Στην εκπαιδευτική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκαν αντικείμενα όλων των μορφών ναυτικού πολέμου σε περιβάλλον πολλαπλής απειλής

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία χθες και ελληνική συμμετοχή της ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ» η πολυεθνική άσκηση “Breeze 2021”, που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 11-18 Ιουλίου 2021 στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και διοργανώθηκε από το Ναυτικό της Βουλγαρίας.Η “Breeze 2021” αποτελεί άσκηση INVITEX/MAREX/LIVEX, που «μεταφράζεται» ως ναυτική άσκηση, κατόπιν προσκλήσεως, μετά στρατευμάτων, που διοργανώνει σε ετήσια βάση η Βουλγαρία στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας «με σκοπό την προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής και τακτικής διαλειτουργικότητας και συνεργασίας μεταξύ των ναυτικών μονάδων των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ που συμμετέχουν σε αυτή», όπως σημειώνεται από το ΓΕΕΘΑ.

Στην προαναφερθείσα εκπαιδευτική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκαν αντικείμενα όλων των μορφών ναυτικού πολέμου σε περιβάλλον πολλαπλής απειλής, και συμμετείχαν σε αυτή μονάδες του Ναυτικού της Βουλγαρίας, της Γεωργίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας, καθώς και προσωπικό από την Αλβανία, το Βέλγιο, τη Λετονία και την Πολωνία. Επίσης, στο Διευθύνων Επιτελείο της ασκήσεως συμμετείχε προσωπικό του ΠΝ και του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) του ΓΕΕΘΑ.

Πηγή: parapolitika.gr