Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών αναλύει το σχέδιο της ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης και παρουσιάζει 4 κινήσεις – ματ για τη συγκράτηση των ενεργειακών ανατιμήσεων – 1 δισ. ευρώ επιπλέον για δήμους και περιφέρειες

«Ενδυναμώνουμε την αυτοδιοίκηση, δίνοντας της τα κατάλληλα εφόδια για να αναβαθμιστεί
», τονίζει στα «Παραπολιτικά» ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Ως προν την Εξεταστική που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, απαντά πως «η καμπάνια ‘’Μένουμε σπίτι – Μένουμε ασφαλείς’’ ευαισθητοποίησε τους πολίτες και κατάφερε, κυριολεκτικά να σώσει ζωές. Και γι’ αυτό η κοινωνία δεν ‘’τσιμπάει’’ στα μικροπολιτικά παιχνίδια του ΣΥΡΙΖΑ».

Στο αναπτυξιακό πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» έχουν υποβληθεί προτάσεις πολλαπλάσιου ύψους σε σχέση µε τον αρχικό προϋπολογισµό των 2,5 δισ. Πώς θα διαχειριστείτε το θέµα ώστε να µη µείνουν εκτός χρηµατοδότησης σηµαντικά έργα για δήµους και περιφέρειες σε όλη τη χώρα;

Το πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου Εσωτερικών αντικατέστησε και απορρόφησε το πρόγραµµα «Φιλόδηµος Ι», ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ. Σήµερα, συµπεριλαµβανοµένης της ευελιξίας που δώσαµε, από τον Μάρτιο του 2021 και µετά, έχουµε έναν ονοµαστικό προϋπολογισµό τριπλάσιο σχεδόν του αρχικού, δηλαδή 3,125 δισ. ευρώ για εντάξεις έργων. Υποβλήθηκαν, όµως, προτάσεις 6,1 δισ. ευρώ µε ώριµα και ενδιαφέροντα έργα από την ύδρευση και την αποχέτευση µέχρι την αγροτική οδοποιία, την ανακύκλωση, τον ψηφιακό µετασχηµατισµό και την ηλεκτροκίνηση. Για αυτό αυξάνουµε σηµαντικά τον χρηµατοδοτικό φάκελο κατά 1 δισ. ευρώ και αξιοποιούµε συνέργειες τόσο µε το Ταµείο Ανάκαµψης όσο και µε το νέο ΕΣΠΑ, ώστε οι δήµοι και οι περιφέρειες να δουν τις προτεραιότητές τους να βρίσκουν χρηµατοδότηση και οι πολίτες να απολαύσουν έργα που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

petsas

Πόσο γρήγορα προχωρούν αυτές οι εντάξεις έργων στο «Αντώνης Τρίτσης» και πότε θα αρχίσουν οι τοπικές κοινωνίες να βλέπουν στην πράξη τα οφέλη του προγράµµατος στην καθηµερινότητα τους;

Ήδη οι πολίτες βλέπουν τα πρώτα έργα. Όπως το αντιπληµµυρικό έργο στον Ταυρωνίτη στην Κρήτη ή την επέκταση του βιολογικού καθαρισµού στη Μύκονο. Βέβαια, η πλήρης ανάπτυξη του Προγράµµατος θα γίνει τη διετία 2022-2023. Και αυτό γιατί επιταχύνουµε. Μόνο τους τελευταίους έξι µήνες εντάχθηκαν εκατοντάδες έργα συνολικού προϋπολογισµού περίπου 1,1 δισ. ευρώ. Με τις µέχρι τώρα εντάξεις, έχουµε ήδη µετρήσιµα αποτελέσµατα: στην αγροτική οδοποιία, το µήκος του αγροτικού οδικού δικτύου που έχει ενταχθεί, περίπου 3.000 χιλιόµετρα, είναι 3 φορές η απόσταση Καλαµάτα – Αλεξανδρούπολη. Στην ύδρευση, το µήκος (4.200 χιλιόµετρα) των παλαιωµένων αγωγών ύδρευσης που αντικαθίστανται, είναι 4 φορές η απόσταση Καλαµάτα – Αλεξανδρούπολη, ενώ η ποσότητα 10.000.000 κυβικών µέτρων νερού που θα εξοικονοµηθεί σε ετήσια βάση ισοδυναµεί µε την ετήσια ζήτηση πόσιµου νερού µιας πόλης 100.000 κατοίκων. Στη διαχείριση αστικών λυµάτων, οι 275.000 κάτοικοι για τους οποίους βελτιώνεται η επεξεργασία των παραγόµενων αστικών λυµάτων είναι πληθυσµός περίπου ίσος µε τον πληθυσµό των µόνιµων κατοίκων της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας και Λάρισας. Από αυτά τα πραγµατικά εντυπωσιακά στοιχεία φαίνεται καθαρά η µεγάλη δυναµική του προγράµµατος. Αν πολλαπλασιάσουµε αυτούς τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) του Προγράµµατος επί 4, καθώς θα εντάσσονται και νέα έργα, αντιλαµβάνονται όλοι πόσο σηµαντική και πολλαπλή είναι η συµβολή του στην τόνωση της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής της χώρας και στην ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εκατοµµυρίων πολιτών.

Η αύξηση στο ενεργειακό κόστος είναι πιθανό να συµπαρασύρει και τα δηµοτικά τέλη, µε κίνδυνο οι πολίτες να δουν πρόσθετη επιβάρυνση στους λογαριασµούς τους. Προτίθεστε να λάβετε συγκεκριµένα µέτρα;

Με στόχο τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους και προκειµένου η σηµαντική αύξηση να µη µετακυλισθεί στους πολίτες µέσα από τα δηµοτικά τέλη, εξετάζουµε ένα πλέγµα µέτρων συγκράτησης του ενεργειακού κόστους για τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης και Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ), καθώς και για τους δήµους που δεν έχουν ∆ΕΥΑ, αλλά υπηρεσίες εντός του δήµου. Πρώτον, τη µείωση του συντελεστή ΦΠΑ για το νερό στον χαµηλό συντελεστή ΦΠΑ 6%, δεδοµένου ότι µέχρι σήµερα στα έσοδα των ∆ΕΥΑ εφαρµόζεται για την αξία νερού συντελεστής 13%. ∆εύτερον, την υπαγωγή τους σε τιµολόγιο χωρίς ρήτρα αναπροσαρµογής στην τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος. Τρίτον, την ένταξή τους στο τιµολόγιο των «µεγάλων καταναλωτών» αντί του οικιακού τιµολογίου. Τέταρτον, την ένταξή τους στους δικαιούχους µειωµένης χρέωσης του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκποµπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), προκειµένου αυτό να συµβάλει στη µείωση του κόστους λειτουργίας τους. Σε συνεννόηση µε τα συναρµόδια υπουργεία, θα καταλήξουµε µέχρι το τέλος του µήνα σε µέτρα που θα ανακουφίσουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και θα συγκρατήσουν πιθανές αυξήσεις των δηµοτικών τελών.

Κάνουμε σε μήνες όσα δεν έγιναν για χρόνια. Και αυτό είναι εφικτό χάρη στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης

Η κακοκαιρία της περασµένης εβδοµάδας οδήγησε σε ένα ακόµα «πινγκ πονγκ» ευθυνών για τον καθαρισµό των φρεατίων, την υλοποίηση αντιπληµµυρικών έργων και τη διευθέτηση των ρεµάτων. Χρειάζεται να γίνουν θεσµικές παρεµβάσεις στο κοµµάτι αυτό; Έχουν τους απαιτούµενους πόρους οι δήµοι και οι περιφέρειες για να τρέξουν τέτοια έργα;

Ενδυναµώνουµε την Αυτοδιοίκηση, δίνοντάς της τα κατάλληλα εφόδια για να αναβαθµιστεί. Χτίζουµε σταθερά µια σχέση εµπιστοσύνης µε την Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες. Πρώτον, όποτε υπήρξαν καταστροφές από θεοµηνίες, τόσο σε περιουσίες πολιτών όσο και σε έργα υποδοµών αρµοδιότητας των δήµων και των περιφερειών, αυτή η κυβέρνηση αντέδρασε πιο γρήγορα και πιο γενναία από ό,τι στο παρελθόν. Και αυτό γιατί καταφέραµε να αποκαταστήσουµε την εµπιστοσύνη για την Ελλάδα. Ετσι, έχουµε τη δυνατότητα µέσα από τον κρατικό προϋπολογισµό να στηρίζουµε τόσο τους πολίτες όσο και την Αυτοδιοίκηση.

Σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα που προέκυψαν, επιδιώκουµε να τα λύσουµε µε τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων µέσω της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Με την προώθηση και την ολοκλήρωση αυτής της ευρείας διαβούλευσης, στοχεύουµε στην αποσαφήνιση των αρµοδιοτήτων ανάµεσα στους δύο βαθµούς Αυτοδιοίκησης και στο κράτος, έτσι ώστε να µπει τέλος στον τραγέλαφο των «ανευθυνοϋπεύθυνων» και στα φαινόµενα της αλληλοµετάθεσης ευθυνών, τα οποία, δυστυχώς, εξακολουθούν να αµαυρώνουν την εικόνα της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης.

Όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση, θα κριθούµε από τους πολίτες για την τόλµη µας να κάνουµε βήµατα που δεν έκαναν άλλοι για δεκαετίες, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τον Νόµο 3852/2010 («Καλλικράτης») που σοβαρότατες πτυχές του εξακολουθούν να παραµένουν στα χαρτιά 11 χρόνια µετά. ∆εύτερον, αναφορικά µε τους πόρους, έχουµε αποδείξει ότι δεν υπάρχει για εµάς µεταφορά αρµοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοιχους πόρους.

Είναι πραγματικά εξοργιστικό να μιλάνε για προσπάθεια επηρεασμού των ΜΜΕ εκείνοι που επιχείρησαν να ελέγξουν τους «αρμούς της εξουσίας»

Αναφέρω ενδεικτικά την έξτρα χρηµατοδότηση 8 εκατ. ευρώ για τη ναυαγοσωστική κάλυψη το καλοκαίρι και τη νέα πρόσκληση ύψους 40 εκατ. ευρώ για το πρόγραµµα «Αργος», που θα βοηθήσει τους δήµους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν µε το νέο θεσµικό πλαίσιο για τα ζώα συντροφιάς. Για δε τα µεγάλα αντιπληµµυρικά έργα, ήδη µέσω του προγράµµατος «Αντώνης Τρίτσης» υλοποιούµε αντιπληµµυρικά έργα σε 51 δήµους της χώρας, ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ, πρόσφατα εντάξαµε στο Π∆Ε του υπουργείου Εσωτερικών το αντιπληµµυρικό έργο της Ιστιαίας, ύψους 11 εκατ. ευρώ, και στο πλαίσιο της αποκατάστασης µετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου δροµολογούµε χρηµατοδότηση δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ στις τέσσερις πληγείσες περιφέρειες. Επαναλαµβάνω, κάνουµε σε µήνες όσα δεν έγιναν για χρόνια. Και αυτό είναι εφικτό χάρη στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης.

Συµφωνείτε µε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις δηµοσκοπήσεις; Τι απαντάτε στις κατηγορίες που σας απευθύνει προσωπικά η αξιωµατική αντιπολίτευση;

Η καµπάνια «Μένουµε σπίτι – Μένουµε ασφαλείς» ήταν καθ’ όλα νόµιµη και έγινε µε απολύτως διαφανείς διαδικασίες. Και αυτό ήταν κάτι που δεν µπόρεσε να το «χωνέψει» ο ΣΥΡΙΖΑ, που προσπαθεί πάντα να δικαιολογήσει την αποτυχία του κατασκευάζοντας κάποιον εχθρό. Για µικροπολιτικούς λόγους, στράφηκαν εναντίον µιας εκστρατείας που ήταν, πρώτον, νόµιµη, καθώς βασίστηκε στην από 14/3/2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που εν συνεχεία κυρώθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, ως κατεξοχήν περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης εξαιτίας της πανδηµικής κρίσης. Και, δεύτερον, σωτήρια, καθώς, λόγω της έγκαιρης και αποτελεσµατικής ενηµέρωσης των πολιτών, έσωσε κυριολεκτικά ζωές. Κάτι που αναγνωρίζεται ακόµα και από τον αρχηγό και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αποδίδουν -εκ των υστέρων, φυσικά- τα εύσηµα στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πρώτης φάσης της πανδηµίας, που χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά χαµηλό αριθµό κρουσµάτων και θανάτων στη χώρα µας. Και αν κάνουν κάποια αυτοκριτική στην αξιωµατική αντιπολίτευση, αυτή δεν είναι γιατί δεν συνέβαλαν εποικοδοµητικά µε προτάσεις στην αντιµετώπιση της πανδηµίας, αλλά γιατί δεν µπόρεσαν να εκµεταλλευτούν την ανωµαλία της πρωτοφανούς παγκόσµιας πανδηµίας για να πλήξουν την κυβέρνηση.

∆ηλαδή, επειδή δεν µπόρεσαν να πατήσουν επί πτωµάτων για να ανέβουν δηµοσκοπικά ψηλότερα! Και είναι πραγµατικά εξοργιστικό να µιλάνε για προσπάθεια επηρεασµού των ΜΜΕ εκείνοι που επιχείρησαν να ελέγξουν τους «αρµούς της εξουσίας» µε τις τηλεοπτικές άδειες, τα Ινστιτούτα της Φλωρεντίας και τις ιστορίες µε τα βοσκοτόπια που όλοι θυµόµαστε. Η ουσία είναι ότι η καµπάνια «Μένουµε σπίτι – Μένουµε ασφαλείς» ευαισθητοποίησε τους πολίτες και κατάφερε, κυριολεκτικά, να σώσει ζωές. Και για αυτό η κοινωνία δεν «τσιµπάει» στα µικροπολιτικά παιχνίδια του ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς κοιτάµε µπροστά και κάνουµε ό,τι χρειάζεται για την προστασία της δηµόσιας υγείας. Συνεχίζουµε τις µεταρρυθµίσεις για να κάνουµε τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη.