Πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε ταλέντα στη Δημόσια Διοίκηση

Σχετικά με τη στρατηγική του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για την περίοδο 2021-2023, μίλησε στη Βουλή και στην αρμόδια επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης ο υπουργός Εσωτρικών Μάκης Βορίδης αναγγέλλοντας πως  ένα από τα μεγάλα σχέδια τα οποία ετοιμάζει σε επίπεδο επιμόρφωσης  χιλιάδων υπαλλήλων αφορά στο επίπεδο των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. «Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε μαζί με την Microsoft, θα το κάνουμε ουσιαστικά, μαζί με μια κορυφαία εταιρεία λογισμικού, η οποία θα παρέχει τέτοιου είδους επιμορφωτικά σεμινάρια» είπε ο κ. Βορίδης και έθεσε ένα κρίσιμο ζήτημα ότι «θα πρέπει να μπορέσουμε να συνυπολογίσουμε τις δεξιότητες των εργαζομένων για να μπορέσουν να έχουν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση».

Ο Μάκης Βορίδης τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό, «το πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε ταλέντα στη Δημόσια Διοίκηση, γιατί τα χρειαζόμαστε πλέον τα ταλέντα. Η προσέλκυση, λοιπόν, αυτών των ταλέντων, καθώς εξελίσσεται η Δημόσια Διοίκηση, θα αποτελέσει κεντρικό ζήτημα πολιτικής, το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε εργαζόμενους με ευρύτερους ορίζοντες και εμπειρίες από αυτό που έχουμε συνηθίσει.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, μιλώντας στα μέλη της επιτροπής, ανακοίνωσε πως θα προταθεί  ένα σύστημα ανταλλαγής υπαλλήλων μεσαίου βεληνεκούς, προκειμένου να μπορούν να αποκτούν διεθνή εμπειρία, ένα Erasmus της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να μπορούν να αποκτούν εμπειρίες διεθνούς χαρακτήρα από άλλες δημόσιες διοικήσεις, να καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν άλλου τα πράγματα και να έρχονται να ενσωματώνουν τέτοιου τύπου, ας το πω, κουλτούρες άλλων διοικήσεων, άλλες διοικητικές κουλτούρες, τις οποίες θα πρέπει να τις εφαρμόσουν εδώ.