθμίζονται με το σημερινό ανασχηματισμό
είναι ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν γενικός γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής στο υπουργείο Οικονομικών. Ο κ. Τριαντόπουλος αναλαμβάνει Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό με αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ουσιαστικά είναι το πρόσωπο που θα διαχειριστεί το θέμα των αποζημιώσεων των πυροπλήκτων, ένα μείζον θέμα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα την Εύβοια.

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, έκανε μεταπτυχιακό στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές στο ΕΚΠΑ και το διδακτορικό του πάνω στην πολιτική οικονομία των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και της εποπτείας, εκπονώντας τμήμα των διδακτορικών του σπουδών (με υποτροφία, στο London School of Economics), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Είναι Ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕΠαράλληλα, έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο University of Sussex, ως visiting research fellow, και σε λοιπούς ερευνητικούς φορείς, ενώ επαγγελματικά, μεταξύ άλλων, κατείχε συμβουλευτική θέση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στα πεδία της τραπεζικής αγοράς, των θεσμών στην οικονομία, των δημοσίων οικονομικών και της ανάπτυξης.

Από το 2016 διδάσκει οικονομικά, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, ενώ από το 2017 διδάσκει δημοσιονομική πολιτική στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.