Ποιος είναι ο εκλεκτός

Μια δυνατή υποψηφιότητα, προερχόµενη από τον χώρο της Ελληνικής Αστυνοµίας

, µαθαίνουµε ότι θα ανακοινωθεί στο ψηφοδέλτιο της Νέας ∆ηµοκρατίας στην Ανατολική Αττική.

Πρόκειται για τον Σπήλιο Κρικέτο, γενικό γραµµατέα της Ενωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων ∆υτικής Αττικής.

Δημοσιεύτηκε στο Secret των ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ στις 18/2

Google News icon

Facebook icon

Twitter icon

Instagram icon

Πηγή: parapolitika.gr