«Τις τελευταίες εβδομάδες εντάχθηκαν προς χρηματοδότησης το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 81 πράξεις έργων, συνολικού ύψους 300 εκατ. Ευρώ», δηλώνει στα «Π» ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

«Προτεραιότητά μας είναι ο πολίτης και η βελτίωση της καθημερινότητάς του», τονίζει στα «Παραπολιτικά» ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η χώρα μας έχει αντλήσει μέσα στην περίοδο της πανδημίας συνολικά 21 δισ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές, με ιστορικά χαμηλά επιτόκια. Σε ό,τι αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο κ. Πέτσας αναφέρει: «Κυβέρνηση και Αυτοδιοίκηση, μέσα από μια σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας, διαθέτουμε και το σχέδιο και τους πόρους για να ενισχύσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη προς όφελος των πολιτών».

Προέρχεστε επαγγελτικά από την «καρδιά» του υπουργείου Οικονοµικών. Η παρατεταµένη ύφεση κατά τη µακρά περίοδο της πανδηµίας και η άνοδος του δηµόσιου χρέους σάς ανησυχούν; Πότε εκτιµάτε ότι θα επιστρέψει η οικονοµία σε ρυθµούς ανάπτυξης και πόσο υψηλοί µπορεί να είναι αυτοί;

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δηµόσιου χρέους της χώρας µας είναι πολύ θετικά και αντισταθµίζουν την αύξηση του δανεισµού λόγω της πανδηµίας. Και αυτό συµπυκνώνεται στη λέξη «εµπιστοσύνη». Χάρη σε αυτήν έχει βελτιωθεί σηµαντικά το αξιόχρεο της χώρας, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα να αντλήσουµε από τις αγορές, από τον Ιούλιο του 2019 µέχρι σήµερα, συνολικά 27,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 21 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Και µάλιστα µε εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, µε ιστορικά χαµηλά επιτόκια και υψηλά ποσοστά κάλυψης των εκδόσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρόσφατη έκδοση του δεκαετούς οµολόγου το περιθώριο επιτοκίου (spread) ήταν το χαµηλότερο των τελευταίων πολλών ετών, επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2008. Και η εµπιστοσύνη έχει εµπεδωθεί γιατί επενδυτές και αγορές πιστεύουν ότι το µεταρρυθµιστικό έργο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα χρήµατα που δανειστήκαµε θα επιστραφούν, λοιπόν, όπως ακριβώς ήρθαν, µε εµπιστοσύνη, πάλι µε χαµηλά επιτόκια και µειώνοντας τον λόγο χρέους/ΑΕΠ µέσα από την οικονοµική ανάπτυξη, η οποία θα ξεκινήσει ήδη από τη φετινή χρονιά, όπως αποτυπώνεται στους δείκτες µεταποιητικής δραστηριότητας και βιοµηχανικής παραγωγής. Πιστεύω ότι η ανάπτυξη θα είναι ακόµη πιο ισχυρή από το 2022 και µετά και θα συγκρίνεται µόνο µε αυτήν που γνώρισε η χώρα µας κατά τη µεταπολεµική περίοδο.

Είστε ικανοποιηµένος από την πρόοδο που σηµειώνει το πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης»; Πόσοι δήµοι και πόσα έργα έχουν ενταχθεί σε αυτό; Πού δίνετε προτεραιότητα;

Οταν ο πρωθυπουργός µού εµπιστεύτηκε αυτό το χαρτοφυλάκιο, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών και τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, κάναµε στοχευµένες παρεµβάσεις που κατέστησαν το πρόγραµµα πιο λειτουργικό. Επίσης, προβλέψαµε τεχνική βοήθεια, υπογράψαµε τη δανειακή σύµβαση ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και δουλέψαµε πολύ πάνω στις συνέργειες µε άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία. Ετσι, είµαστε σε θέση να επιταχύνουµε την υλοποίηση του προγράµµατος, εντάσσοντας συνεχώς νέα έργα, που συµβάλλουν στην ανάκαµψη της εθνικής οικονοµίας και αλλάζουν την όψη των τοπικών κοινωνιών. Προτεραιότητά µας είναι ο πολίτης και η βελτίωση της καθηµερινότητάς του. Και επενδύουµε σε αυτό. Μόνο τις τελευταίες εβδοµάδες εντάχθηκαν προς χρηµατοδότηση στο πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» 81 πράξεις έργων, συνολικού ύψους 300 εκατοµµυρίων ευρώ, που αφορούν άξονες προτεραιότητας, όπως «Περιβάλλον», «Ποιότητα ζωής και εύρυθµη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισµών», «Παιδεία, πολιτισµός, τουρισµός και αθλητισµός», και αντίστοιχες δράσεις µε έργα σε τοµείς όπως αποχέτευση και επεξεργασία λυµάτων, αξιοποίηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ηλεκτροκίνηση, αγροτική οδοποιία, προσεισµικός έλεγχος, καθώς και επετειακές δράσεις στο πλαίσιο του «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021». Συνεχίζουµε µε τον ίδιο ρυθµό, αποσκοπώντας στο να κάνουµε τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Επόµενος στόχος είναι να εντάξουµε από τα 2.800 έργα ύψους άνω των 5 δισ. ευρώ που έχουν υποβληθεί όσο περισσότερα µπορούµε εντός του 2021, ώστε αυτά να συµβασιοποιηθούν και να αρχίσουν να υλοποιούνται τα έτη 2022-2023. Ετσι, την επόµενη διετία θα υλοποιούνται σε κάθε γωνιά της πατρίδας µας έργα που φέρνουν δουλειές, βιώσιµη ανάπτυξη και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Πολλοί δήµοι είχαν σηµαντικά µειωµένα έσοδα τον τελευταίο χρόνο λόγω της µη λειτουργίας των καταστηµάτων εστίασης κ.ά. Σας ανησυχεί το ενδεχόµενο να χτυπήσουν «κόκκινο» τα οικονοµικά σε ορισµένους δήµους;

Πράγµατι, τα έσοδα των δήµων παρουσίασαν σηµαντική µείωση λόγω της απώλειας του τζίρου στα εµπορικά καταστήµατα και στην εστίαση εξαιτίας της πανδηµίας. Επίσης, και τα νοικοκυριά είχαν σοβαρές απώλειες εισοδηµάτων, καθώς όλοι µας κληθήκαµε να θυσιάσουµε µέρος της ατοµικής ευηµερίας µας για το συλλογικό καλό της προστασίας της δηµόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής. Οµως, είµαι πεπεισµένος ότι στα δύσκολα σφυρηλατούνται σχέσεις εµπιστοσύνης Πολιτείας και πολιτών, όχι στα εύκολα. Σε αυτό το πλαίσιο, µε γνώµονα τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, η κυβέρνηση, πρώτον, έδωσε τη δυνατότητα στους δήµους µε αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων τους να αναστείλουν δηµοτικά τέλη, ενώ, προκειµένου να καλύψει τα χαµένα λόγω της πανδηµίας έσοδα δήµων, προέβη, το τελευταίο 12µηνο, σε έκτακτες χρηµατοδοτήσεις, ύψους 237,1 εκατοµµυρίων ευρώ. Και είναι έτοιµη να συνδράµει ξανά τους δήµους, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται τις επιπτώσεις της πανδηµίας. ∆εύτερον, για τα χρέη των δηµοτών που δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, δηλαδή από τον Φεβρουάριο του 2020 µέχρι το τέλος Ιουνίου του 2021, δώσαµε τη δυνατότητα ρύθµισης µέχρι και το τέλος Οκτωβρίου του 2021, καθώς και τη δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων ρύθµισης. ∆ηλαδή, οποιοσδήποτε πολίτης σήµερα επιθυµεί να ρυθµίσει αυτές τις οφειλές µπορεί να το κάνει. Τρίτον, τη ∆ευτέρα, σε συνεννόηση µε το υπουργείο Οικονοµικών, διαθέσαµε επιπλέον 54 εκατ. ευρώ για αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των δήµων. Με αυτόν τον τρόπο βγάζουµε τη «θηλιά» κατασχέσεων από τους δήµους και παρέχουµε ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία. Ολα αυτά αποτελούν µια «µαγιά», που -σε συνδυασµό µε τα µέτρα τα οποία παίρνει το οικονοµικό επιτελείο- βοηθά, τελικά, την οικονοµία µας να βγει πιο ισχυρή από αυτή την κρίση.

Το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. θα ξεκινήσει σύντοµα τη λειτουργία του. Πώς µπορεί να επωφεληθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα µας από τους πόρους αυτούς;

Το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» υπηρετεί τόσο τη συνολική ανάκαµψη της οικονοµίας όσο και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας, µε την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και επενδύσεις στην Υγεία, στην Παιδεία, στην απασχόληση, στην Πολιτική Προστασία, στον ψηφιακό και τον «πράσινο» µετασχηµατισµό της εθνικής µας οικονοµίας. Ειδικά για την Αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται ένα µεγάλο πακέτο, ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ, για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, χρηµατοδοτώντας από τις πράσινες αστικές αναπλάσεις και την οδική ασφάλεια µέχρι τον χωροταξικό σχεδιασµό και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό των πόλεών µας. Επειτα από µία δεκαετία οικονοµικής κρίσης και πάνω από έναν χρόνο µάχης µε την πανδηµία του κορονοϊού, κυβέρνηση και Αυτοδιοίκηση, µέσα από µια σχέση εµπιστοσύνης και συνεργασίας, διαθέτουµε και το σχέδιο και τους πόρους για να ενισχύσουµε την περιφερειακή ανάπτυξη προς όφελος των πολιτών.

Σε ποιες κατηγορίες εργαζοµένων και από πότε θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικός ο εµβολιασµός; Στον αντίποδα, πότε θα αρχίσουν να απολαµβάνουν κάποιες διευκολύνσεις οι πλήρως εµβολιασµένοι;

Ολοι αντιλαµβανόµαστε ότι, πέραν των υγειονοµικών, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες συµπολιτών µας που εργάζονται σε υπηρεσίες πρώτης γραµµής και θα πρέπει να είναι εµβολιασµένοι, προκειµένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε ασφάλεια για τον εαυτό τους, τους οικείους τους και τους συναλλασσόµενους µαζί τους. Είναι πολύ θετικό ότι η συζήτηση έχει ανοίξει αρκετά έγκαιρα, έτσι ώστε µέχρι το φθινόπωρο να έχει αποκρυσταλλωθεί η εικόνα και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτηµα, είναι λογικό, καθώς φτάνουµε σε ένα σηµείο όπου υπάρχει επάρκεια εµβολίων για όσους επιθυµούν να εµβολιαστούν, να δώσουµε ένα επιπλέον κίνητρο ώστε όλοι όσοι είναι σκεπτικιστές, όσοι δεν έχουν πειστεί ακόµα ή και όσοι έλκονται από θεωρίες συνωµοσίας να κάνουν το εµβόλιο. Και ποιο είναι το καλύτερο κίνητρο από το να πάρει κανείς πιο γρήγορα στα χέρια του την ελευθερία και την κανονικότητά του, δηλαδή την ίδια τη ζωή του. Να µπορεί να ταξιδέψει πιο ελεύθερα, να µπορεί να επισκεφθεί έναν εσωτερικό χώρο µε λιγότερους ή και καθόλου περιορισµούς, να µπορεί να διασκεδάσει χωρίς κίνδυνο, να µπορεί να παρακολουθήσει µια παράσταση ή τον αγαπηµένο του αγώνα. Πρόκειται για πράγµατα που υπήρχαν στην καθηµερινότητά µας, πράγµατα που ήταν αυτονόητα, που τα έχουµε στερηθεί και που είναι κρίµα να συνεχίσουµε να τα στερούµαστε, επειδή ένα σχετικά µικρό ποσοστό συµπολιτών µας δεν θέλει να πάει τόσο γρήγορα να εµβολιαστεί και θέλει να περιµένει. Ο εµβολιασµός και η ανοσοποίηση είναι πράξη ευθύνης για τους εαυτούς µας, για την οικογένειά µας, για την κοινωνία και τελικά για την εθνική οικονοµία, που θα µας βοηθήσει να µετατρέψουµε τον εφιάλτη της πανδηµίας σε ευκαιρία ανάπτυξης.