Για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης τοποθεθήτηθηκε στην ολομέλεια της Βουλής ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Κώτσηρας, σημειώνοντας πως η πρόσβαση σε αποτελεσματική δικαστική προστασία είναι θεμέλιο για τη θωράκιση των δικαιωμάτων του πολίτη

Ειδικότερα, ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι: «Η λειτουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος δικαιοσύνης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εμπέδωση της ασφάλειας δικαίου, την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την προαγωγή της οικονομικής ευημερίας και των προοπτικών του επενδυτικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα ενισχύει την αξιοπιστία του συστήματος Δικαιοσύνης στην ελληνική κοινωνία».

Ο Βουλευτής της Δυτικής Αττικής χαρακτήρισε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ως σύγχρονο, καθώς αφενός κωδικοποιεί, ενοποιεί, τροποποιεί και συμπληρώνει τις ισχύουσες δικονομικές ρυθμίσεις για τις δίκες στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αφετέρου εισάγει σημαντικές και καινοτόμες ρυθμίσεις για την αποτελεσματική απονομή τις δικαιοσύνης, οι οποίες συνδέονται άμεσα και με τις επενδύσεις. Παράλληλα υπογράμμισε ότι: «Η πρόσβαση σε αποτελεσματική δικαστική προστασία αποτελεί θεμέλιο και βασικό στοιχείο για την θωράκιση και των δικαιωμάτων των απλών πολιτών».

Αναφερόμενος στη δυνατότητα δημιουργίας ειδικών τμημάτων στα Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια και την εξειδίκευση την οποία προβλέπει το Ν/Σ τόνισε ότι αυτή είναι συμβατή με την εξέλιξη του Δικαίου, της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα σημείωσε πως η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι προς την κατεύθυνση αναβάθμισης της ποιότητας της Δικαιοσύνης.

Κλείνοντας ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι: «Ο σεβασμός στην δικαιοσύνη και τους θεσμούς και η προστασία αυτών, αποτελούν κορωνίδες για την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος που οφείλουμε όλοι να προστατεύουμε σαν κόρη οφθαλμού».