Η προστασία των ευάλωτων κατηγοριών, η τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής και η αποφυγή συγχρωτισμού θα παραμείνουν ενεργοί σε όλη τη μεταβατική περίοδο, προαναγγέλλει ο υπουργός επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, και τονίζει ότι η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων θα «απλωθεί» στον Μάιο και τον Ιούνιο. Ο ίδιος χαρακτηρίζει την απόφαση του πρωθυπουργού για κατάργηση του προγράμματος τηλεκαταρτισης ως «μια πράξη πολιτικής γενναιότητας» και αποκαλύπτει οτι η κυβέρνηση προχωρά άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση, που θα εξορθολογήσει το πεδίο δράσης των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης

Τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων θα συνεχιστούν τον Μάιο; Θα υπάρξει ένα «πακέτο» μέτρων ανάλογο του Απριλίου ή σχεδιάζετε διαφοροποιήσεις;

Βασική αρχή της πολιτικής μας έως σήμερα είναι να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις θα παραμείνουν όρθιοι την περίοδο της μεγάλης υγειονομικής κρίσης.

Για τον εσωτερικό τουρισμό δεν τίθεται ζήτημα. Απομένει μόνο να δούμε τον τρόπο και τον χρονισμό της αποκατάστασης της λειτουργίας των ξενοδοχείων και των μεταφορών

Για τον λόγο αυτό, δεν διστάσαμε να λάβουμε μέτρα που ήταν εξαιρετικά ριζικά, όπως η απαγόρευση των απολύσεων για όσους εντάχθηκαν στο πακέτο των μέτρων και η οριζόντια ενίσχυση των 800 ευρώ, ανεξαρτήτως των απολαβών του κάθε εργαζομένου. Το πακέτο στήριξης για τον Μάιο θα έχει δυναμικό χαρακτήρα. Και αυτό διότι, όσο περισσότερο ανοίγει η αγορά και η οικονομία, τόσο, αντιστοίχως, θα προσαρμόζονται οι ανάγκες για την ενίσχυση των ευάλωτων κατηγοριών.
Σκοπός της κυβέρνησης είναι να μεταφέρει την έμφαση από τις παθητικές πολιτικές επιδοτήσεων για εργαζομένους και επιχειρήσεις στις ενεργητικές πολιτικές για τη γρήγορη και αποτελεσματική επανεκκίνηση της οικονομίας.

Η επόμενη ημέρα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ∆ΝΤ, θα βρει τη χώρα μας με ύφεση 10% και ανεργία 22,3%. Ποιες κινήσεις θα κάνετε για να περιοριστούν οι συνέπειες αυτές της πανδημίας στην οικονομία και στους εργαζομένους και να επιτευχθεί ταχεία ανάκαμψη;

Είναι εξαιρετικά δύσκολη η εκτίμηση για το πού θα κινηθούν η ύφεση και η ανεργία την επόμενη ημέρα της κρίσης, διότι αυτό εξαρτάται από τη διάρκειά της, αλλά και από την ταμειακή και δημοσιονομική επιβάρυνση κάθε οικονομίας. Η κυβέρνηση καταρτίζει ένα συνολικό σχέδιο ανάκαμψης, χρησιμοποιώντας διάφορα σενάρια. Βεβαίως, θα πρέπει να προσμετράται το γεγονός ότι, χάρη στα σημαντικά επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας τους πρώτους μήνες της νέας διακυβέρνησης και στο κεφάλαιο αξιοπιστίας που έχει δημιουργηθεί, ξεκινούμε από μια καλύτερη βάση της ένταξης της χώρας μας στα προγράμματα ποσοτικής και δημοσιονομικής χαλάρωσης, καθώς και στο πρόγραμμα αξιοποίησης ελληνικών ομολόγων ως ενεχύρων. Σε κάθε περίπτωση, η βασική κοσμοθεωρία μας παραμένει: χαμηλότερη φορολογία, ανάπτυξη μέσω επενδύσεων και αύξηση των καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Προφανώς σε μια παγκόσμια ύφεση που θα προκληθεί και με δεδομένη τη σημαντική εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από ευάλωτους κλάδους, όπως ο τουρισμός και οι μεταφορές, θα πρέπει να μετρήσουμε και να λάβουμε υπόψη τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται.

Ποιος είναι ο βασικός σας σχεδιασμός για τη σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας; Σε τι χρονικό ορίζοντα θα ολοκληρωθεί η άρση όλων των μέτρων;

Η μετάβαση στην ομαλότητα θα χαρακτηριστεί από ένα βασικό τρίπτυχο. Πρώτον, αν και χωρίς εκπτώσεις στη δημόσια υγεία, η οποία άλλωστε αποτέλεσε τη βασική αξιολογική μας στόχευση το τελευταίο δίμηνο, θα πρέπει σταδιακά να επανέλθουμε στην κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Το γεγονός ότι πήγαμε καλά στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και αποφύγαμε τα χειρότερα δεν έγινε ασφαλώς με σκοπό να συνεχίσουμε επ’ αόριστον την καραντίνα, αλλά, πρωτίστως, να σώσουμε ζωές δημιουργώντας υποδομές Υγείας που θα μπορούν να αντέξουν σήμερα, όπως και σε μια υποτροπή του φαινομένου.

Βασική αρχή μας είναι να διασφαλίσου-με ότι εργαζόμενοι και επιχειρήσεις θα παραμείνουν όρθιοι, ενώ το πακέτο στήριξης για τον μήνα Μάιο θα έχει δυναμικό χαρακτήρα

∆εύτερον, βασικοί κανόνες του τρόπου ζωής εν μέσω πανδημίας, όπως η προστασία των ευάλωτων κατηγοριών, η τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής και η αποφυγή του ευρέο ς συγχρωτισμού, θα παραμείνουν ενεργοί σε όλη τη μεταβατική περίοδο. Τρίτον, η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων θα έχει δυναμικό χαρακτήρα και θα γίνεται επί τη βάσει ενός συγκροτημένου σχεδιασμού, για να υπάρχει διαρκής προσαρμογή στα εκάστοτε δεδομένα. Υπό το πρίσμα αυτό, οι μήνες Μάιος και Ιούνιος θα σηματοδοτήσουν το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς και την άρση των περιορισμών κίνησης.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε έξι επιστημονικούς κλάδους συμμετείχαν σε τηλεκατάρτιση που τελικά καταργήθηκε. Γιατί επελέγη αυτός ο τρόπος ενίσχυσής τους; Εκτιμάτε ότι θα έπρεπε να έχει διορθωθεί νωρίτερα το λάθος αυτό;

Για τη στήριξη όλων των πολιτών που πλήττονται από την κρίση, η κυβέρνηση έλαβε σε σύντομο χρόνο πολύ μεγάλο αριθμό μέτρων, που συμπυκνώθηκαν σε 6 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και σε περισσότερες από 200 υπουργικές αποφάσεις. Στο πλαίσιο της γρήγορης αντίδρασης που οφείλαμε να έχουμε για την άμεση ενίσχυση των πολιτών, επελέγη και το σύστημα της τηλεκατάρτισης για τους επιστημονικούς κλάδους της χώρας. Το σκεπτικό ήταν ότι το πρόγραμμα συνιστούσε μια ευκαιρία επιμόρφωσης σε σύγχρονες δεξιότητες, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Προϊόντος του χρόνου, διαπιστώθηκε ότι το περιεχόμενο των προγραμμάτων δεν ανταποκρινόταν στο επίπεδο που επιθυμούσαμε και το οποίο θα αντιστοιχούσε στο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της χώρας. ∆ιαπιστώνοντας τις πλημμέλειες αυτές, δεν διστάσαμε να καταργήσουμε το πρόγραμμα, διασφαλίζοντας απολύτως την οικονομική ενίσχυση των σχετικών κλάδων. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια πράξη πολιτικής γενναιότητας να αποδέχεσαι αστοχίες. Επιπλέον, όμως, είναι και πολιτική σοφία να αντιδράς δημιουργικά στις αστοχίες αυτές. Για τον λόγο αυτό, θα προχωρήσουμε άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση, που θα εξορθολογίσει το πεδίο δράσης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθιερώνοντας ουσιαστική εκ παιδευτική πιστοποίηση. Ετσι, η σχετική αγορά θα λειτουργεί πλέον με κανόνες και αυστηρούς ελέγχους.

Ποιες κινήσεις κάνει η κυβέρνηση για να εξασφαλιστεί η φθηνή και ευρεία πρόσβαση της Ελλάδας στα μελλοντικά φάρμακα και εμβόλια κατά του κορονοϊού;

Η πανδημία ανέδειξε και μια δευτερογενή παθολογία στεγανοποίησης των κρατών σε σχέση με τα υγειονομικά τους αποθέματα. Γίναμε μάρτυρες εμπορικού και διπλωματικού πολέμου για κρίσιμα ιατρικά αναλώσιμα, κατασχέσεων και απαγορεύσεων εξαγωγών, ακόμα και ουσιαστικής πειρατείας για την ανάληψη τέτοιων αγαθών. Με αυτές τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις, είναι εύλογη η ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο θα κυκλοφορήσουν στο μέλλον εμβόλια και φάρμακα που αφορούν τον COVID19. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ελληνας πρωθυπουργός εγκαίρως και δημοσίως προέβαλε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την πρόταση να προβεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ενωση στην αγορά αδειών ευρεσιτεχνίας για νέα εμβόλια και τεστ ταχείας ανίχνευσης, προωθώντας, έτσι, τη δυνατότητα να οργανωθεί η παραγωγή σε πολλά σημεία της Ευρώπης και την ταχύτερη και οικονομικότερη διάδοση των μέσων καταπολέμησης του κορoνoϊού. Είναι αυτονόητο ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες σκληρού ερευνητικού ανταγωνισμού, μόνο μια ευρωπαϊκή αν όχι οικουμενική – λύση θα μπορούσε να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για όλους.

Θα κάνουμε διακοπές φέτος το καλοκαίρι και με ποιους όρους; Οι ξένοι τουρίστες υπό ποιες προϋποθέσεις θα έρθουν;

Για τον εσωτερικό τουρισμό δεν τίθεται ζήτημα. Απομένει μόνο να δούμε τον τρόπο και τον χρονισμό της αποκατάστασης της λειτουργίας των ξενοδοχείων και των μεταφορών. Το ζήτημα του εξωτερικού τουρισμού είναι, προφανώς, πιο σύνθετο και απαιτεί, επίσης, μια διευρωπαϊκή προσέγγιση. ∆εδομένης της υψηλής συμμετοχής του τουρισμού στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της πατρίδας μας και της σημασίας του για την απασχόληση, είναι αναγκαία η επανεκκίνησή του. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να γίνει παρά με πόρους διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, σε σχέση τόσο με τους επισκέπτες όσο και με τις δομές δημόσιας υγείας στους τουριστικούς προορισμούς. Αν και προβλέπεται συνολικά μειωμένη διεθνώς τουριστική κίνηση, η επιτυχία της χώρας μας στην καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού, η οποία προβάλλεται με επαινετικό τρόπο από όλα τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποτελεί σοβαρή παρακαταθήκη για μια, υπό αυτές τις συνθήκες, τουριστικά επιτυχημένη χρονιά.

Θα προχωρήσετε στις μειώσεις φορολογικών συντελεστών που είχατε εξαγγείλει για το 2020 και το 2021 ή οι επιπτώσεις της πανδημίας αλλάζουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό;

Παραμένει η προσήλωσή μας στην πολιτική μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων των πολιτών ως συνθήκη πραγματικής ανάπτυξης της χώρας. Βεβαίως, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι ταμειακές και οι δημοσιονομικές συνέπειες που θα προκληθούν για την ελληνική οικονομία από τυχόν παρατεταμένη υγειονομική κρίση.

“Είμαστε προσηλωμένοι στη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων”

Το σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση θα υπηρετήσει με συνέπεια και ειλικρίνεια τον στόχο της συνετής διαχείρισης των δημοσιονομικών της χώρας, δίχως να υποκύπτει στο αχρείαστο δέλεαρ της αλόγιστης πλειοδοσίας, που θα μπορούσε, δυνητικά, να φέρει τη χώρα σε νέες σοβαρές περιπέτειες.

Η διαμάχη ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τρόπο ενίσχυσης της οικονομίας εν μέσω της πανδημίας είναι έντονη. Βαδίζει διασπασμένη η Ε.Ε. σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο και πώς μπορεί να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση;

Για ακόμα μία φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. ∆υστυχώς, αντιτιθέμενα συμφέροντα κρατών-μελών φαίνεται να εμποδίζουν μια έλλογη αντιμετώπιση της επικείμενης ύφεσης. Στο πλαίσιο αυτό, παραμένουν εκκρεμή ζητήματα, όπως η έκδοση νέου χρήματος μέσω κοινής τιτλοποίησης χρέους, οι τυχόν όροι μνημονιακού τύπου για την ανάληψη δανείων και το ύψος του ποσού που τελικά θα διατεθεί, με τη μορφή είτε δανείων είτε επιχορηγήσεων. Στην κρίσιμη αυτή συζήτηση, η Ελλάδα είναι ενεργητικά παρούσα, χωρίς, όμως, για πρώτη φορά έπειτα από μία δεκαετία, να βρίσκεται σε εξαιρετικά αδύναμη θέση.

Σας ανησυχεί ενδεχόμενη νέα έξαρση των μεταναστευτικών ροών εντός του καλοκαιριού; Τα κλειστά κέντρα στα νησιά θα προχωρήσουν κανονικά;

Υστερα από την εκ μέρους μας αποτελεσματική διαχείριση της τουρκικής χειραγώγησης των μεταναστευτικών πληθυσμών, οι ροές στα ελληνικά νησιά είναι μηδαμινές. Αυτό αποτυπώνει τη βασική στρατηγική για την ενίσχυση της ανάσχεσης στα χερσαία και θαλάσσια σύνορά μας. Επιπλέον, οι τρεις λοιπές συνιστώσες της πολιτικής μας για το ζήτημα αυτό θα εξακολουθούν να υλοποιούνται: δημιουργία κλειστών δομών, επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και επιστροφών και διεθνοποίηση του προβλήματος. Ήδη, τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής είναι εμφανή, όπως, για παράδειγμα, η ταχύτητα στη διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων ασύλου και η μετεγκατάσταση ασυνόδευτω ν ανηλίκων σε ευρωπαϊκές χώρες.