Ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, εξηγεί και αναλύει στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» τις διαδικασίες πολιτογράφησης, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, την τηλεργασία και τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας.

Την απόφαση του για εφαρμογή του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος ως προϋπόθεσης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας αναλύει στην εφημερίδα Παραπολιτικά ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης. Υπογραμμίζει πως «επί Ν.Δ. οι μετακλητοί όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, αλλά μειώθηκαν», ενώ αποκαλύπτει τα επόμενα νομοσχέδιο που θα φέρει στη Βουλή . Επίσης με αφορμή τη στυγερή δολοφονία στα Γλυκά Νερά, ζητά αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα.

Γιατί αλλάξατε επί το αυστηρότερο τις διαδικασίες πολιτογράφησης; Για παράδειγµα, ένας αλλοδαπός πρέπει να έχει συγκεκριµένο ετήσιο εισόδηµα για να λάβει την ελληνική ιθαγένεια.

Κατ’ αρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι αυτήν τη στιγµή το υπουργείο Εσωτερικών δεν νοµοθετεί εκ νέου, αλλά εφαρµόζει την υπάρχουσα νοµοθεσία, η οποία ρητά ορίζει ότι, για να αποκτήσει ένας αλλοδαπός την ιδιότητα του Ελληνα πολίτη, οφείλει να αποδείξει µεταξύ άλλων την οικονοµική και κοινωνική του ένταξη. Αυτό που εξειδικεύουµε είναι τα κριτήρια προς αυτήν την κατεύθυνση, τα οποία είναι να έχει σταθερή και νόµιµη εργασία 5 από τα κατ’ ελάχιστον 7 χρόνια υποχρεωτικής διαµονής του στη χώρα και να λαµβάνει τον κατώτατο µισθό, εκπληρώνοντας φυσικά τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις απέναντι στην Πολιτεία. ∆εν καταλαβαίνω πού είναι το παράλογο σε όλο αυτό για κάποιον που επιθυµεί να γίνει Ελληνας πολίτης, να αποκτήσει δηλαδή τον ισχυρότερο δεσµό µε τη χώρα µας, αυτόν που απορρέει από την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, και να διαβιοί µε ισότιµους όρους και προϋποθέσεις έναντι των άλλων Ελλήνων, χωρίς να επιβαρύνει τα κρατικά ταµεία. ∆ιερωτώµαι, ωστόσο: Η κριτική της Αριστεράς και ορισµένων συνοδοιπόρων τους στο θέµα αυτό ποια είναι δηλαδή; Να µην τίθενται οικονοµικά κριτήρια; Να µην αποδεικνύεται η οικονοµική και κοινωνική ένταξη; Και να λαµβάνουν την ιδιότητα του Ελληνα πολίτη άνθρωποι που δεν εργάζονται; Και πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι στη χώρα; Χωρίς εισόδηµα;

Γίναµε προσφάτως µάρτυρες ενός ειδεχθούς εγκλήµατος, µε θύµα µία 20χρονη µητέρα µέσα στο ίδιο της το σπίτι στα Γλυκά Νερά. Πιστεύετε ότι η αυστηροποίηση του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου θα λειτουργούσε αποτρεπτικά προκειµένου να µην επαναληφθούν τέτοια φαινόµενα;

Η πάγια θέση µου διαχρονικώς επί του συγκεκριµένου ζητήµατος είναι η αυστηροποίηση των ποινών και είµαι της άποψης ότι για ορισµένες περιπτώσεις εγκληµάτων θα µπορούσε ο Ποινικός Κώδικας να µην προβλέπει αναστολή της ποινής, όπως συµβαίνει σήµερα. Το µείζον ζήτηµα, ωστόσο, είναι να µην αφήσουµε τη µνήµη αυτής της αποτρόπαιας πράξης να ξεθωριάσει, δίνοντας πάτηµα σε κάποιους δικαιωµατιστές, οι οποίοι, υπό το πρόσχηµα ότι µια πολυετής κάθειρξη συνιστά µια δήθεν εξοντωτική ποινή, θα επιχειρήσουν να υπονοµεύσουν µια σταθερή θέση, την οποία οφείλουµε να έχουµε στην ποινική αντιµετώπιση του εγκλήµατος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί διαρκώς ότι αυξάνετε τους µετακλητούς στο ∆ηµόσιο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας πρόσφατα έκανε λόγο για «γιουρούσι των κοµµατικών στελεχών στο ∆ηµόσιο». Τι απαντάτε;

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι µπορεί να αντιπολιτεύεται όπως ακριβώς κυβερνούσε: Με fake news και αφαιρετική λογική. Για να βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους και να τελειώνει µία και καλή αυτό το ψεύδος, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ εσκεµµένα συντηρεί ελλείψει ουσιαστικών αντιπολιτευτικών επιχειρηµάτων, ξεκαθαρίζω ότι επί Νέας ∆ηµοκρατίας οι µετακλητοί όχι µόνο δεν αυξήθηκαν,

Για ορισμένες περιπτώσεις εγκλημάτων θα μπορούσε ο Ποινικός Κώδικας να μην προβλέπει αναστολή της ποινής, όπως συμβαίνει σήμερα

αλλά µειώθηκαν. Εχω ήδη απαντήσει στη Βουλή µε στοιχεία επί του θέµατος και σύµφωνα µε αυτά οι µετακλητοί το 2018, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σε γραφεία υπουργών και κρατικών οργανισµών ανήλθαν σε 1.081, ενώ επί Νέας ∆ηµοκρατίας σήµερα σε 910. Αυτό που εµείς κάναµε είναι να δώσουµε στους δηµάρχους και τους περιφερειάρχες τη δυνατότητα να απασχολούν κάποιους συνεργάτες τους ως µετακλητούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκ του πονηρού προσθέτει τον αριθµό των µετακλητών των ΟΤΑ στο σύνολο των µετακλητών της κυβέρνησης, προκειµένου να δηµιουργήσει εντυπώσεις, αποκρύπτοντας βέβαια το γεγονός ότι αρκετοί από αυτούς τους µετακλητούς απασχολούνται σε γραφεία αιρετών που έχουν εκλεγεί µε τη στήριξη του κόµµατός τους.

Φέρνετε σύντοµα νοµοσχέδιο για την τηλεργασία στο ∆ηµόσιο. Εκτιµάτε ότι θα παραµείνει η τηλεργασία σε σηµαντικό βαθµό µετά την πανδηµία και γιατί;

Η τηλεργασία συνιστά µια πρακτική που υπήρχε διεθνώς πολύ πριν από την εµφάνιση της πανδηµίας. Στην Ελλάδα η έλευση του κορονοϊού προκάλεσε τη δηµιουργία ενός πρώτου θεσµικού πλαισίου λειτουργίας της, µε σκοπό τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. Με το νέο νοµοσχέδιο εξειδικεύεται περαιτέρω αυτό το θεσµικό πλαίσιο, προκειµένου να ρυθµίζεται η τηλεργασία υπό κανονικές συνθήκες και να δίνεται η δυνατότητα σε υπηρεσίες που οι εργασίες τους και οι παρεχόµενες υπηρεσίες προς τον πολίτη δύνανται να επιτελούνται εν µέρει και από τηλεργαζοµένους να το κάνουν. Φυσικά, αυτό θα γίνεται κατόπιν συµφωνίας µεταξύ εργαζοµένου και προϊσταµένης Αρχής, η οποία θα έχει εν τω µεταξύ αναπτύξει και τους κατάλληλους µηχανισµούς ελέγχου της παρεχόµενης υπηρεσίας µέσω τηλεργασίας, ενώ -και το τονίζω αυτό- δεν θα υπάρχει καµία έκπτωση σε επίπεδο µισθολογικό ή επαγγελµατικής εξέλιξης για τον εργαζόµενο, ούτε, φυσικά, θα επιτραπεί η αποξένωσή του από το εργασιακό περιβάλλον, καθώς θα εφαρµόζεται σύστηµα εκ περιτροπής. Με τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία σήµερα και τα µεγάλα οφέλη που προκύπτουν από την εξοικονόµηση οικονοµικών και άλλων πόρων, δεν βλέπω τον λόγο να µην επεκταθεί η τηλεργασία στο µέλλον, στο οποίο προβλέπεται, άλλωστε, να προκηρυχθούν µόνιµες θέσεις τηλεργασίας και να καλυφθούν από ενδιαφεροµένους υπό αυτήν την προϋπόθεση.

Ποιες άλλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες αναµένουµε από το υπουργείο Εσωτερικών το προσεχές διάστηµα;

Κοιτάξτε, έρχεται µια πολύ πυκνή περίοδος νοµοθετικά για το υπουργείο µας. Θα συνεχίσουµε τη συζήτηση στη Βουλή για την ψήφο των αποδήµων, ενώ ήδη έχει τελειώσει η διαβούλευση για την κατάργηση της απλής αναλογικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εν συνεχεία θα εισαχθεί προς συζήτηση το νοµοσχέδιο για την τηλεργασία και µετά θα συζητηθεί η κωδικοποίηση της

Ξεκαθαρίζω ότι επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας οι μετακλητοί όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, αλλά μειώθηκαν

νοµοθεσίας για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων. Ηδη έχει τεθεί σε διαβούλευση το νοµοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς, ενώ συντάσσεται και βρίσκεται σε τελική φάση το νοµοσχέδιό µας για τη ρύθµιση των δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής (lobbying). Αρα, µε συνεχείς δράσεις και παρεµβάσεις αλλάζουµε το τοπίο στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Και το πιο σηµαντικό από όλα είναι ότι το κάναµε µαζί και σε συνεννόηση µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων.

Μετά την πρόσφατη απάντηση που έλαβε η Τουρκία από την Ελλάδα σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, έχει περιοριστεί προς το παρόν µόνο σε λεκτικές προκλήσεις. Πού οφείλεται αυτό, κατά τη γνώµη σας; Πόσο πιθανό είναι το ενδεχόµενο ενός θερµού επεισοδίου το καλοκαίρι;

Η κυβέρνησή µας έχει αποδείξει ότι απαντάει και θα συνεχίσει να απαντάει µε κάθε µέσο σε κάθε πρόκληση στην οποία προβαίνει η Τουρκία, τόσο σε διπλωµατικό επίπεδο, όπως πράξαµε πρόσφατα, όσο και εµπράκτως. Πάγια θέση µας είναι η διενέργεια ενός εποικοδοµητικού διαλόγου στη βάση του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, αρκεί αυτό να γίνεται σεβαστό από όλες τις πλευρές, κάτι που η Τουρκία έχει αποδείξει επανειληµµένως ότι δεν συµµερίζεται. Θέλω να υπενθυµίσω ότι η χώρα µας, όπου απαιτήθηκε, ήρθη στο ύψος των περιστάσεων, αντέδρασε µε απόλυτη αποφασιστικότητα και πέτυχε να αποτρέψει την ενορχηστρωµένη από την Αγκυρα εισβολή στον Εβρο, αλλά και να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώµατα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Κάθε κρίση είναι απευκταία, ωστόσο, όπως αντιµετωπίσαµε τις προηγούµενες προκλήσεις της Τουρκίας, µε το ίδιο σθένος και την ίδια αποφασιστικότητα θα αντιµετωπίσουµε κάθε πιθανή µελλοντική πρόκληση.