Μεγάλη συζήτηση έχει ξεσπάσει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας ∆ηµοκρατίας
για την υπερβολική ανοχή που υπάρχει από το προεδρείο της Βουλής στο πρόσωπο του Παύλου Πολάκη.

Παρά τη διαρκώς προκλητική του στάση, παρά το ότι έφθασε έως και του σηµείου να «παίξει» Καζαντζίδη από το βήµα της Βουλής και παρά τις συχνές εκρήξεις του, κανένας δεν πήρε πρωτοβουλία να ζητήσει την παραποµπή του στην Επιτροπή ∆εοντολογίας του Κοινοβουλίου.

Μαθαίνουµε πως το θέµα φθάνει έως και τον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος, προφανώς για να µη φθάσει τα πράγµατα στα άκρα, έχει αφήσει τον ΣΥΡΙΖΑίο βουλευτή αχαλίνωτο. Πηγή: parapolitika.gr