Σε… αξιολόγηση βρίσκονται τα κέρματα του ενός και δύο λεπτών του ευρώ. Θα τα αποχαιρετήσουμε; 

Στα τέλη του 2021 θα ολοκληρωθεί μια μακρά φάση αξιολόγησης και εκτίμησης των επιπτώσεων της χρήσης των μικρών κερμάτων του ευρώ. Τότε η Κομισιόν θα ανακοινώσει αν οι χώρες της Ευρωζώνης θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα νομίσματα του 1 και των 2 λεπτών.

Το κόστος παραγωγής τους ξεπερνά την αξία τους 

Για το ζήτημα έχουν γίνει διάφορες εισηγήσεις στην Κομισιόν. Αρκετοί, μεταξύ άλλων, υποστηρίζουν ότι η κατάργηση των δυο μικρών κερμάτων μπορεί να εξοικονομήσει αρκετά κονδύλια, καθώς το κόστος παραγωγής και διαχείρισής τους συχνά ξεπερνά την ονομαστική τους αξία.

Οι Βρυξέλλες προσανατολίζονται στο να εισάγουν κανονισμούς στρογγυλοποίησης στα ποσά των καταναλωτικών αγαθών σε όλα τα μέλη της ΕΕ, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να πληρώνουν χρησιμοποιώντας τα νομίσματα του 1 και 2 λεπτών.

Μεταξύ των χωρών του ευρώ, η Ολλανδία, η Φιλανδία, η Ιταλία και το Βέλγιο, ήδη έχουν θεσπίσει κανονισμούς για να ενθαρρύνεται η στρογγυλοποίηση των ποσών στις πληρωμές με μετρητά, σε μία προσπάθεια να μειωθεί η χρήση των δύο αυτών νομισμάτων.

Πηγή: parapolitika.gr