Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα δώσει λύση στο πρόβλημα συγκέντρωσης προσφύγων σε κεντρικές πλατείες της Αθήνας , όπως η πλατεία Βικτωρίας σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη
.

Πιλοτικό πρόγραμμα διαμονής αναγνωρισμένων προσφύγων

Προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός αναγνωρισμέων προσφύγων  σε πλατείες της Αθήνας, όπως π.χ. στην Πλατεία Βικτωρίας, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) προχωρούν σε πιλοτική δράση δίμηνης διαμονής αναγνωρισμένων προσφύγων που εξέρχονται από τις δομές των νησιών, έως ότου βρουν πιο μόνιμη στέγη.

Η νέα πιλοτική δράση υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης μετά από πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS και θα διευκολύνει τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες να φιλοξενηθούν σε συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και ασφάλειας.

Να ενταχθούν σε συνθήκες ομαλότητος οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες 

Μετά από τη σημερινή συνάντηση με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα, Gianluca Rocco, o υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, δήλωσε: «Με νέα χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης ξεκινάμε πιλοτικά να προσφέρουμε προσωρινή διαμονή σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες που προέρχονται από τα νησιά. Στόχος μας είναι να προλάβουν να ενταχθούν σε συνθήκες ομαλότητας στο πρόγραμμα Helios, να βρουν στέγη και εργασία. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται κυρίως στην Αθήνα και αποφεύγουμε φαινόμενα συγκέντρωσης προσφύγων σε πλατείες, όπως π.χ. την Πλατεία Βικτωρίας».