Έτσι, ολοκληρώνεται και ο κύκλος των μεταρρυθμίσεων και στις τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες

Σε σχολή και όχι σε τμήματα θα μπαίνουν οι φοιτητές με τον νέο νόμο για τα πανεπιστήμια, που μεταβάλει άρδην το τοπίο στα ΑΕΙ.

Έτσι, ολοκληρώνεται και ο κύκλος των μεταρρυθμίσεων και στις τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Βασική τομή στο νομοσχέδιο θα είναι η θεσμοθέτηση των Τμημάτων Εφαρμοσμένων Επιστημών.

Στην πραγματικότητα, θα πάρουν τη θέση των καταργηθέντων επί ΣΥΡΙΖΑ ΤΕΙ και θα καλύψουν τις ανάγκες τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές τους θα εισάγονται μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν σε αυτά και απόφοιτοι ΙΕΚ.

Παράλληλα, θα υπάρξει αλλαγή στη διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών, καθώς εξετάζεται οι φοιτητές να εισάγονται σε σχολές και όχι σε τμήματα.

Εντός των σχολών θα «χτίζουν» το πτυχίο τους επιλέγοντας διάφορα μαθήματα που θα τους οδηγούν και στην εξειδίκευση. Σχολές, όπως οι ιατρικές και οι νομικές θα παραμείνουν μονοτμηματικές.

Πώς θα εκλέγονται οι καθηγητές

Κρίσιμη τομή είναι ο τρόπος εκλογής καθηγητών. Βασικός στόχος είναι να ανοίξουν τα πανεπιστήμια σε νέους Έλληνες επιστήμονες από το εξωτερικό, στη λογική του brain gain, αλλά και σε ξένους.

Γι’ αυτόν τον λόγο θα διευρυνθεί η σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων, με σκοπό να προλαμβάνονται αναξιοκρατικές επιλογές, ενώ θα θεσμοθετηθούν και νέες μορφές εργασιακών σχέσεων για πανεπιστημιακούς, ώστε να μπορούν να μετακινηθούν στα ελληνικά ΑΕΙ καθηγητές από το εξωτερικό για ορισμένο χρόνο ή να υπάρχουν διδάσκοντες που θα κάνουν έρευνα.

Το νέο μοντέλο διοίκησης θα βασίζεται στην επαναφορά των Συμβουλίων από εξωπανεπιστημιακούς. Το 2011 η θεσμοθέτηση των Συμβουλίων προκάλεσε οξύτατες αντιδράσεις. Τότε, μεγάλο μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας αντιμετώπισε τα Συμβούλια εχθρικά, ως «ξένο σώμα», ενώ αντέδρασαν και οι εκλεγμένοι πρυτάνεις.

Για τον λόγο αυτό τώρα τονίζεται από το υπουργείο Παιδείας ότι οι αρμοδιότητες των Συμβουλίων θα είναι απολύτως διακριτές σε σχέση με εκείνες του πρύτανη, που είναι εκλεγμένος από τους πανεπιστημιακούς κάθε ΑΕΙ.