Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών διακυβέρνησης, παρά την αναστολή λειτουργιών που επέφερε η πανδημία
, η κυβέρνηση υλοποίησε σημαντικό μέρος του εμπροσθοβαρούς προγράμματός της, προχωρώντας σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Μπαίνοντας στον τρίτο χρόνο πλέον, πολλές από τις ψηφισμένες, αλλά και αρκετές επικείμενες μεταρρυθμίσεις αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή, στο πλαίσιο του συνολικού μετασχηματισμού που έχει σχεδιαστεί.

Το Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών των επόμενων 12 μηνών χαρακτηρίζεται από έντονη επένδυση στις πολιτικές που αμβλύνουν τις ανισότητες, στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, των διαδικασιών και λειτουργιών του κλάδου των μεταφορών και στη βιώσιμη κινητικότητα.

Ακολουθώντας τις επιταγές της σύγχρονης διακυβέρνησης και σε συμμόρφωση με την αναγκαιότητα άμεσης και γρήγορης μετάβασης σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, συνεχίζουμε μια σειρά μεταρρυθμίσεων που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό φορέων και στην ψηφιοποίηση διαδικασιών. Η πανδημία αποτέλεσε επιταχυντή μιας πολιτικής επιλογής που ήδη είχε ληφθεί.

Δημιουργήσαμε την προσωρινή άδεια οδήγησης, που λαμβάνει ηλεκτρονικά μέσα σε μία μέρα όποιος πετυχαίνει στην πρακτική δοκιμασία, και έχουν εκδοθεί 159 χιλιάδες προσωρινά διπλώματα.

Αναπτύξαμε και στις 13 Περιφέρει ες την πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων αντικατάστασης διπλωμάτων και ήδη επτά χιλιάδες πολίτες απέφυγαν την επίσκεψη στα γκισέ των Διευθύνσεων Μεταφορών των Περιφερειών.

Η χορήγηση αδειών οδήγησης αλλάζει, με ταχύτερη έκδοση, μείωση διοικητικού κόστους και αποσυμφόρηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Επίσης, καθιερώνονται διαδικασίες διαφάνειας μέσω:

  • Μηχανισμών αξιοπιστίας των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων.
  • Ηλεκτρονικής υποβολής του συνόλου των δικαιολογητικών.

Καταρτίζεται Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030, με δράσεις δεσμευτικού χαρακτήρα, που πρέπει να αναληφθούν σε εθνικό επίπεδο από όλους τους αρμόδιους φορείς. Στόχος η μείωση των νεκρών και των σοβαρά τραυματιών κατά 50%, με έτος αναφοράς το 2020. Ταυτόχρονα, αναθεωρείται ο KOK και εισάγονται διατάξεις για νέες κατηγορίες οχημάτων, όπως της μικροκινητικότητας, με κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας.

Εργαζόμαστε για την αναδιάρθρωση των ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, την εξειδίκευση του Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών για τον σιδηρόδρομο, τη Διαχείριση Τροχαίου Υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης της συνεργασίας με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τη συνεργασία ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ.

Η διείσδυση των εναλλακτικών καυσίμων στην αγορά είναι μονόδρομος και το υδρογόνο θεωρείται ως ένα από τα καύσιμα του μέλλοντος για τις μεταφορές, καθώς η παραγωγή του με τη χρήση ΑΠΕ μπορεί να το κάνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

Στην Ελλάδα δεν έχει εκδοθεί, προς το παρόν, κανονιστικό πλαίσιο, αλλά η χώρα μας μπορεί να αποτελέσει πηγή καινοτόμων μεθόδων παραγωγής υδρογόνου και προσέλκυσης επενδύσεων για την ανάπτυξη και τη διάθεσή του.

Ο νέος νόμος για τα υδατοδρόμια ψηφίστηκε με διευρυμένη πλειοψηφία και επιτρέπει πλέον και σε ιδιωτικούς φορείς να ιδρύσουν υδατοδρόμια. Έχουμε ήδη τις νέες αδειοδοτήσεις σε Ρέθυμνο και Βόλο και με λίγη τύχη και πολλή προσπάθεια θα μπορούσαμε να δούμε τις πρώτες πτήσεις υδροπλάνων ακόμα και στις αρχές του φθινοπώρου.