Θετικός ως προς το ενδεχόµενο της ένταξης των ιδιωτών γιατρών και των φαρµακοποιών της χώρας µας στη διαδικασία των εµβολιασµών εµφανίζεται σήµερα στα «Π» ο γενικός γραµµατέας Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και συντονιστής του επιχειρησιακού σχεδίου «Ελευθερία», Μάριος Θεµιστοκλέους.

Ο οποίος διαβεβαιώνει επίσης ότι η χώρα µας αναµένει το επόµενο χρονικό διάστηµα σαφώς αυξηµένες παραδόσεις εµβολίων, οι οποίες θα επιταχύνουν ιδιαιτέρως αισθητά τους ρυθµούς ανάπτυξης των εµβολιασµών στην Ελλάδα.

Κύριε γενικέ, υπάρχει ένα παράδοξο φαινόµενο: Ακούµε από πολλές πλευρές τα καλύτερα λόγια για τη διαδικασία των εµβολιασµών και από άλλες ακούµε για σοβαρά προβλήµατα, είτε σε συγκεκριµένες περιοχές είτε σχετικά µε την πλατφόρµα emvolio.gov.gr. Πώς το εξηγείτε αυτό;

Η επιχείρηση «Ελευθερία» είναι το µεγαλύτερο υγειονοµικό εγχείρηµα που πραγµατοποιήθηκε ποτέ στην πατρίδα µας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι µια εξαιρετικά πολύπλοκη επιχείρηση, που απαιτεί, πέρα από τους υγειονοµικούς, τη συνεργασία πολλών διαφορετικών κρατικών φορέων και εκατοντάδων εργαζοµένων. Είναι λογικό λοιπόν σε µια τέτοια διαδικασία να ανακύπτουν θέµατα, που διορθώνουµε και επανασχεδιάζουµε σε καθηµερινή µάλιστα βάση. Οταν ξεκινήσαµε, θέσαµε τρεις άξονες: Ο πρώτος είναι η ασφαλής διενέργεια των εµβολιασµών και αυτό περιλαµβάνει όλη τη διαδικασία, από την παραλαβή, την αποθήκευση των εµβολίων, τη διανοµή τους και τη διενέργεια εµβολιασµών. Ο δεύτερος άξονας είναι να µην υπάρχει ταλαιπωρία για τους πολίτες και ο τρίτος άξονας είναι η διαφάνεια: στην ενηµέρωση των πολιτών και στην τήρηση της σειράς προτεραιότητας που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµών. Επειτα από σχεδόν δύο µήνες και περισσότερους από 650.000 εµβολιασµούς, πιστεύω ότι πετύχαµε τους στόχους αυτούς, ενώ παράλληλα βελτιώνουµε και τις όποιες δυσλειτουργίες.

Να αναµένουµε ότι το εµβόλιο της φαρµακευτικής εταιρείας Johnson & Johnson θα µας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουµε ακόµη πιο γρήγορα τους εµβολιασµούς στη χώρα µας, δεδοµένου, µάλιστα, ότι αυτό είναι µίας δόσης;

Το επόµενο διάστηµα αναµένουµε την έγκριση και την αδειοδότηση εµβολίων και άλλων εταιρειών, πέραν των τριών που έχουν ήδη λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων. Κάθε νέο εµβόλιο που προστίθεται και µας παραδίδεται συµβάλλει αποτελεσµατικά στο να χτίσουµε την πολυπόθητη ανοσία και να προχωρήσουµε πιο γρήγορα τους εµβολιασµούς. Συγκεκριµένα για το εµβόλιο της φαρµακευτικής εταιρείας Johnson & Johnson το χαρακτηριστικό είναι ότι απαιτεί ται µόνο µία δόση σε σχέση µε τις δύο δόσεις των υπόλοιπων εµβολίων, άρα είναι σχετικά πιο εύκολο στη διαχείριση. ∆εν έχουµε φτάσει όµως στο σηµείο εκείνο που τα εµβόλια για τον COVID-19 θα είναι τόσο εύκολα και πρακτικά όσο π.χ. το εµβόλιο της γρίπης. Ακόµη και στο εµβόλιο της Johnson & Johnson έχουµε πολλαπλές δόσεις από ένα φιαλίδιο, κάτι που δηµιουργεί την ανάγκη προγραµµατισµού, όπως καταλαβαίνετε. Σε κάθε περίπτωση, όµως, από τον Απρίλιο, λόγω και των αναµενόµενων εγκρίσεων εµβολίων από άλλες φαρµακευτικές εταιρείες, αναµένουµε αυξηµένες παραδόσεις, άρα επιτάχυνση της διαδικασίας εµβολιασµών.

Υπάρχει σχεδιασµός για την ένταξη των ιδιωτικών φαρµακείων της χώρας στη διαδικασία των εµβολιασµών; Πώς θα γίνει αυτό;

Το έχω πει από την πρώτη στιγµή ότι στη µάχη αυτή δεν περισσεύει κανένας. Το σχέδιό µας περιλαµβάνει την ανάπτυξη περισσοτέρων από 1.000 εµβολιαστικά κέντρα στις δηµόσιες δοµές της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, δηλαδή στα κέντρα υγείας, όπως και στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, και είδατε ότι από τις 15 Φεβρουαρίου έχουµε αναπτύξει και εµβολιαστικά κέντρα στους δύο mega εµβολιαστικούς σταθµούς που λειτουργήσαµε. Περιλαµβάνει επίσης την ένταξη ιδιωτικών πολυϊατρείων καθώς και ιδιωτών γιατρών στη διενέργεια εµβολιασµών. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, αν το είδος των εµβολίων το επιτρέψει, όπως εξήγησα, τότε και οι φαρµακοποιοί θα µπορούσαν να ενταχθούν.

Κύριε γενικέ, ακούτε παράπονα από συνανθρώπους µας οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς οµάδες, µε νοσήµατα πολύ αυξηµένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19; Θεωρείτε ότι θα µπορούσαµε να είχαµε εντάξει πολύ πιο νωρίς αυτές τις οµάδες πληθυσµού στη σειρά των εµβολιασµών;

Κοιτάξτε, και κατανοώ και συναισθάνοµαι την αγωνία των ανθρώπων µε κάποιο πρόβληµα υγείας, που περιµένουν τη σειρά τους, αλλά η προτεραιοποίηση είναι αποτέλεσµα µιας πολύ συστηµατικής δουλειάς, που έγινε από τους επιστήµονες της Εθνικής Επιτροπής Εµβολιασµών, βασισµένη σε επιστηµονικά κριτήρια. Κορυφαίοι επιστήµονες, µε εξειδίκευση σε εµβολιαστικά προγράµµατα, κατάρτισαν τη σειρά προτεραιοποίησης. Σε γενικές γραµµές, είναι αυτή που ακολουθείται και από άλλες χώρες. Η επιτροπή, εκτιµώντας τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της και για τη χώρα µας, τα οποία δείχνουν ότι 9 στους 10 θανάτους και σχεδόν 8 στις 10 εισαγωγές στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας αφορούν ασθενείς άνω των 60 ετών, αποφάσισε τη συγκεκριµένη σειρά, καθώς η ηλικία αποτελεί τον πλέον επιβαρυντικό παράγοντα. Το σηµαντικό που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτές οι οµάδες περιλαµβάνονται στις αµέσως επόµενες που θα ανοίξουµε και είµαστε αισιόδοξοι ότι µέχρι τα µέσα της άνοιξης θα έχουµε εµβολιάσει την πλειονότητα αυτών.