«Πρόσω ολοταχώς» στις δομικές μεταρρυθμίσεις – Τι θα περιλαμβάνει το σχέδιο

Με αιχμή του δόρατος το εθνικό σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης και επιμέρους μεταρρυθμίσεις στην «καρδιά» του κράτους η κυβέρνηση επιχειρεί να υπερβεί την κρίση της πανδημίας και να ανοίξει περπατησιά μεταρρυθμίσεων.

Το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που θα παρουσιαστεί στο τέλος του μήνα στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια θα συζητηθεί στη Βουλή, θα αποτυπώνει και τη βούληση της κυβέρνησης για ένα μεγάλο πράσινο και ψηφιακό άλμα τα επόμενα χρόνια, που θα υποστηρίζεται από μια σειρά έργων και δράσεων και θα φέρει πάλι στο προσκήνιο τη μεταρρυθμιστική ατζέντα του Μαξίμου.

Οι αλλαγές στον κρατικό μηχανισμό, που φέρνουν μια σειρά από τομές στην ευρύτερη Δημόσια Διοίκηση, είναι προσεκτικά σχεδιασμένες και θα ξεδιπλώνονται νομοθετικά τις προσεχείς εβδομάδες.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το νομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιχειρεί τη μετατόπιση από τον εκ των προτέρων έλεγχο και την αδειοδότηση στην κατ’ αρχήν ελεύθερη άσκηση δραστηριότητας και στον εκ των υστέρων έλεγχο.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Με το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων επιχειρείται ο εξορθολογισμός των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης της Δικαιοσύνης από το σώμα των δικαστικών υπαλλήλων, ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζεται ο τρόπος οργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών της.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Παράλληλα, η νέα νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών για την κρατική αρωγή προβλέπει ένα καθεστώς αποζημιώσεων των επιχειρήσεων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, αλλά και ένα πλαίσιο συντονισμού των διαδικασιών αποκατάστασης και ενίσχυσης των περιοχών που πλήττονται από τις καταστροφές, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη στήριξη σε όσες και όσους έχουν ανάγκη.

Ετσι, όπως τονίζουν αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες, διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλαίσιο για τη στήριξη επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες, αλλά και διαδικασίες συντονισμού των μέτρων αποκατάστασης και στήριξης, σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Το σχέδιο νόμου προβλέπει εξειδικευμένες υπηρεσιακές δομές, οι οποίες θα αναλάβουν τις διαδικασίες επιχορήγησης των επιχειρήσεων που χρειάζονται στήριξη, καθώς και τον συντονισμό των μέτρων αποκατάστασης ζημιών και στήριξης όσων έπληξαν τα ακραία φαινόμενα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αλλο ένα νομοσχέδιο που εισάγει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του κράτους είναι αυτό του υπουργείου Εσωτερικών, που θεσμοθετεί σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με την ίδρυση των ανάλογων μονάδων, στο σύνολο των φορέων γενικής κυβέρνησης (κεντρική διοίκηση, ΟΤΑ, οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης), με βάση διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές.

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Το υπουργείο Εσωτερικών φέρνει και ένα πλαίσιο συγκρότησης θεσμικού πλαισίου το οποίο θα διέπει τους όρους εφαρμογής της τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα, στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του ελληνικού Δημοσίου. Στόχος του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή της τηλεργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες, η οποία θα παρέχεται σε οικειοθελή βάση, τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε συνθήκες κρίσης, προκειμένου να προσαρμοστεί το Δημόσιο στα τρέχοντα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα μέσω αξιοποίησης των μέσων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Το νομοσχέδιο αλλάζει τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης της εργασίας βάσει κοινών αρχών, μεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης της εργασίας, κανόνων προστασίας δεδομένων και τήρησης απορρήτου, καθώς και κανόνων χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Στον τομέα της Υγείας, σχεδιάζονται παρεμβάσεις που αφορούν το σύστημα διοίκησης των νοσοκομείων, με αιχμή την εκπόνηση από τον ΟΔΙΠΥ (Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία) ενός «Κοινού πλαισίου αξιολόγησης» των υπηρεσιών και φορέων Υγείας και εφαρμογή του στα νοσοκομεία, την υιοθέτηση κλειστών, ενοποιημένων νοσηλίων, την αναβάθμιση και τη διαχείριση υποδομών και εξοπλισμού με χρήση του χρηματοδοτικού εργαλείου των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Παράλληλα, εξέχουσας σημασίας θεωρείται για την κυβέρνηση η λειτουργία της ΕΚΑΠΥ (Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας), που θα εφαρμόσει ένα σύγχρονο σύστημα κεντρικών προμηθειών, με χρήση νέων τεχνολογιών και ανασχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα διενεργήσει συνέργειες και συνεργασίες ΣΔΙΤ και θα επενδύσει στα πράσινα εφοδιαστικά συστήματα.