Μετά τη φωτιά στο Μάτι ελάχιστα αυθαίρετα έχουν νομιμοποιηθεί στην περιοχή δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και

Ενέργειας Δημήτρης Οικονόμου.

Ο υφυπουργός είπε πως με βάση τις αιτήσεις στο Μάτι έχουν δηλωθεί 500 αυθαίρετα ενώ ανέφερε πως θα γκρεμιστούν 140 και παράλληλα σημείωσε πως αυτά που θα νομιμοποιηθούν είναι όσα έχουν τακτοποιηθεί.