Στην τελετή παρέστη επίσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος

Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντιλήψεως μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Αμύνης (ΤΕΘΑ) και του Δήμου Πέλλας υπόγραψε ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και ο Δήμαρχος Γρηγόρης Στάμκος για την αξιοποίηση των πρώην Στρατοπέδων «Φιλιππάκου» και «Καψάλη», που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου.

Στην τελετή παρέστη επίσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Βάσει του προαναφερθέντος υπογραφέντος Μνημονίου, παραχωρούνται από το ΤΕΘΑ στο Δήμο Πέλλας τα πρώην στρατόπεδα «Φιλιππάκου» και «Καψάλη», εκτάσεως 230.000 τ.μ. και 72.000 τ.μ. αντιστοίχως, και τη διαδικασία πολεοδομήσεως αυτών θα την αναλάβει ο Δήμος Πέλλας, σε στενή συνεργασία με το ΤΕΘΑ, με πρόβλεψη ολοκληρώσεώς της εντός τριών ετών από την υπογραφή του Μνημονίου.

Μετά το πέρας της πολεοδομήσεως στο Ταμείο θα αποδοθεί σε οικοδομικά τετράγωνα, με επιλεγμένες χρήσεις γης και όρους δόμησης, περίπου το 50%, από την συνολική έκταση των 302.000 τ.μ.. Η υπόλοιπη έκταση, θα αποδοθεί στον Δήμο, ως εισφορά σε γη και χρήμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας, για την πολεοδόμηση περιοχών.

‘Όπως σημειώνεται από το ΓΕΕΘΑ «Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασίας, η οποία αποσκοπεί αφ’ ενός στην ανάπτυξη περιοχών εντός του δήμου και αφ’ ετέρου στην αξιοποίηση, κατά τον βέλτιστο τρόπο, της ακίνητης περιουσίας του ΤΕΘΑ». Και προστίθεται: «Η συμφωνία μεταξύ ΤΕΘΑ και Δήμου Πέλλας πραγματοποιείται με γνώμονα:

Την εξυπηρέτηση λόγων γενικού συμφέροντος, βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού των δύο πλευρών και ειδικότερα, την ανάγκη οικονομικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Πέλλης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας διαβίωσης των κατοίκων του και αύξησης του τοπικά παραγόμενου εισοδήματος, με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχολήσεως, σε συνάρτηση με τα οικονομικά και λοιπά οφέλη, τα οποία μπορούν να αποκομίσουν, τόσο ο Δήμος Πέλλης, όσο και το ΤΕΘΑ, ως στρατηγικοί εταίροι.

Τη συνέργεια δύο βασικών θεσμών της Πολιτείας (Ένοπλες Δυνάμεις – Τοπική Αυτοδιοίκηση), αναφορικά με την αξιοποίηση των υφιστάμενων στον Δήμο Πέλλης ακινήτων ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι προχθές υπογράφηκε επίσης αντίστοιχο Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντιλήψεως μεταξύ του ΤΕΘΑ και του Δήμου Ναυπλιέων με αντίστοιχο περιεχόμενο.