Παρέμβαση στον υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη και τον γενικό γραμματέα Λιμένων Ευάγγελο Κυριζόπουλο πραγματοποίησε με επιστολή του ο επικεφαλής της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ) ζητώντας στην ουσία τη διατήρηση του υφιστάμενου ολιγοπωλιακού καθεστώτος στη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων πλοίων.

Σύμφωνα με αναφορές παραγόντων της ναυτιλιακής αγοράς, ο επικεφαλής της ΕΛΙΜΕ είναι ο αν. διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ (Οργανισμού Λιμένος Πειραιά) – COSCO Άγγελος Καρακώστας, ο οποίος στο σχετικό έγγραφο (αρ. πρωτ. ΕΛΙΜΕ 10/11-02-2021) δηλώνει μεν ότι εκπροσωπεί όλα τα λιμάνια και τα δημοτικά λιμενικά ταμεία, ωστόσο δεν προσκομίζει ανάλογη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργάνου παρότι υποβάλει αιτήματα σε πρώτο πληθυντικό.

Κατά τις ίδιες επισημάνσεις, ο κ. Καρακώστας μνημονεύει – αρχικώς- τις νομοθετικές αλλαγές που προώθησε το υπουργείο Ναυτιλίας και συγκεκριμένα: (α) τον πρόσφατο Ν. 4770/2021, ο οποίος μείωσε τις αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων ως προς τον έλεγχο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 352/2017 για την πλήρη απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών και β) τον ν. 4676/2020, άρθρο 86 με τον οποίο καταργήθηκε η Δημόσια Αρχή Λιμένων (Δ.Α.Λ.) ως αυτόνομη υπηρεσία και υπάχθηκε στον υπουργό.

Ακολούθως ζητά τα εξής:

1) Να ανακληθεί η απόφαση της ΡΑΛ του 2018 ( 62/2018) με την οποία ακυρώθηκε ο διαγωνισμός του ΟΛΠ στα στερεά απόβλητα πλοίων, επειδή μεταξύ άλλων ήταν αντίθετη με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.

2) Να ανακληθεί και η περυσινή οδηγία της ΡΑΛ (167/2020) με την οποία καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή του κοινοτικού πλαισίου (352/2017) για τη λειτουργία του ανταγωνισμού στον κλάδο των αποβλήτων.

3) Να αναιρεθεί επίσης η κρίση της εν λόγω αρχής (ΡΑΛ/180/2020) σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι τα απόβλητα επισκευής δεν παραδίδονται υποχρεωτικά στο μονοπώλιο (υπήρξε παρέμβαση μετά από καταγγελίες του Συνδέσμου Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας)

4) Να αποσυρθούν ακόμη και αποφάσεις για τα απόβλητα της ναυπηγοεπισκευής παρότι αυτές θα κριθούν προσεχώς από το ΣτΕ ύστερα από προσφυγή του ΟΛΠ.

5) Να εκδοθεί υπουργική τροπολογία με την οποία θα τεθούν προϋποθέσεις μείωσης του πλήθους των παρόχων υπηρεσιών αποβλήτων πλοίων «ζητήματα που όμως έχει επιλύσει ο ίδιος ο Κανονισμός 352/2017 οπότε το Εθνικό δίκαιο δεν δύναται να τροποποιήσει».

Όπως επανειλημμένως έχουν αποκαλύψει τα «Παραπολιτικά», στον συγκεκριμένο κλάδο δραστηριοποιούνται δύο εταιρίες καταλαμβάνοντας επί δύο δεκαετίες μερίδιο αγοράς 85% -90%.