Πως το πρωθυπουργικό περιβάλλον και ο νέος γραμματέας της Ν.Δ., οργανώνουν την μεταξύ τους επαφή και συνεργασία

Ένα νέο, ευέλικτο και πιο αποτελεσµατικό µοντέλο, που θα καταστήσει άµεση και λειτουργική την επικοινωνία του Μεγάρου Μαξίµου µε την κορυφή της κοµµατικής πυραµίδας, προωθεί ο γραµµατέας της Ν.∆., Παύλος Μαρινάκης, σε συνεργασία µε τους στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού. Πρόκειται για µια παράµετρο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά την επιλογή του σηµερινού προέδρου της ΟΝΝΕ∆ για το εν λόγω αξίωµα, ενώ το γεγονός ότι η «γαλάζια» κυβέρνηση διανύει ήδη το δεύτερο µισό της θητείας της καθιστά ακόµα πιο επιτακτική ανάγκη το «ξύπνηµα» του στελεχικού δυναµικού της Ν.∆. και την ισχυροποίηση των αναφορών του στο υψηλότερο κυβερνητικό επίπεδο.

marinakis_1

Στο πλαίσιο αυτό, ο 33χρονος δικηγόρος βρίσκεται σε άµεση επαφή µε τον επικεφαλής της Γραµµατείας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη ∆ηµητριάδη, και τον διευθυντή του κυβερνώντος κόµµατος, Γιάννη Μπρατάκο. Σε αυτήν τη φάση, οι σχετικές σκέψεις κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την οργάνωση συναντήσεων µε εκπροσώπους επαγγελµατικών οµάδων (κάποιοι θα συµµετέχουν διά ζώσης και κάποιοι διαδικτυακά) που είτε πρόσκεινται στο «γαλάζιο» στρατόπεδο είτε σε άλλους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι θα κληθούν να παρουσιάσουν θέσεις και προτάσεις για τα τρέχοντα ζητήµατα του κλάδου τους. Παρόντες σε αυτές τις περιστάσεις θα είναι και οι αντίστοιχοι επικεφαλής τοµέων της Πειραιώς, τους οποίους ο νεοεκλεγείς γραµµατέας επιθυµεί να ενεργοποιήσει στον απόλυτο βαθµό.

Τα κυριότερα στοιχεία και τα συµπεράσµατα των συζητήσεων αυτών που θα πραγµατοποιούνται στα κεντρικά γραφεία της Ν.∆. θα µεταφέρονται στη συνέχεια από τον ίδιο τον Π. Μαρινάκη στους αρµόδιους παράγοντες του στρατηγείου της κυβέρνησης, οι οποίοι θα τα αξιολογούν αναλόγως στο πλαίσιο της άσκησης αντίστοιχων πολιτικών. Οι επαφές αυτές θα ξεκινήσουν, καλώς εχόντων των πραγµάτων, µετά το πρώτο δεκαήµερο του Ιανουαρίου. Η δεύτερη προτεραιότητα έχει να κάνει µε το άνοιγµα ενός διαρκούς διαύλου επικοινωνίας µε τα κατά τόπους επιµελητήρια, προκειµένου να γίνεται από κοινού επεξεργασία των δεδοµένων που προκύπτουν για την οικονοµία σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, καθώς και να µεταφέρονται στο πρωθυπουργικό περιβάλλον οι προβληµατισµοί και οι ανησυχίες των µελών τους.

Μελλοντικές ενέργειες

Παράλληλα, από την πλευρά του κυβερνώντος κόµµατος θα γνωστοποιούνται µελλοντικές ενέργειες, οι οποίες θα απαντούν σε θέµατα που χρήζουν άµεσων παρεµβάσεων και, φυσικά, θα παρουσιάζονται αναπτυξιακά σχέδια και εργαλεία, τα οποία θα µπορούσαν να επηρεάσουν, µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, την κάθε επαγγελµατική οµάδα. Ο τρίτος άξονας ακουµπάει στον στόχο της ενηµέρωσης και επιµόρφωσης των κοµµατικών στελεχών ολόκληρης της περιφέρειας σχετικά τόσο µε το κυβερνητικό έργο που έχει παραχθεί όσο και µε τις προοπτικές που ανοίγονται για το µέλλον. Στο κοµµάτι αυτό αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία ενόψει της αύξησης της έντασης στο πολιτικό πεδίο τον τελευταίο µήνα, αλλά και µε φόντο την επερχόµενη προεκλογική περίοδο.

Η «γαλάζια» κυβέρνηση διανύει το δεύτερο μισό της θητείας της και είναι επιτακτική ανάγκη για «ξύπνημα» του στελεχικού δυναμικού

«Πρέπει όλα τα µέλη µας να γνωρίζουν τι έχει κάνει η κυβέρνηση για τις περιοχές όπου ζουν και δραστηριοποιούνται, αλλά και γενικά για τη χώρα. Μόνο έτσι θα παραµείνει η Ν.∆. ένας ζωντανός πολιτικός οργανισµός για να δώσει µε ακόµα καλύτερες προϋποθέσεις τη µάχη της επόµενης εθνικής κάλπης», τονίζουν στα «Π» συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίοι έχουν άµεση πρόσβαση στους συγκεκριµένους σχεδιασµούς. Στο πλαίσιο αυτό, στις ηµερίδες αυτές θα συµµετέχουν όλοι οι πρόεδροι και τα κορυφαία στελέχη των Νοµαρχιακών Οργανώσεων, τα µέλη της Πολιτικής Επιτροπής και µια σειρά άλλων κατηγοριών, ανάµεσα στις οποίες θα συµπεριλαµβάνονται κάποιες φορές και οι βουλευτές. Κεντρικοί οµιλητές θα είναι οι υπουργοί και υφυπουργοί, οι αρµοδιότητες των οποίων αφορούν το θέµα της κάθε εκδήλωσης, ενώ, ανάλογα µε το περιεχόµενο, τα πολιτικά αυτά σεµινάρια θα λαµβάνουν χώρα είτε στην Πειραιώς είτε σε κάποια πόλη της περιφέρειας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η προώθηση των πρωτοβουλιών αυτών συνιστά, εκτός των άλλων, και προσωπικό στοίχηµα του νέου γραµµατέα, ο οποίος είχε δώσει ισχυρό στίγµα στο εν λόγω µέτωπο, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην προεδρία της ΟΝΝΕ∆, διοργανώνοντας 35 επιµορφωτικές ηµερίδες στο πλαίσιο της Πολιτικής Ακαδηµίας της Οργάνωσης.

Παράλληλα, µια στόχευση που έχουν θέσει το Μαξίµου και η νέα ηγεσία της Πειραιώς είναι η παρουσία του συνόλου των βουλευτών της κάθε περιφέρειας στις επισκέψεις τις οποίες θα πραγµατοποιεί στην περιοχή τους ο Παύλος Μαρινάκης και το κοµµατικό κλιµάκιο που θα τον ακολουθεί. Με τον τρόπο αυτό, θα µπουν και οι ίδιοι σε ρυθµούς προετοιµασίας των επόµενων εθνικών εκλογών, ενώ θα εκλείψουν και τα παράπονα ορισµένων εξ αυτών περί περιθωριοποίησής τους…