Τι έχει δείξει ο έλεγχος στις ΜΚΟ που ασχολούνται µε το Μεταναστευτικό;
Οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες που λάβαµε κατέστησαν την κοινωνία των πολιτών ασφαλή και θωρακισµένη απέναντι σε έκνοµες και υπονοµευτικές -ως προς το ανθρωπιστικό της έργο- συµπεριφορές. Η δηµιουργία του Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων αλλά και των µελών τους συναρµόζει ένα ισχυρό και συνεκτικό πλέγµα ελέγχου της δραστηριοποίησης οργανώσεων στο Μεταναστευτικό. Παράλληλα, δηµιουργεί αποδεδειγµένα φυγόκεντρες τάσεις από τη χώρα µας σε οργανώσεις των οποίων η δράση υπήρξε προβληµατική. Σήµερα έχουν πιστοποιηθεί από το Μητρώο µας 38 ΜΚΟ, 28 βρίσκονται στην Α’ και 67 στη Β’ φάση. Την ίδια στιγµή, ωστόσο, 63 οργανώσεις έχουν απορριφθεί. Σε περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν παρανοµίες από ΜΚΟ, συνεργαστήκαµε άψογα µε τις αρµόδιες ελεγκτικές και διωκτικές Αρχές. Αλλωστε, το νέο πλαίσιο λογοδοσίας των ΜΚΟ φέρνει γρήγορα στο φως περιπτώσεις αυθαιρεσίας ή και ύποπτης δράσης. Από εκεί και πέρα, τον λόγο έχει η ∆ικαιοσύνη.
Πότε θα είναι έτοιµες οι νέες δοµές στα νησιά και πόσους µετανάστες και πρόσφυγες θα φιλοξενούν συνολικά;
Η δηµιουργία των κλειστών, ελεγχόµενων δοµών στα νησιά υπήρξε βασική προεκλογική δέσµευση της κυβέρνησής µας στο Μεταναστευτικό, που πλέον παίρνει σάρκα και οστά. Οι νέες δοµές θα προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους διαµένοντες και θα εµφυσήσουν το πολυπόθητο αίσθηµα ασφαλείας στους νησιώτες. Η κατασκευή τους µακριά από τον αστικό ιστό θα συµβάλει στη µείωση των συνεπειών του Μεταναστευτικού και στη βελτίωση της καθηµερινότητας στα πολύπαθα νησιά µας. Βρισκόµαστε σε σύµπνοια µε τις τοπικές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και χρηµατοδοτεί εξολοκλήρου την κατασκευή των νέων δοµών. Στη Σάµο, το νέο κέντρο στη θέση Ζερβού, αναµένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός Ιουνίου, αφότου ολοκληρωθεί η µεταφορά των διαµενόντων από το ΚΥΤ στο Βαθύ. Η συνολική χωρητικότητά του θα είναι 1.500 άτοµα. Στην Κω και τη Λέρο τα νέα κέντρα θα είναι έτοιµα µέχρι το τέλος του καλοκαιριού και θα µπορούν να φιλοξενήσουν 1.800 και 1.300 άτοµα, αντίστοιχα. Στη Λέσβο έχει χορηγηθεί η άδεια χωροθέτησης για το νέο κέντρο δυναµικότητας 3.000 ατόµων, στη θέση Βάστρια. Η ωφέλιµη έκταση της εγκατάστασης θα είναι σηµαντικά µικρότερη (-18%) του σηµερινού προσωρινού ΚΥΤ Μαυροβουνίου. Στη Χίο προχωράµε στη δηµιουργία του νέου κέντρου στη θέση Ακρα Παχύ, µε χωρητικότητα 1.500 ατόµων. Τα νησιά µας δεν είναι και δεν θα γίνουν τόπος µόνιµης διαµονής µεταναστών. Θέλω να σας πω ότι ο πραγµατικός αριθµός διαµενόντων θα είναι µικρότερος από τη χωρητικότητα. Πρέπει, όµως, να είµαστε έτοιµοι, ώστε να µην αντιµετωπίσουµε ποτέ ξανά φαινόµενα υπερπληθυσµού.
Αυξάνονται οι κατηγορίες για επαναπροωθήσεις στο Ανατολικό Αιγαίο. Τι απαντάτε;
Η χώρα µας φυλάσσει τα σύνορά της µε αποφασιστικότητα και πλήρη συµµόρφωση µε τους κανόνες εµπλοκής στη θάλασσα, το ∆ιεθνές και το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο. Και αυτή ακριβώς η αποτελεσµατικότητα στην επιτήρηση των ανατολικών συνόρων της Ε.Ε. έχει απορρυθµίσει τη λειτουργία των δικτύων λαθροδιακινητών, οι οποίοι αναγκαστικά επιστρέφουν σε παλαιότερες διαδροµές της Μεσογείου. Και, φυσικά, έχει οδηγήσει σε παρακµή και την τουρκική προπαγάνδα. Η Ελλάδα δεν ήταν πριν από το 2015 και δεν θέλουµε να είναι πύλη εισόδου µεταναστών. Πρέπει, όµως, να γίνει σαφές προς όλους ότι η Ελλάδα, όταν φυλά τα δικά της σύνορα, ταυτόχρονα φυλά και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Το ζήτηµα, λοιπόν, δεν είναι µόνο εθνικό, αλλά ευρωπαϊκό. Εχω τακτικές συνοµιλίες µε τους υπουργούς των υπόλοιπων κρατών υποδοχής. ∆ηµιουργήσαµε τη MED 5, την οµάδα των µεσογειακών χωρών πρώτης υποδοχής, και µε ενιαία και ενισχυµένη φωνή ζητάµε από την Ευρώπη παγιωµένη αλληλεγγύη και ίση κατανοµή των µεταναστευτικών βαρών. Τα πρόσφατα γεγονότα στην Ισπανία αναδεικνύουν την ανάγκη προστασίας της Ευρώπης από µαζικές παράτυπες αφίξεις.
Εχουν περάσει τέσσερις µήνες από τότε που ζητήσατε την επιστροφή στην Τουρκία 1.450 αλλοδαπών που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Εφαρµόζεται, τελικά, ή είναι κενό γράµµα η Κοινή ∆ήλωση Ευρωπαϊκής Ενωσης – Τουρκίας;
Η Τουρκία, δυστυχώς, συνεχίζει να «αξιοποιεί» την πανδηµία ως ευκαιρία και πρόσχηµα για να µην αποδέχεται τα αιτήµατα επιστροφών. Εµείς ζητούµε την πλήρη εφαρµογή της Κοινής ∆ήλωσης Ε.Ε. – Τουρκίας του 2016. Ειδικότερα, ζητάµε την αποτροπή των µεταναστευτικών ροών από τα τουρκικά παράλια, καθώς και τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία. Και έχουµε στο πλευρό µας το σύνολο των κρατών-µελών, αλλά και των θεσµικών οργάνων της Ε.Ε. Η Τουρκία έχει να επιλέξει ανάµεσα στη θετική ατζέντα που της προσφέρει η Ευρώπη και την αρνητική στάση που κρατά, «ανακυκλώνοντας» τον αποµονωτισµό της.
Η κυβέρνηση συµπληρώνει σε λίγο δύο χρόνια ζωής. Είναι, πιστεύετε, η κατάλληλη συγκυρία για ανασχηµατισµό ή για πρόωρες εκλογές;
Η θητεία της κυβέρνησης λήγει τον Ιούλιο του 2023. Μέχρι τότε ασχολούµαστε µε την αποστολή µας, την εκπλήρωση των δεσµεύσεών µας απέναντι στον ελληνικό λαό. Αναφορικά µε τη σύνθεση της κυβέρνησης, αυτό, όπως καλά γνωρίζετε, είναι θέµα του πρωθυπουργού.