Η παρουσίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο

Το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2022 είναι το «Ευαγγέλιο» με το οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση όλη τη νέα χρονιά, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο μεταρρυθμίσεων και παρεμβάσεων που θα φέρει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές το 2023.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου από τους συναρμόδιους υπουργούς, Γιώργο Γεραπετρίτη και Άκη Σκέρτσο.

«Οι κατευθύνσεις του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2022 είναι κυρίως αναπτυξιακές. Ενα προοδευτικό σχέδιο, βασική επιδίωξη του οποίου είναι μια ισόρροπη και βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη», αναφέρει χαρακτηριστικά το εισαγωγικό σημείωμα στο σχέδιο των 229 σελίδων, που διανεμήθηκε στους υπουργούς. Σε αυτές περιλαμβάνονται συνολικά 370 παρεμβάσεις από το σύνολο της κυβέρνησης, με χρονοδιάγραμμα εξέλιξης το 2022.

Τεχνολογία και υποδομές

Η ψηφιοποίηση των κρατικών λειτουργιών με στόχο την ταχύτητα και τη διαφάνεια είναι και το 2022 ένας από τους κεντρικούς άξονες της πολιτικής της κυβέρνησης. Επιπλέον των έργων υποδομής, όπως είναι η έγκαιρη προετοιμασία για δίκτυο 5ης γενιάς, κάθε υπουργείο καλείται να προχωρήσει στην ενσωμάτωση νέων ψηφιακών συστημάτων και εργαλείων στο έργο του.

Κρίσιμη διάσταση της κυβερνητικής πολιτικής για το 2022 αποτελεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με σκοπό το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Πόροι που συνολικά ανέρχονται σε 32 δισ. ευρώ μέχρι το 2026 και θα διοχετευθούν μέσω της υλοποίησης του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», το οποίο περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, όπως η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και η ενίσχυση της απασχόλησης των δεξιοτήτων και της κοινωνικής συνοχής. Οι πράσινες επενδύσεις θα στηρίξουν την πορεία μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, εστιάζοντας, αφενός, στη μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης και την προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση στα δάση και στην αποκατάσταση των καμένων περιοχών και, αφετέρου, στην ανάγκη αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης.

Κρίσιμη είναι η έναρξη του σχεδιασμού της λεγόμενης «δίκαιης μετάβασης» των περιοχών στην Αρκαδία και στη Δυτική Μακεδονία που θα σταματήσουν να αξιοποιούν τον λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας. Επίσης, άξονα προτεραιότητας αποτελεί η ενίσχυση των δεξιοτήτων όλου του ανθρώπινου δυναμικού, μαθητών και εργαζομένων. Σκοπός που θέτουν από το Μέγαρο Μαξίμου είναι η παροχή ουσιαστικής και σύγχρονης γνώσης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, με νέο τρόπο: επίκαιρα προγράμματα σπουδών, διασύνδεση με την οικονομία, νέο πλαίσιο διά βίου μάθησης, καθώς και καλλιέργεια δεξιοτήτων προσωπικής ανάπτυξης και καλής συνύπαρξης χαρακτηρίζουν την αλλαγή πρακτικής και κουλτούρας.

Αναπτυξιακό μοντέλο

Το 2022, παράλληλα, η κυβέρνηση επιθυμεί να επιταχύνει την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου, μεταξύ άλλων με προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας, διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και σημαντικά έργα υποδομής. Η επικαιροποίηση της χωροταξίας των πόλεων και των οικονομικών δραστηριοτήτων, ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης πολιτιστικών αγαθών, υποδομών, χώρων και μνημείων, η επέκταση των συγκοινωνιών και των οδικών δικτύων, η στήριξη της ανάπτυξης των νησιών με υποδομές, ο τεχνολογικός και βιώσιμος μετασχηματισμός της αγροτικής παραγωγής καθώς και η εξωστρέφεια και η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος είναι αντιπροσωπευτικοί τομείς επένδυσης της κυβέρνησης για το 2022.

Στο ίδιο πνεύμα, το «Ευαγγέλιο» του επιτελικού κράτους προτάσσει τη θεσμική ανασυγκρότηση δεκάδων μεγαλύτερων ή επιμέρους τομέων, με κυρίαρχους τη Δικαιοσύνη και την Πολιτική Προστασία.

Ιδιαίτερη σημασία

Ένα κομμάτι στο οποίο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι τα επιμέρους εθνικά σχέδια δράσης για σοβαρά κοινωνικά ζητήματα που παρέμεναν έως σήμερα πολιτικά και συντονιστικά αδιαχείριστα, χωρίς υψηλό βαθμό δέσμευσης και χωρίς συνολική εποπτεία, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά οι κ. Σκέρτσος και Γεραπετρίτης. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζεται η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα των ΑμεΑ και το 2022 θα αποτελέσει έτος έναρξης της υλοποίησης ακόμα έξι δεσμευτικών σχεδίων, επικεντρωμένων στη νεολαία, στην ισότητα των φύλων, στα δικαιώματα του παιδιού, στην προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση, στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και στην κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά.

Στον τομέα της φορολογίας, επιπλέον των ήδη μόνιμων μειώσεων φόρων, δρομολογούνται με βάση τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο νέες μειώσεις ή επέκταση των ήδη υφιστάμενων, όπως, μεταξύ άλλων, απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των εισοδημάτων από τον ιδιωτικό τομέα και για το 2022, επέκταση για το 2022 της μείωσης κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών και περαιτέρω μείωση του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων, σε μόνιμη βάση, από το 24% στο 22%.

Φορολογική νομοθεσία

Επίσης, προωθούνται μεταρρυθμιστικές δράσεις, όπως η κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, ενώ θεσπίζονται ρυθμίσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της προσέλκυσης επενδύσεων, όπως οι υπεραποσβέσεις για τις επιχειρήσεις στην πράσινη οικονομία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, η παροχή φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση των συγχωνεύσεων και των εξαγορών και η εισαγωγή νομοθετικού πλαισίου για τη σύσταση ομίλων ΦΠΑ.

Αναπτυξιακός νόμος

Στον τομέα της προσέλκυσης επενδύσεων, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει 13 θεματικά καθεστώτα ενισχύσεων, από τα οποία αναμένεται να ενεργοποιηθούν σε πρώτη φάση τουλάχιστον τέσσερα, που θα προκηρυχθούν εντός του 2022. Περαιτέρω, αναφορικά με το ΕΣΠΑ 2021-2027, μετά την ψήφιση του νόμου για τη νέα προγραμματική περίοδο, ακολουθεί η δημοσίευση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, η διάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών και η συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται ένα πιο σύγχρονο και εύχρηστο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί, στο κομμάτι της διπλωματίας, ότι το υπουργείο Εξωτερικών προσδοκά μετρήσιμα αποτελέσματα από τις πολιτικές του. Για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2022 η Ελλάδα να έχει ανέβει σημαντικά στην κατάταξη του «Soft Power Index». Η αύξηση των εξαγωγών θα εκτιμηθεί ως άνοδος στο ποσοστό του ΑΕΠ κατά +3% σε ετήσια βάση, υπό την αίρεση, βέβαια, των επιπτώσεων της τυχόν συνεχιζόμενης πανδημίας.

Αλλαγές στην Παιδεία

Στο υπουργείο Παιδείας με το νέο έτος ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή των 166 νέων προγραμμάτων σπουδών γενικής εκπαίδευσης, ολοκληρώνονται τα 336 νέα προγράμματα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και δρομολογούνται οι διαδικασίες για την εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου.

Εντείνονται, παράλληλα, οι δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης με την έναρξη υλοποίησης έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, όπως η εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων, η δημιουργία ψηφιακού υλικού για τα νέα προγράμματα σπουδών και η προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για τα σχολεία. Ξεκινά, επίσης, η εφαρμογή της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και πραγματοποιείται η πρώτη υλοποίηση του νέου συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος, στα πρότυπα του διεθνή διαγωνισμού PISA. Τα ΑΕΙ χρηματοδοτούνται με αντικειμενικά και ποιοτικά κριτήρια, βάσει αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, και η αυτονομία τους αναμένεται να ενισχυθεί με τον επικείμενο νόμο για την ανώτατη εκπαίδευση.

Δείτε εδώ σε υψηλότερη ανάλυση.

*Δημοσιεύτηκε στα Παραπολιτικά στις 30/12.