Ο υπουργός Εσωτερικών εξηγεί στα «Π» τις αποφάσεις της κυβέρνησης για την αναχαίτιση της πανδημίας και δεν αποκλείει την λήψη επιπλέον μέτρων

Το ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων που έχει εμβολιαστεί ξεπερνά το 80%, επισημαίνει ο υπουργός Eσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο οποίος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να χρειαστεί να ληφθούν νέα μέτρα το προσεχές διάστημα. Επίσης, αποκαλύπτει ότι ο πρώτος πανελλαδικός διαγωνισμός για πρόσληψη στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2022.

Έναν χρόνο µετά την έναρξη των εµβολιασµών, το 64% του πληθυσµού της χώρας έχει πλήρως εµβολιαστεί. Για ποιους λόγους εκτιµάτε ότι δεν έχει πειστεί αρκετός κόσµος να κάνει το εµβόλιο και µε ποιους τρόπους -πλην όσων έχουν ήδη θεσπιστεί- µπορεί να αυξηθεί η εµβολιαστική κάλυψη;

Η κυβέρνησή µας έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και έχει πράξει όλα τα δέοντα προκειµένου να πείσει τους Έλληνες να θωρακίσουν την προσωπική τους υγεία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δηµόσια υγεία, µέσω του µοναδικού όπλου που έχουµε κατά του κοροναϊού: του εµβολιασµού. Να υπενθυµίσω ότι από την πρώτη στιγµή έχουµε επικοινωνήσει µε κάθε τρόπο τα οφέλη και την αναγκαιότητα του εµβολιασµού και έχουµε θεσπίσει ένα από τα αρτιότερα και πλέον οργανωµένα συστήµατα εµβολιασµού στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, τα µέτρα που έχουµε λάβει το τελευταίο χρονικό διάστηµα δείχνουν να φέρνουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα, καθώς παρατηρείται σηµαντική αύξηση στον αριθµό των ραντεβού για την πρώτη δόση του εµβολίου. Σε κάθε περίπτωση, αν τυχόν χρειαστούν πρόσθετα µέτρα, αυτά θα αποφασιστούν κατόπιν συνεκτίµησης των επιστηµονικών δεδοµένων και πάντα τηρουµένης της αρχής της αναλογικότητας, όπως άλλωστε έχουµε πράξει µέχρι σήµερα.

βοριδης2

Η αύξηση της τηλεργασίας στο ∆ηµόσιο θα µπορούσε να βοηθήσει στη µείωση της διασποράς του κοροναϊού; Ο ΣΥΡΙΖΑ σάς έχει καλέσει να την εφαρµόσετε.

Η εφαρµογή της έκτακτης τηλεργασίας στο ∆ηµόσιο εφαρµόζεται κανονικά, όπως ορίζει σχετική απόφαση που έχει υπογραφεί από τον περασµένο Ιούνιο. Ο αριθµός των εργαζοµένων που τηλεργάζονται στο ∆ηµόσιο καθορίζεται µε βάση τη φύση των καθηκόντων τους και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί µε το πλάνο εργασιών της, πάντοτε µε γνώµονα την απολύτως εύρυθµη λειτουργία της. Παράλληλα, συνεχίζει να εφαρµόζεται το µέτρο της υποβολής διαγνωστικού ελέγχου δύο φορές σε εβδοµαδιαία βάση για τους υπαλλήλους που εργάζονται διά ζώσης, ενώ το ποσοστό εµβολιασµένων στο ∆ηµόσιο παραµένει υψηλό, ξεπερνώντας το 80%. Όλα τα παραπάνω έχουν διαµορφώσει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, το οποίο διασφαλίζει αφενός την υγεία των εργαζοµένων και κατ’ επέκταση και της δηµόσιας υγείας και αφετέρου την οµαλή λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραµένει εγκλωβισµένος στη µικροπολιτική προσέγγιση κρίσιµων ζητηµάτων και επιµένει να επαναλαµβάνει τα ίδια πρόχειρα και ανεδαφικά επιχειρήµατα, τη στιγµή µάλιστα που µόλις τον περασµένο Ιούνιο καταψήφισε επί της Αρχής το νοµοσχέδιο για την τηλεργασία στο ∆ηµόσιο, επιβεβαιώνοντας για ακόµα µία φορά την ανεύθυνη και υποκριτική του στάση στα µείζονα ζητήµατα του τόπου.

Πότε θα γίνει ο πρώτος γραπτός πανελλήνιος διαγωνισµός του ΑΣΕΠ; Σχεδιάζετε κι άλλες αλλαγές στον τρόπο και στη διαδικασία προσλήψεων στο ∆ηµόσιο;

Βρίσκεται σε εξέλιξη µια σηµαντική προσπάθεια από το υπουργείο Εσωτερικών προκειµένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Πρόθεσή µας είναι αυτές να έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριµήνου του 2022 και να έχουµε διεξαγάγει τον πρώτο πανελλαδικό διαγωνισµό εντός του Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Με τον διαγωνισµό ολοκληρώνεται µια κορυφαία µεταρρυθµιστική διεργασία, που αφορά τη στελέχωση του ∆ηµοσίου, έχοντας προχωρήσει προηγουµένως σε αντικειµενική αξιολόγηση των αναγκών του. Εχουµε ήδη ξεκινήσει να εφαρµόζουµε τον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων, µέρος του οποίου αποτελεί ο διαγωνισµός του ΑΣΕΠ, γεγονός που συνιστά µια κορυφαία µεταβολή στον τρόπο µε τον οποίο προσλαµβάνουµε ως προς τους χρόνους, την αποτελεσµατικότητα και τον προγραµµατισµό. Παράλληλα, επενδύουµε πλέον σε προσωπικό πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, προκειµένου το ελληνικό ∆ηµόσιο να πάψει να είναι ουραγός των τεχνολογικών και κοινωνικών εξελίξεων και να παραµένει σε θέση να επιτελεί τα ρυθµιστικά του καθήκοντα χωρίς να αποτελεί βαρίδι για την ανάπτυξη της χώρας. Ευλόγως, οι στοχευµένες παρεµβάσεις µας θα οδηγήσουν σε µια ποιοτικότερη και αποτελεσµατικότερη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.

Πολλές φορές έχει εξαγγελθεί στο παρελθόν η γενναία µεταφορά πόρων και αρµοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά δεν έχει γίνει πράξη. Ποιος είναι ο δικός σας σχεδιασµός;

Η µεταφορά αρµοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συνιστά µια σύνθετη πράξη, η οποία προϋποθέτει αρκετή σκέψη και προεργασία, προκειµένου να µην οδηγηθούµε στις αστοχίες που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Στις αρχές του επόµενου έτους θα παρουσιάσουµε στη Βουλή τη νοµοθετική µας πρωτοβουλία µε επίκεντρο τις δοµικές αλλαγές που προωθούµε στον τρόπο λειτουργίας των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. Οι αλλαγές θα αφορούν την αποσυµφόρηση των Aποκεντρωµένων από τον σηµερινό όγκο εργασίας που καλούνται να διαχειριστούν, προκειµένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην επίλυση των ζητηµάτων τους. Ηδη εργαζόµαστε για να εξετάσουµε ποιες εκ των αρµοδιοτήτων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων πρέπει να µεταφερθούν στην Αυτοδιοίκηση, ποιες σε αποκεντρωµένες υπηρεσίες του κράτους και ποιες να απλοποιηθούν ή και να καταργηθούν.

Πρόθεσή μας είναι να έχουμε διεξαγάγει τον πρώτο γραπτό πανελλαδικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εντός του Οκτωβρίου 2022

Η αξιολόγηση στο ∆ηµόσιο θα αλλάξει; Ποιοι θα αξιολογούν τους δηµόσιους υπαλλήλους και µε ποια κριτήρια;

Έχουµε ήδη εξαγγείλει την εφαρµογή ενός νέου, ολιστικού πλαισίου αξιολόγησης των δηµόσιων υπαλλήλων, το οποίο φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το κλίµα εξισωτισµού, που χρόνια τώρα επικρατεί στον δηµόσιο τοµέα, και να δηµιουργήσει καταλληλότερες συνθήκες για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του. Το σχετικό νοµοσχέδιο, που τελεί υπό επεξεργασία και αναµένεται να ψηφιστεί στις αρχές του 2022, σχεδιάζει ένα σύστηµα που θα εδράζεται στους εξής τρεις βασικούς άξονες: θα έχει στο επίκεντρο τους προϊσταµένους και όχι τους υπαλλήλους, όπως συµβαίνει έως τώρα, θα γίνεται µε βάση προκαθορισµένη στοχοθεσία, η οποία θα αφορά κάθε τµήµα οργανικής µονάδας του ∆ηµοσίου, ενώ παράλληλα θα θεσµοθετηθεί ανταµοιβή (µέσω µπόνους, τηλεργασίας ή επιπλέον ηµερών αδείας) όσων υπαλλήλων επιτυγχάνουν τους στόχους της υπηρεσίας τους και µέτρα βελτίωσης όσων αποτυγχάνουν. Η αξιολόγηση λοιπόν πλέον θα αφορά τους προϊσταµένους των τµηµάτων και θα γίνεται από τους διευθυντές κάθε υπηρεσίας και στη βάση της στοχοθεσίας ανά εξάµηνο. Σε αντίθεση µε το σύστηµα που είχε εισαγάγει στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήθελε τους υπαλλήλους να αξιολογούνται από τους προϊσταµένους σε ετήσια βάση και να σηµειώνουν στη συντριπτική τους πλειονότητα βαθµολογίες πολύ κοντά στο άριστα, καταργώντας επί της ουσίας τον ίδιο τον χαρακτήρα της αξιολόγησης, το νέο αυτό σύστηµα στοχεύει στην πραγµατική ανάδειξη του στελεχικού δυναµικού του ∆ηµοσίου και στην αναβάθµιση της ποιότητας των δηµόσιων υπηρεσιών, µεταβαίνοντας από τη βαθµολόγηση στην αξιολόγηση δεξιοτήτων και µετακινώντας την έµφαση από την άγονη βαθµολόγηση εκατοντάδων χιλιάδων υπαλλήλων στην αξιολόγηση προϊσταµένων, που θα κρίνονται από την επίτευξη στόχων και το παραγόµενο διοικητικό αποτέλεσµα.

βοριδης

Είστε ικανοποιηµένος από την καµπάνια για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού; Ποιον στόχο βάζετε για τον αριθµό των πολιτών που θα ψηφίσουν τελικά από το εξωτερικό στις επόµενες εθνικές εκλογές;

Η πλατφόρµα για την εγγραφή των οµογενών µας που επιθυµούν να συµµετάσχουν από τον τόπο διαµονής τους στην κορυφαία δηµοκρατική διαδικασία του έθνους βρίσκεται εδώ και αρκετό διάστηµα σε παραγωγική λειτουργία και υποδέχεται τα σχετικά αιτήµατα των συµπατριωτών µας. Η δε επικοινωνιακή εκστρατεία που εκκίνησε πρόσφατα στοχεύει να δώσει τη µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιότητα στη δυνατότητα που προσφέρεται στους συµπατριώτες µας να ψηφίσουν στις επόµενες εθνικές εκλογές, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, καθώς και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν. Μέχρι στιγµής, την προωθητική καµπάνια του υπουργείου έχουν παρακολουθήσει εκατοµµύρια απόδηµοι Ελληνες και ελπίζω ότι θα αδράξουν την ευκαιρία να ασκήσουν το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµά τους από τον τόπο κατοικίας τους. Παρ’ όλα αυτά, δεν µπορώ να µην αναφέρω στο σηµείο αυτό ότι η ισχύουσα νοµοθεσία, µε αποκλειστική ευθύνη των κοµµάτων της Αριστεράς και της υποκριτικής στάσης που τήρησαν στο ζήτηµα αυτό καταψηφίζοντας το νοµοσχέδιο που προτείναµε για άρση όλων των περιορισµών, θέτει σηµαντικά προσκόµµατα στη συµµετοχή των αποδήµων στην ερχόµενη εκλογική διαδικασία. Και αυτό περιορίζει δραµατικά τη θεσµική αξία του εγχειρήµατος και δεν µε κάνει αισιόδοξο ως προς τον τελικό αριθµό των κατοίκων εξωτερικού που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα.

Ο Πάπας Φραγκίσκος από τη Λέσβο την περασµένη Κυριακή ζήτησε να µη µετατραπεί η Μεσόγειος σε θάλασσα νεκρών και µίλησε κατά των τειχών και των φραχτών. Εσείς είστε ικανοποιηµένος από την πολιτική της κυβέρνησης στο Μεταναστευτικό/Προσφυγικό; Έχει επικριθεί το τελευταίο διάστηµα από διάφορες οργανώσεις και διεθνή ΜΜΕ.

Η κυβέρνησή µας πέτυχε σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα να περιορίσει τις µεταναστευτικές ροές, θωρακίζοντας τόσο τα θαλάσσια όσο και τα χερσαία της σύνορα. Παράλληλα, επιτάχυνε τις διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων ασύλου, προκειµένου όποιος δεν τυγχάνει αυτού του δικαιώµατος να επαναπατρίζεται στη χώρα προέλευσής του. Τα παραπάνω υλοποιήθηκαν µε σεβασµό στους κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώµατα και συνιστά κοινή παραδοχή τόσο εντός της πατρίδας µας όσο και στο εξωτερικό ότι η χώρα µας έχει σηµειώσει τεράστια πρόοδο σε αυτό το ζήτηµα. Πολλώ δε µάλλον όταν κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε από τη µία την πολιτική των ανοιχτών συνόρων που µας κληροδότησε ο ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη την άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµφωνία της µε την Ευρωπαϊκή Ενωση. Υλοποιούµε τις προεκλογικές µας δεσµεύσεις στο ακέραιο και οι Έλληνες πολίτες το αναγνωρίζουν. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη είναι ξέφραγο αµπέλι. Εχουν σύνορα και αυτό το γνωρίζουν πια πολύ καλά οι διακινητές ανθρώπων. Και οι απόψεις των εκκλησιαστικών ηγετών είναι σεβαστές, αλλά τα κράτη θα κάνουν τη δουλειά τους. Θα υπερασπιστούν τα σύνορα, θα ελέγξουν τις µεταναστευτικές ροές, θα θέσουν κανόνες για την είσοδο και παραµονή στη χώρα, θα επιστρέψουν τους παράνοµους µετανάστες. Αυτά δεσµευτήκαµε να κάνουµε, αυτή την πολιτική εντολή λάβαµε να εφαρµόσουµε, αυτά πράττουµε.