Ο συγκεκριμένος πίνακας της Frontex, καταγράφει τη μεγάλη μείωση των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα, όταν ταυτόχρονα υπάρχει σημαντική αύξηση από την δίοδο της Κεντρικής Μεσογείου (Ιταλία) και επίσης μεγάλη αύξηση ροών στα Δυτικά Βαλκάνια.

Όπως αναφέρει η ανάλυση της Frontex για την ανατολική Μεσόγειο,  αναφέρθηκαν περίπου 1.050 ανιχνεύσεις παράνομων διαβάσεων τον Οκτώβριο στη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου, περίπου το 1/4 (74% το ακριβές ποσοστό) από τον μήνα Οκτώβριο. Οι περισσότερες από τις ανιχνεύσεις πραγματοποιήθηκαν στα χερσαία σύνορα. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, ο συνολικός αριθμός των ανιχνεύσεων μειώθηκε σχεδόν κατά τα τρία τέταρτα σε περίπου 17.000.

Οι υπήκοοι του Αφγανιστάν, της Συρίας και της Τουρκίας αντιπροσώπευαν τον μεγαλύτερο αριθμό ανιχνευμένων μεταναστών.

Πηγή: parapolitika.gr