Η γεωργία και η δασοκομία παρέχουν τρόφιμα, ζωοτροφές και προϊόντα διατροφής για να καλύψουν τις απαιτήσεις ενός ευρέος φάσματος βιομηχανιών και καταναλωτών, υπό ποικίλες γεωγραφικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Παρέχουν επίσης κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις αναπτυσσόμενες αγροτικές περιοχές, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και δημιουργώντας θέσεις εργασίας.

Η παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού, η πείνα, η παχυσαρκία και οι εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών ασκούν πίεση στη γεωργική παραγωγή για τη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων και της διατροφής παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, τα συστήματα γεωργίας και τροφίμων πρέπει να είναι ανθεκτικά στις προκλήσεις των πεπερασμένων πόρων, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας.

Οι μεταβάσεις απαιτούν τοπικά προσαρμοσμένες λύσεις που βελτιώνουν τόσο την οικονομική βιωσιμότητα όσο και τις κοινωνικές συνθήκες της γεωργίας, επιτρέπουν την ανανέωση των γενεών και συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα και την ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών.

Η έρευνα και η καινοτομία είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση γνώσεων, πρακτικών, τεχνολογικών και κοινωνικών καινοτομιών, πολιτικών και διακυβέρνησης που θα επιτρέψουν μεταβάσεις προς βιώσιμα γεωργικά συστήματα και αγροτικές κοινότητες.

Η γεωργική έρευνα και καινοτομία της ΕΕ καθοδηγείται από μια μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση που εστιάζει στη δημιουργία αξίας από τη γη μέσω της βιώσιμης πρωτογενούς παραγωγής και στην ενίσχυση της αγροτικής καινοτομίας . Πηγή: parapolitika.gr