Τους πυλώνες για την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020-2025 παρουσίασε στο υπουργικό Συμβούλιο, ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως ανέφερε, η νέα Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020-2025 έχει στόχο να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις και συστηματοποιείται σε πέντε στρατηγικούς πυλώνες παρέμβασης που αναλύονται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς καλές πρακτικές:

-Σε λειτουργικό σύστημα διακυβέρνησης.

-Στην θωράκιση κρίσιμων υποδομών, ασφάλεια και νέες τεχνολογίες.

-Στην βελτιστοποίηση διαχείρισης περιστατικών, καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και προστασία της ιδιωτικότητας.

-Στο σύγχρονο επενδυτικό περιβάλλον με έμφαση στην προαγωγή της Έρευνας και Ανάπτυξης.

-Στην ανάπτυξη ικανοτήτων, στην προαγωγή της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Οι στρατηγικοί στόχοι, όπως εξήγησε, εξειδικεύονται σε ένα λεπτομερές πλαίσιο δράσεων με 15 ειδικούς στόχους και πάνω από 50 δραστηριότητες με καθορισμένες εκροές και παραδοτέα, δείκτες και χρονοδιαγράμματα, μεταξύ των οποίων:

Παρεμβάσεις για την κυβερνοασφάλεια φορέων του Δημοσίου.

Πλαίσιο προαγωγής αριστείας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Σχεδιασμός αποτίμησης κινδύνου.

Ενδυνάμωση συνεργασιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Μέτρα για τις προκλήσεις των νέων τεχνολογιών.

Ενισχυμένες απαιτήσεις ασφαλείας.

Συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών.

Ενδυναμωμένες συνεργασίες σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Κίνητρα για επενδύσεις σε ασφαλή συστήματα.

Ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξης ικανοτήτων και ευαισθητοποίησης.