Είναι κάτοχος δύο µεταπτυχιακών, στην Ιατρική και στη ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Μια ιδιαίτερα αξιόλογη υποψηφιότητα από τον χώρο της Υγείας

για τη Ν.∆. στην Α’ Αθηνών είναι ο δρ ∆ηµήτριος Πιστόλας.

Είναι κάτοχος δύο µεταπτυχιακών, στην Ιατρική και στη ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Επιπλέον, είναι διδάκτωρ Ιατρικής του ΕΚΠΑ. Εργαζόταν επί σειράν ετών στο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός – Πολυκλινική» ως συντονιστής µεταµοσχεύσεων και από τον Ιανουάριο του 2020 υπηρετεί ως διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του διακρίθηκε µε το χρυσό βραβείο για τη «∆ιαχείριση της πανδηµίας».

Δημοσιεύτηκε στο Secret των ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ στις 24/2

Google News icon

Facebook icon

Twitter icon

Instagram icon

Πηγή: parapolitika.gr