Οι στόχοι της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε κρίσιμα μέτωπα

«Ο Σταϊκούρας
παρουσίασε ουσιαστικά σήµερα το οικονοµικό πρόγραµµα και τους στόχους της κυβέρνησης µέχρι τις εκλογές».

Η φράση αυτή κορυφαίου υπουργού µετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου τη Μεγάλη ∆ευτέρα δείχνει και τη στόχευση της κυβέρνησης, τη δυναµική δηλαδή επανεκκίνηση της οικονοµίας µέχρι τα µέσα της φετινής χρονιάς, ώστε στη συνέχεια, µέσα στην επόµενη διετία, να έχουν επιτευχθεί οι βασικοί στόχοι για την οικονοµία: υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης, έξοδος από το καθεστώς ενισχυµένης εποπτείας, δηµοσιονοµική ισορροπία και επιστροφή στην επενδυτική βαθµίδα.

«Πατώντας» πάνω σε αυτές τις επιτυχίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσφύγει στις κάλπες στα µέσα του 2023, προς το τέλος δηλαδή της συνταγµατικής θητείας. Αυτός είναι ο βασικός κυβερνητικός σχεδιασµός και το ξεκίνηµα αυτής της διετίας είναι ο φετινός Μάιος. Αυτός είναι ο µήνας µέσα στον οποίο θα µπουν σε τροχιά υλοποίησης οι µεταρρυθµίσεις «που θα προετοιµάσουν την οικονοµία για την επόµενη µέρα µετά την πανδηµία», όπως τόνισε µιλώντας στο Υπουργικό Συµβούλιο ο πρωθυπουργός.

Ειδική έµφαση επιδιώκεται να δοθεί στην ενίσχυση της µεσαίας τάξης και τη στήριξη της νεολαίας, δύο διαφορετικών «target groups» για την κυβέρνηση, στα οποία αποδίδει ξεχωριστή σηµασία το Μέγαρο Μαξίµου. Η πρώτη µεταρρύθµιση είναι αυτή στο Eργασιακό, που αναµένεται να τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση µετά το Πάσχα.

«Η κυβέρνηση µε αυτόν τον νόµο κοιτάει στα µάτια την πραγµατικότητα στην αγορά εργασίας. Ανοίγει τα αυτιά της στην αλήθεια και συνοµιλεί µε τον υπαρκτό κόσµο της εργασίας και όχι µε ένα φάντασµα που έρχεται από το παρελθόν, συνδυάζοντας τις προοπτικές της ατοµικής προκοπής µε την ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας προς όφελος όλων. Με λίγα λόγια, δίνει τον πρώτο ρόλο στον εργαζόµενο και στην πρόοδο του τόπου», είναι το κεντρικό µήνυµα του νοµοσχεδίου, όπως το έχει διατυπώσει ο κ. Μητσοτάκης.

Επενδύσεις

Ακολουθεί το νοµοσχέδιο του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνι Γεωργιάδη, για την απλούστευση του πλαισίου αδειοδότησης οικονοµικών δραστηριοτήτων, µε στόχο τη δηµιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για το επιχειρείν στη χώρα µας και την προσέλκυση επενδύσεων και κεφαλαίων.

Σε συνέχεια του νοµοσχεδίου που ψηφίσθηκε τον Απρίλιο, µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου διευρύνεται η µεταρρύθµιση για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων σε νέους τοµείς (τουρισµός, Υγεία, µεταφορές), ενώ απλοποιείται περαιτέρω και θα ψηφιοποιηθεί ένα σηµαντικό µέρος των διοικητικών διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των µικροµεσαίων, απαλείφοντας µια σειρά επιβαρυντικών πρακτικών και διοικητικών εµποδίων.

Στόχος είναι να µειωθεί σηµαντικά η γραφειοκρατία που κατατάσσει τη χώρα σε εξαιρετικά χαµηλό επίπεδο ως προς τη φιλικότητα απέναντι στις επενδύσεις, επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και τη δηµόσια διοίκηση και συντηρεί ένα καθεστώς πολυνοµίας και κακοδιοίκησης, από το οποίο πλήττονται άµεσα οι επιχειρήσεις και έµµεσα η δηµόσια διοίκηση.

Μια νέα µεταρρύθµιση προετοιµάζεται και στον χώρο της Υγείας, από τον αρµόδιο υπουργό, Βασίλη Κικίλια.

Πρόκειται για τον εκσυγχρονισµό της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προµηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), που αποκτά διευρυµένο αντικείµενο, νέο οργανωτικό σχήµα, σύγχρονα εργαλεία χρηστής και αποτελεσµατικής διοίκησης και δυνατότητες συνεργασίας µε επιστήµονες, εξειδικευµένο προσωπικό και άλλους φορείς. Το νέο θεσµικό πλαίσιο εκτιµάται ότι θα διασφαλίσει σαφή επιχειρησιακό σχεδιασµό, στοχοθεσία µε συγκεκριµένους ποσοτικούς δείκτες απόδοσης, διαφάνεια και εταιρική διακυβέρνηση.

Στόχος είναι ο κεντρικός σχεδιασµός και η διαχείριση και εκτέλεση -σε µεγάλο βαθµό- των προµηθειών υγείας του ∆ηµοσίου. Η Αρχή θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας και θα αναλάβει τη διαχείριση όλων των προµηθειών Υγείας του ∆ηµοσίου, συγκεντρώνοντας και συνθέτοντας τις ανάγκες των µονάδων Υγείας.

Μεγάλης κοινωνικής σηµασίας είναι και το νοµοσχέδιο του υπουργείου ∆ικαιοσύνης µε τις αλλαγές στο Οικογενειακό ∆ίκαιο και τη λεγόµενη «συνεπιµέλεια», µε το οποίο, όπως έχει τονίσει ο αρµόδιος υπουργός, Κώστας Τσιάρας, εισάγεται η αρχή της ισότητας των γονέων στις ευθύνες και στα δικαιώµατα έναντι του τέκνου, ενώ καθιερώνεται ελάχιστο τεκµήριο χρόνου επικοινωνίας του τέκνου µε τον γονέα µε τον οποίο δεν διαµένει.