“Χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους φορέων γενικής κυβέρνησης κλπ. που δεν θα λάβουν μισθό”, ζητούν οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Ανδρέας Λοβέρδος και Γιώργος Μουλκιώτης, με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή. Όπως επισημαίνουν, βάσει εγκυκλίου του υπουργείου Εργασίας, μισθωτοί που εργάζονται σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, στα εκτός αυτής Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους, καθώς και σε εκτός γενικής κυβέρνησης δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του κεφ. Α΄ και σε επιχειρήσεις του κεφαλαίου Β΄ του ν.3429/2005, δεν δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

“Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που ανήκει στους φορείς της γενικής κυβέρνησης και σε αυτό απασχολούνται πέραν των άλλων εργαζομένων, 92 μισθωτοί ταξιθέτες με συμβάσεις μερικής διαλείπουσας απασχόλησης ορισμένου χρόνου. Οι εργαζόμενοι αυτοί, κατόπιν της αναστολής όλων των εκδηλώσεων του Μεγάρου Μουσικής λόγω του κορονοϊού, έχουν μείνει χωρίς αντικείμενο απασχόλησης. Δεν θα εισπράξουν μισθό, αλλά ταυτόχρονα δεν θα λάβουν ούτε την αποζημίωση ειδικού σκοπού, εξαιτίας της προαναφερθείσας απαγόρευσης χορήγησής της σε εργαζόμενους σε φορείς της γενικής κυβέρνησης”, επισημαίνουν οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής.
ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΑΪΟ

Πόσο διαρκεί η επώαση του ιού και πότε εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα
Πώς γίνεται η διάγνωση και πώς μεταδίδεται;
Πού πρέπει να καλέσετε εάν παρουσιάσετε συμπτώματα
Τι κάνουμε αν ένα μέλος της οικογένειας εμφανίσει συμπτώματα